Derin ABD’nin Hedefi Nedir?

Birinci Dünya Savaşının galip devletleri ve aynı zamanda  savaşın kazanılmış olduğu tüm  bölgeleri   de yeniden dizayn eden, emperyal  devletleri İngiltere ve Fransa, 2. Dünya Savaşının akabinde  dizayn, paylaşım  ve dünya sömürü düzenini yeni hegemonyal güç ABD’ye  istekli veya  dünyanın da yönetim planı çerçevesinde devir etmek zorunda kaldılar. 2. Dünya savaşının galibi ABD, yeni kuracağı birlikler üzerinden bu emperyal hegemonik düzeni sistematik bir noktaya getirmek istiyordu. Bu yöndeki  adımlar  bir bir atıldı; Askeri, Siyasi ve Ekonomik birlikler, ABD’nin istek ve talepleri doğrultusunda kurulmuş oldu. Siyasi, askeri ve ekonomik birlikler  neler midir? Birleşmiş Milletler, NATO, IMF,  Dünya Bankası ve kurulması için de ABD’ nin öncülük ettiği  ve destek verdiği Avrupa Birliği! Bu kuruluşların dünya üzerinde ve yerel  ölçekte neler icra ettiğine   girmek istemiyorum. Ülkemizde,  2001 krizi akabinde,  IMF’nin ne gibi şartlar,  dayatmalar ve baskılarla, neler yaptırdığını sadece hatırlamamızın kifayet edebileceği kanaatindeyim.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti,  savaştan yeni çıkmış ve genç bir devlet olmasına rağmen, kadim medeniyet ve imparatorluk geleneğinin verdiği güç, cesaret ve öz güvenle,   kalkınma hamlelerini  başlatmış, fakat  bu girişimler dışarıdan veya içeriden bir el maharetiyle sürekli olarak  inkıtaya uğratılmıştır. Nasıl olabilirdi? Bu devlet ve milletin,  gelişmesi,  kalkınması,  büyük devlet olması, kim veya kimlerin işine gelmiyordu? Bu ülkede,  yıllardan beridir  sahnelenen oyunları,  perdeleme ve cambaza bak operasyonları ile   oyunu kuranları göremiyor, görmemiz istenmiyor ve  anlayamıyorduk. Ne zamana kadar? Perdeleme ve cambaza bak girişimleri  ülkemizde sonuç veremez  ve başarıya da ulaşılamaz bir noktaya  gelince, sahneye doğrudan oyun kurucular artık kendileri çıkmak zorunda kaldılar.   Ekonomik, Sosyal ve terör saldırıları, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve son olarak 15 Temmuz hain işgal kalkışması ve  bu asil milleti küresel güçlere teslim girişimi, bu ülkedeki  cambaza bak ve perdelemeli darbelerden  aklımıza hemen gelenleri!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir devlet  olmasına rağmen,  kısacık zaman dilimindeki sayısını bilemediğimiz  darbe, muhtıra, post modern darbe ve  e- muhtıra,   neden ve nasıl olmuştur? Bir izahı tabii ki olmalıdır? Bu devleti yöneten siyasiler,  dünya  hegemonyal güçleri ve bizim de üyesi olduğumuz,  devletimizin  tüm birimlerine de müdahil olabilen  uluslararası  kuruluş veya birlikleri neden kızdırıyordu?  Bu aziz devlet ve asil milletin menfaatleri doğrultusunda neler yapıyor ve ne gibi kararlara   imza atıyorlardı? Bu devlet, mezkur  birlikler haricindeki bir  başka devlet ile olan  ticaret veya askeri anlaşma yapmasına neden müdahil oluyor ve sinirleniyorsunuz? Hani  devletler  sadece çıkarlarını düşünür ve uluslararası ilişkilerde  ebedi dostluk diye bir kural ve kavram yoktur, diyordunuz? Pardon bu kural sadece sizin için mi geçerlidir? Ben devletimin  ali menfaatlerini ve çıkarlarını düşünemez miyim?! Anlayamadım! Düşünür veya bu yönde bir atım atarsan, demoklesin kılıcı gibi  bu birlik ve kuruluşların  üyelik  maddelerini anında hatırlatırız mı dediniz! Bu kurallar sadece bizim gibi üye ülkeler  için mi geçerlidir? Sizler için bu kurallar  cari değil midir? Yoksa ben kurucu irade olduğum için muaf tutulmak zorunda mıyım, diyorsunuz? Anlayan var mıdır?! Ben hiç bir şey anlayamadım da! Bir lider çıktı ve tüm bu emperyal güçlere; Dünya  5’ten büyüktür,  dedi? Tüm mesele de zaten burada! Sen kim  oluyorsun da, dünyadaki ve özellikle de petrol ve enerji bölgelerindeki halklar ve devletlerin uyanması adına, bizim kurmuş olduğumuz tiyatroyu, cambaza bak ve perdeleme girişimlerini, tüm bu oyunun  kurallarını  da nasıl bozmaya kalkarsın! Hala mı anlayamadın?

ABD’ de   yerel bir mahkemede  büyük bir  tiyatro sergileniyor ve tüm dünya milletlerine de bu oyun seyretmeye zorlanıyor. Neden ve Nasıl olabilir? Sahne alan bu uluslar arası tiyatronun konusu mu dediniz? Dünyanın gelecekteki,  Küresel ve Bölgesel  Süper gücü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sahne alıyor, bu tiyatro ve cambaza bak sirkinde! Nasıl beğenmediniz mi? Siz ne zannetmiştiniz? Dünya devletleri ve milletin başkaca bir işi, gücü yok,  bu mahkemeye, pardon bu sirke  veya cambaza bak oyununa kilitlenmiş durumda! Tabii olsun o kadar! Dünya medyasını ben yönetiyor ve akla hayale gelmedik rakamdaki  parasal güçle ben  besliyorum, buradaki tüm yazar ve çizerler! Müsaade edelim de   o  kadar da havanız olsun, değil mi?! Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir iç meselesi olan  ve bu ülkede görülmesi ve  yürütülmesi gereken bir konu, ABD’deki tiyatral bir dava üzerinden derin ABD veya Neo-conlar  nereye varmak istiyor olabilir? Bu asil millet ve bölge halklarına da ne gibi mesajlar verilmeye çalışılmaktadır?  17-25 Aralık 2013 tarihinde ve daha sonraki  terör saldırıları, darbe girişimleri ile  kontrol edemediği, uysal bir konuma  da getirmediği, bu  aziz Devlet ve bu asil  Milleti! Bu aziz devlet ve asil millet adına; tüm bu duruş ve kararların temsilcisi, önderi ve lideri konumundaki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir Balans Ayarı  verilmeye, Söz dinleyen bir konuma  ve Hizaya getirilmeye çalışılmaktadır, sahnelenen bu cambaza bak oyununda! Sen hala mı anlayamadın, bu tiyatronun konusunu, hedefini ve bu oyun ile nereye varmak istediklerini; derin ABD veya Neo-conların?!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.