Yeni Dünya Düzeni, Savaşı ve Ukrayna!..

Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalını bir geminin kapatması ve akabinde gelen zarar ile birlikte ticaret için daha güvenli yol, güzergah ve koridorun önemi artmakta ve öne çıkmaktadır!. Para ve ticaret güvenli limanlara koşacaktır!.  Çin üzerinden Avrupa’ya uzanan en kısa ve güvenli yol Türkiye üzerinden geçmektedir!. Orta Koridor olarak adlandırılan ve  Türkiye’den Kafkaslara,  oradan da Hazar Denizi, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ı takiben Çin’e ulaşmaktadır!.  

Emperyalist paylaşım kavgası dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı biçimler altında yürüyor!. Bazı bölgelerde sertleşen ticari savaşlar, başka bölgelerde askeri yöntemlerin kullanılmasına ve  diplomasi savaşlarına bırakıyor!. Yenidünya düzeni ve sistematik savaşını besleyen irili ufaklı gelişmeler yaşanıyor!  Savaş, yeni bir  dünya dengesi adına,  bir şekilde yürüyor, büyüyor, derinleşiyor ve yaygınlaşıyor!. Neden acaba?!.  

Ukrayna ve Donbas bölgesinde yaşanan gelişmeler, Avrupa’nın doğusunda ve Karadeniz etrafında emperyalist paylaşım kavgasının kızıştığına işaret ediyor!. Bölgedeki kontrol ve paylaşım kavgası, sıcak bir çatışmaya dönüşmemiş olsa da, yenidünya düzeni çerçevesinde ki enerji koridoru, Karadeniz ve bölgedeki enerjinin de kontrolü çerçevesinden, bir paylaşım savaşı sürecinin parçasıdır!   

Ukrayna Kırım bölgesi, birbiri ardına gelen Türk kavimleri müzesidir! 14. Yüzyılda Altın ordu İmparatorluğu’nun zayıflaması, bağımsız Kırım Hanlığı’nın kurulmasını sağlamış ancak Karadeniz’deki Cenova kolonileri ile mücadeleyi gündeme getirmiştir!. Bu zorlu mücadelede, Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti ile ittifak yaparak Osmanlı’nın koruması ve egemenliğini tanımaya sevk etmiş, daha sonra da Kırım,  Osmanlı topraklarına katılmıştır! Ukrayna ve Kırım, büyük güçler için  her dönemde önemli bir hedef olarak görülmektedir!. Acaba neden?!.  

Bugün Ukrayna Devleti var ise bunu Osmanlı Devleti’ne borçludur! Karadeniz’in en güzel kıyılarına sahip Ukrayna’nın tarihi 882 – 1132 arası Kiev Prensliği ile başlar! Sonraki tarihlerde Kiev Prensliği’nin yıkılmasıyla Ukrayna toprakları parçalara ayrılır!. 1917 tarihinde Çarlık Rusya’sının devrilip Sovyetler Birliğinin kurulmasından sonra ki süreçte,  Ukrayna Halk Cumhuriyetini  ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur!. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılınca 1991 tarihinde Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiş, yine ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur!  

Türk – Akım projesi, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattıdır!. Proje önerisi, Türkiye’ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapılmıştır!.  

Önceden yapılması planlanan, Güney Akım Projesinin yerini alan Kuzey – Akım, hükümetler arası anlaşma ile resmiyet kazanmıştır!. Rus gazını doğrudan Türkiye’ye iletecek Türk – Akım boru hattı, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale gelmiştir!    

Her bir hat 15,75 milyar metreküp olmak üzere, toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk – Akım, 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hat Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa’ya gaz gönderilecektir!.  

Kuzey – Akım ise (Nord Stream), Baltık Denizi’ndeki bir doğal gaz boru hattıdır!. Rusya’daki Vıborg şehrinden Almanya’daki Greifswald kasabasına kadar uzanmaktadır!. Sahibi ve işletmecisi Nord Stream AG’dir.   Şirketin ana hissedarı OAO Gazprom projede % 51 paya sahiptir!   

Kuzey – Akım Boru hattının resmi temel atılımı 8 Kasım 2011 tarihinde yapılmıştır!. Hattın geri kalanı döşenecek ve bunun ardından hat yılda 55 milyar metreküple maksimum kapasitesinde doğal gaz taşıyabiliyor olacaktır! Proje aşamasında Avrupa’nın Rusya’ya artan enerji bağımlılığı ve çevreye verebileceği potansiyel zarardan dolayı tartışma konusu olmuştur!.  

Almanya – Rus ortaklığıyla yapılmaya çalışılan ve yarım kalan KUZEY – AKIM ve Türk – Rus ortaklığıyla yapılan ve hayata geçen TÜRK – AKIM projesi hedeftedir! Karadeniz ve Ukrayna, enerjinin nakli ve İpek yolu projesinin de Avrupa’ya açılan Orta Koridorun kapısıdır!. Küresel ve emperyalist güçler arasında bu kapıyı kontrol veya kapıya sahip olma hamlelerine şahit olmaktayız!  Bölgede ki tüm adımlar, mücadele ve savaşın amacı ABD’nin bazı kilit ülkeleri yanında görmek istemesidir!  Türkiye de bunların başında gelmektedir!. Türk Devleti olmadan bölgede sadece kan ve gözyaşı dökecekler!. Bölgenin tamamına bir Selam-ün Aleyküm ile gidebilecek tek ülke Türk Devletidir!.  

Kadim Türk Devlet Aklı denetiminde ki Türk Devleti, son dönemde kurulan Türk Keneşi ve Türk Konseyi, ya da Türk Birleşik Devletler Topluluğunun izni, onayı veya masada  olmadan, tarihi, sosyal, kültürel  ve gönül bağlarımızın olduğu yirmi dört milyon kilometrekarelik coğrafyada hiçbir şey yapamazlar!. Barış ve huzur adına sonuç alamazlar!. Sadece silahlar konuşabilir!.     

Ukrayna devletinin Türk Devletinden satın aldığı, İHA,  SİHA ve TİHA’lar  mezkur  bölgede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde olduğu gibi başarılara imza atmaktadır!. Tam da böyle bir dönemde Ukrayna Devlet Başkanı 10 Nisan tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Donbas sorunu ve diğer bölgesel konuları  görüşmek için Ankara’ya gelecektir!.Tarihte olduğu gibi bugün de Türk Devleti olmadan Ukrayna var olamaz!. Ukrayna bölgesinde ki kaos da çözülemez!. Türk Devleti olmadan, mezkur bölgelere huzur ve istikrar asla  gelmeyecektir!..