Milletin Vekili mi? Yoksa…

Ülkemizde ilkokul mezunu olan 25 yaşını doldurmuş, askerlik ilişkisi bulunmayan, her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilmektedir. Milletvekillerinin görevlerini icra ettikleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen 550 milletvekili bulunmaktadır. 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği,  Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi, referandumda milletvekili sayısı 600 ve seçilme yaşı da 18 olarak belirlenmiştir.

Milletvekilleri seçilmeleri ardından görevlerini icra etmeye başlamadan önce Meclis kürsüsünde; “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma.. Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma..  Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim”  şeklinde yemin etmektedir.

Milletvekili Görevleri; Anayasamızda milletvekili görevleri ya da yetkileri diye bir bölüm bulunmamaktadır. Ancak milletvekili görevleri ve yetkileri meclisin görev ve yetkileri bölümünde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Milletvekillerinin temel vazifeleri ve yetkileri şunlardır;  Kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak. Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek.  Bakanlar Kuruluna belli bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek. Para basılmasına karar vermek. Savaş ilanına karar vermek. Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını onaylamak. TBMM’nin üye tam sayısının beşte üçlük çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Yukarıda ana hatlarını çizmeye çalıştığım Milletvekili kimdir ve milleti adına ne gibi işler yapmaktadır?  Halkın içinden çıkan ve halkla bir ve beraber olması gereken, halkın sorunlarını TBMM’de, Bakanlıklarda,  diğer kurum ve kuruluşlarda çözmek için çalışması ve mesai harcamasını beklediğimiz vekiller gerçekten bu şekilde mi çalışmaktadır? Vatandaştan kaçan, vatandaşın sorunlarına bigane bir milletvekili acaba kimin vekili olabilir ki? Vatandaş bir iş sürecek diye milletvekillini hafakanlar basan,  seçim sürecinde kullanmakta olduğu, meydanlarda 24 saat telefonun açık olduğunu vurgulayan ve daha sonra da Ankara’ya gidince telefon numaralarını değiştiren, bir daha nasıl olsa vatandaşa gitmeyecek bir milletvekili,  sizce milletin vekili midir? Yoksa Milletvekili seçim süreci ve daha sonraki süreçte kendilerine sürekli olarak madden ve manen destek olan, finansal desteklerini de esirgemeyen, Ankara’da Bakanlık düzeyinde iş adamlarının işleri için canla başla koşturan bir milletvekili, bir iş adamı grubunun, bir derneğin, bir vakfın, bir kişinin veya bir sermaye grubunun vekili midir?  Sokakta gördüğü, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm vatandaşlarımızdan ‘DUA’ talep eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı numune-i timsal almaları gerekenler, acaba kimleri kendilerine örnek almakta ve vatandaşlarımızın duasına ihtiyacı olmayan vekillerimiz? Yapılanları gördükçe, başka arkadaşlardan da aynı sitemleri duydukça, bir iletişimci ve gazeteci duyarlılığı çerçevesinde, sorgulamaktan kendimi alamıyorum.

16 Nisan tarihinde yapılacak olan Anayasa değişiklik referandum süreci ile Cumhurbaşkanlığı hükumet- yürütme sistemi de oylanacaktır. Evet, çıkması halinde TBMM’den güvenoyu alarak kurulan hükumet ve Bakanlar Kurulu sisteminin yerine tamamen teknokrat nitelikli bir hükumet ve yürütme sistemi ile karşı karşıya kalacağız. Milletvekilleri asli görevleri olan sadece kanun yapmakla yükümlü olacaklar. Vatandaş artık milletvekilline işi düşmeyecektir. Vatandaş artık milletvekili telefonlarıma çıkmıyor şeklinde sızlanmayacaktır. Vatandaş artık şu işimi, şu vekil dikkate dahi almadı demeyecektir. Milletvekilleri artık icra ile yürütme ile işleri olmayacaktır. Sadece ve sadece asli işleri olan yasa yapacaklardır. Devlet ve milleti ile barışık olan, her daim vatandaşın yanında ve milletin içinde olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir yürütme,  bir hükumet ve bir icra olacaktır. Vatandaş derdini, sıkıntılarını her daim yanında hissettiği, kendisinden bildiği ve güvendiği,  her zaman kolay bir şekilde erişebildiği, hükumet ve yürütmenin başı konumundaki lideri,  halk tarafından ilk defa seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşabilecek ve sorunlarını da çözüme kavuşturacaktır.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.