KOMÜT; Ben de Varım dedi!

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri; Resmî kurumların dışında kalan ve resmi kurumlardan bağımsız olarak çalışan; Politik, sosyal, kültürel, ekonomik, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda, lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerde bulunan gönüllü kuruluşlardır. Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen, gelirlerini de bağışlar ve üyelik ödemeleri ile sağlayan sosyal kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri; Sendika, vakıf, dernek vb. adlar altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Şehrimizde Konya Valiliği Dernekler masasına kayıtlı 2000’den fazla sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Her biri kendi sahasında olumlu ve güzel çalışmalar yapmaktadır. Bu ülkeye ve milletimize faydalı olmak ve bir tuğla koymak için emek sarfeden tüm sivil toplum kuruluşlarına, başkan, yöneticilerine ve gönüllülerine de yapmış oldukları çalışmalar için tebrik eder, başarılar dilerim.

Konya İnşaat Müteahhitleri Derneği (KOMÜT),   2012 yılında gönüllü birkaç müteahhit arkadaş tarafından kurulmuştur. Bünyesinde halen 220 adet inşaat sektöründe iştigal etmekte olan müteahhit bulunmaktadır. Konya’mızda en küçüğünden en büyük konut üreticisine kadar 1000’e yakın müteahhit olduğu da sektörde bulunan dostlarımız tarafından ifade edilmektedir. Kentimizdeki müteahhitlerin büyük bir bölümünü çatısı altında bulundurmakla beraber, inşaat sektörü, 200 alt sektöre hitap eden ve yaklaşık 4 bin sektörel kalem malzemeyi kapsayan ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında yer almaktadır. İnşaat Sektörü,  istihdama doğrudan çok fazla katkı sağlama yönüyle de ayrı bir öneme sahiptir. Konya Müteahhitler Birliği, sektörde faaliyet gösteren firmaları temsil, sektörle ilgili sorunlarını üst mercilere aktarmak ve çözüm üretme anlamında sektörümüze ciddi katkı sunan bir yapı oluşturmaktadır. KOMÜT (Konya Müteahhitler birliği) sektörde yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek ve sektör temsilcilerini kaynaştırmak, yakınlaştırmak ve güç birliği amacıyla kurulmuştur. Aynı zamanda; KOMÜT, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile dostluk çalışmaları ve bilgi paylaşımları noktasında da faaliyetlerde bulunmaktadır.

İnşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan; Konut üreten, konut alım ve satışına aracılık eden, arsa üreten, yol – kanalizasyon işleri yapan ve zikretmeye çalıştığımız bu sektörlere tedarikçi konumunda bulunan,  firma yetkilisi olan dostlarla, sektörün sorunları hakkında kabaca bir sohbete daldığımızda ise şu sorunlarının olduğundan dem vurmaktalar. Sektörün en büyük sorunları arasında arsa üretimi en başta gelmektedir. Arsa üretimi noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları da bu sorunların en başında yer almaktadır.  Kentsel dönüşüm çalışmaları ve arsa üretimi konusunda belediyelerimizin biraz yavaş davranmakta oldukları da ifade edilmektedir. Tüm bu işlemleri, yatırımları ve üretimleri yapan firmalar daha sonra da MEDAŞ ile sorunlar yaşamaktalar. Tüm bu soruların yanında, konut üretimi yapan ve satan firmalarımız ürettiklerini satarken KDV’si %1 iken, satın almakta oldukları tüm malzeme tedariklerinin KDV’sinin %18 olduğu da ayrı bir sorun ve bir gerçektir.

KOMÜT (Konya Müteahhitler Birliği) geçtiğimiz günlerde, dernek başkanlık devir teslim töreni gala programını gerçekleştirildi.  Gala programına, Konya protokolü, KOMÜT üyeleri ve sektörde ki diğer tedarikçi firma yetkililerinin yoğun bir katılımı vardı. Kurulduğu günden bu günlere kadar güzel çalışmalara imza atan tüm eski başkan ve yöneticilere de buradan teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim. KOMÜT (Konya Müteahhitler Birliği) yeni başkanı Şaban Topal ve yönetim kurulu üyelerini de yeni görevlerinde tebrik ederim. İnşaat sektörü ve sektördeki müteahhitlerin, tedarikçilerin yukarıda zikretmeye çalıştığımız sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında,  kamu kurumları ve yetkili mercilerde, yeni başkan ve yöneticilerine biraz daha fazla sorumluluk,  görev, lobi faaliyetleri ve çalışma yüklerinin artacağı kanaati ile Başarılar dilerim.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.