Tahir Başkan’dan talebimdir!

2012 yılında yayınlanan ve 31 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyük Şehir yasası ile Konya Büyük şehir belediye başkanı Tahir Akyürek ve ekibinin çalışma bölgesi Konya il sınırlarının tamamı olarak belirlenmişti. Bu yasa ile nüfusu 2000’nin altındaki tüzel kişilikleri iptal edilen belediyeleri de bağlı olduğu ilçe belediyesinin mahallesi olarak tanımlanmıştı. Konya Büyük şehir belediyesine bağlı olarak çalışmalarına devam edecek metropol ilçelerle birlikte,  toplam da 31 adet ilçe belediyesi bulunuyordu. 16 Nisan Anayasa değişiklik referandum çalışmaları çerçevesinde; Konya Büyük şehir belediye başkanı Tahir Akyürek ve ekibi de bu süreçte çalışmalarına hız verdi. Her gün bir ilçemizde yatırımı devam eden veya tamamlanan işletmeler, vatandaşlarımızın yoğun katılımları ile hizmet açılışları yapılmaktadır. Daha önceki yazılarımızda vurgulamaya çalıştığımız, hizmet açılışları yapılan ve yatırımları devam etmekte olan tüm bu yatırımlar ve çalışmaları ilçe belediyelerimizin bir hizmet döneminde bitirmeleri ve hizmete açmalarının mümkün olmadığını da ifade etmiştim. Rakamlara tam vukuf olmamakla birlikte, Konya Büyük şehir belediyesi, ilçe belediyelerimize şu ana kadar toplamda 250 milyon TL’nin üzerindeki yatırımlarını tamamlamıştır. Emeği geçen tüm çalışma ekibi ve Konya büyük şehir belediye başkanımız Tahir Akyürek beyi tebrik eder, başarılar dilerim.

Ülkemizde en yaygın olan ulaşım kara yolu türüdür. Yük taşımacılığının % 70’i, yolcu taşımacılığının da %90’ı kar ayolu ile yapılmaktadır. Ulaşım; Kişi ve eşyanın ekonomik, hızlı ve güvenli bir şekilde bir yerden başka bir yere taşınarak yerlerinin değiştirilmesi şekline tanımlanmaktadır. Ulaşım ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda çok geniş bir etki alanlarına sahiptir. Bir ülkenin özellikle ekonomisinin ve sanayisinin gelişebilmesine direkt etki eden ulaşım sektörünün önemi tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Bugün gelişmiş ülkeler şehirler arası ve uluslararası ulaşımda kara yolları yerine, demir yolu ve hava yolunu tercih etmektedirler.  Ülkemizde, günümüzde,  ulaşım sektöründe çok ciddi sorunlar yaşandığı, çözülemeyen ulaşım problemleri ülke genelinde sanayinin ve ekonominin gelişmesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Uluslararası ulaşım ve enerji koridorları üzerinde yer alan Türkiye’nin acilen ulaşım sistemini geliştirmesi de gerekmektedir. 2003 yılında, (TÜBİTAK) önderliğinde hazırlanan, 2023 Türkiye Ulaşım Vizyonunda; Kişi hakları ve refahından ödün vermeden, can güvenliğinin yüzde yüz sağlandığı, çağdaş teknolojiye, uluslararası hukuk ve kurallara uyumlu, çevrenin en üst düzeyde korunduğu bir ortamda, şehirler arası ulaşımın maksimum 1,5 saat, şehir içi ulaşımın da minimum 30 dakikada (yük taşımacılığında bu süreler iki katıdır) sağlanabilmesi, tespit edilmiş ve öngörülmüştür.

Konya – Bozkır arasında Akören üzerinden giden iki yol bulunmaktadır. Akören – Kara Hüyük – Alan – Avdan – Pınarcık – Yol Ören Mahalleleri üzerinden Bozkır’a giden yol. Akören – May (Kaya su) Akkise Mahalleleri üzerinden Bozkır – Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerimize giden diğer yol. Her iki yolda, inişli – çıkışlı – engebeli ve alternatif olarak planlanan ve çalışmalarının büyük bir kısmı bitirilen, diğer yola kıyasla da çok uzun bir yol.  Büyük bir kısım alt yapı çalışmaları ve toprak yol olarak da tamamlanan, vatandaşlarımız tarafından da halen kullanılmakta olan,  daha sonradan başka siyasi nedenlerle yatırım planları ertelenen; Akören Mavi boğaz mevkiinden Bozkır Bağ yurdu Mahallesi (Sofran Köyü) ve 4 ilçemizi ( Akören, Bozkır, Yalıhüyük ve Ahırlı ) daha kolay bir şekilde birbirine bağlayan alternatif bir başka yol. Akören ilçemizin Mavi Boğaz mevkiinden başlayan ve  zikredilen bu alternatif yol bitirildiği takdirde, diğer Bozkır’a ulaşan yolların bir cazibesi de kalmayacaktır; Ulaşım, mesafe ve diğer avantajlarından dolayı.. Konya merkezde yerleşik olan bu bölge insanımız mezkur dört ilçemize de minimum 70 km. daha kısa mesafe ile kolay bir şekilde  ulaşım sağlamış olacaktır.. Akören ilçemizden başlayan ve Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük merkez ilçe ve mahallelerinde ki vatandaşlarımız açısından da çok verimli ve zahmetsiz bir yol olacaktır. Çıkmaz bir sokak konumunda olan Akören, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerimizin de bu alternatif yol ile ulaşım açısından ve diğer yatırımlar için de gelişmesinin önü açılabilecektir.

Yukarıda zikretmeye çalıştığım, Konya Büyük şehir belediye başkanı Tahir Akyürek beyin son günlerde bölgeyi ziyaretlerinde de şahit olduğuna inandığım, alternatif olarak planlanan, Akören ilçesi Mavi Boğaz mevkii  – Bozkır arasındaki yolun acil ve ivedilikle hizmete açılması gerekmektedir. Konya –  Akören arası 53 km’si asfalt olan ve Akören – Bozkır arası alternatif yol olarak planlanan, altyapısı bitmiş, sadece asfalt çalışması yapılması gereken 26 km’yi, Kara yollarının yatırım planlarında bulunmuyorsa, Konya Büyük şehir belediye başkanımız Tahir Akyürek’ten bir bölge insanı olarak tamamlanmasını ve bölge insanımızın hizmetine açılmasını talep ediyorum. Akören, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerimizi kolay bir şekilde birbirine bağlayan ve Antalya iline de açılan kapı olacak mezkûr alternatif yol için Tahir Akyürek başkanımdan ismi ile müsemma Büyük Şehir belediyemize yakışır bir şekilde hamilik ve abilik yapmasını, 6360 sayısı Büyük şehir yasası çerçevesinde, talep ediyorum.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.