Güçlü bir Yürütme; Cumhur Başkanlığı Süreci!

Geçtiğimiz hafta Anayasa Değişiklik paketi üzerindeki TBMM Genel kurulda yapılan 1.tur görüşmeleri tamamlanmış ve kritik eşik olarak kabul edilen 330 rakamının geçilerek değişiklik yapılması düşünülen maddelerin tamamı kabul edilmişti. Bu hafta ise Anayasa değişiklik teklifi üzerindeki 2.  tur görüşmeler de başlamış oldu.  Anayasa değişiklik teklifi hakkında TBMM Genel kurulda yapılan görüşmelerde toplum nezdinde tasvip edilmeyen davranışlara da şahit olduk. Demokrasinin gereği olarak kabul etmemiz gereken hoşgörü kavramı çerçevesinde tartışmalar yapılması suretiyle de bu görüşmeler ve değişiklik hakkında öneriler gerçekleştirilebilir. Toplumu çok fazla germenin hiç kimseye faydası yoktur ve olmayacağı kanaatindeyim. Anayasa değişiklik teklifi görüşmeler ve akabinde yapılması planlanan referandum sürecinin de hayırlara vesile olmasını dilerim.

cumhurbaskanligi-sarayi.jpg

Anayasa değişiklik teklifi maddelerine kabaca bir baktığımızda; 1.Madde; Bağımsız ve Tarafsız Yargı; Anayasanın ilgili maddesindeki yargı bağımsızlığı ilkesine tarafsızlık ilkesi de eklenerek yargının tarafsızlığına vurgu yapılıyor. 2.Madde; TBMM’deki Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor. 3.Madde; Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e düşüyor. 4. Madde; Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri aynı gün, 5 yılda bir gerçekleşecektir.  5.Madde; TBMM yasa koyma, değiştirme ve kaldırma ile yetkilerine devam ediyor. 6.Madde; TBMM’nin Meclis araştırma, soruşturma, genel görüşme ve yazılı soru yetkileri devan ediyor. 7.Madde; Cumhurbaşkanı doğrudan 5 yıllığına halk tarafından seçilir. Bir kişi en fazla 2 defa seçilebilir. Son genel seçimlerde %5 oy almış partiler ile 100 bin seçmen, Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. 8.Madde; Cumhurbaşkanı; Devletin başıdır, Devlet başkanıdır. Yürütme yetkisi ondadır. Üst düzey kamu görevlilerini atar ve görevlerine son verir. Milli Güvenlik politikalarını belirler. Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. 9. Madde; Cumhurbaşkanına yargı yolu açık olacak. Cumhurbaşkanı hakkında; TBMM üye tam sayısının 5’te 3’nün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebilecek.  10.Madde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Yardımcıları ile Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak ve görevden alacaktır. Böylece hükümetin kurulamaması sorunu ortadan kalkacaktır.   11.Madde; Cumhurbaşkanı tek başına, TBMM ise üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesi kararı verebilecektir. Böylece sistem tıkanıklığı durumunda tekrar milli iradeye başvurulacaktır. Her iki durumda da TBBM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacaktır.  12.Madde; Cumhurbaşkanı ülkenin tamamında veya bir bölgesinde 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilecek. Bu karar Meclisin onayına sunulacak. Meclis gerektiği takdirde OHAL süresini kısaltabilir, uzatabilir, OHAL’İ kaldırabilir. Cumhurbaşkanı OHAL döneminde OHAL için gerekli olan konularda Kararname çıkarabilir.  13.Madde; Askeri mahkemeler kaldırılıyor. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulmayacak.  Ancak savaş halinde askerlerin görevleri ile ilgili suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecektir.  14.Madde; Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulu ( HSK) üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçecektir. HSK 13 üyeden oluşup s daire halinde çalışacaktır. Kurul başkanı olan Adalet Bakanı ile Müsteşarı tabi üye olacaktır. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı, 7 üyeyi de TBMM belirleyecektir. Üyelerin görev süresi 4 yıl olacak ve görev süresi biten üye bir kez daha seçilebilecektir. 15.madde; Cumhurbaşkanı bütçe kanun ve teklifini mali yılbaşından en az 75 gün önce belirleyip Meclise sunacaktır. Bütçede son karar TBMM’nindir. 16.madde; Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılıyor, Yürütme yetkisi tamamen Cumhurbaşkanına ait oluyor. 17.madde; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 3 Kasım 2019’da birlikte yapılacaktır. 18.madde; Yürürlük ve halk oylaması konularını düzenliyor. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişiği kesilmeyecektir.

Dünya üzerinde ki gelişmiş ve gelişmekte olan devletleri kabaca incelediğimizde güçlü bir Lider ve Güçlü bir Yürütme ile gelişim süreçlerinin gerçekleştiğine şahit olmaktayız. Dünya 21. Yüzyıla girerken çok değişik dengelerle karşı karşıyadır. Bu dengeler de özellikle bölgemizde güçlü bir lider ve güçlü bir yürütme ile hayatiyet ve süreklilik kazanabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken devleti yönetmesi gereken tüm kurumlar kuvvetler ayrılığı fikri çerçevesinde olması düşünülürken tüm bu kuvvetler sürekli olarak bir çatışma ve birbirlerini engelleme ile bu günlere kadar geldik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Millet olarak bir seçim yapmak durumundayız. Tüm kurumlarımız bu asil devlet ve milletin refahı ve gelişmesi için mi çalışacaktır? Yoksa kurumlar arası kavgalarımız devam mı edecektir? TBMM Genel kurulda görüşmeleri devam etmekte olan ve yukarıda zikretmeye çalıştığımız Anayasa Değişiklik teklifi ile daha güçlü bir Yürütme ile baş başa kalınacaktır.  Dünya üzerinde ve içerideki işbirlikçileri vasıtası ile ülkemizde ve bölgemizde son dönemlerde yaşadığımız tüm saldırılar ve yapılmakta olan tüm engelleme türündeki çalışmalar güçlü yürütmeye olan tahammülsüzlüktür.  Dünya üzerindeki tüm küresel güçler ve içerideki işbirlikçilerinin tüm saldırılarına ve engellemelerine rağmen; Anayasa Değişiklik teklifi TBMM genel kurulundan geçecektir. Referandum sürecinde de vatandaşlarımızdan da oldukça yüksek oranda bir destek göreceğini gözlemlemekteyiz. Şimdiden yapılası planlana değişiklikler ve güçlü bir Yürütme sürecinin ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için Hayırlara vesile olmasını dilerim.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.