Akıllı & Akılsız Toplum!

İnsanoğlu, varoluşun başından itibaren yaşadığı her bir gelişme sonsuza kadar sürecekmiş, daha yenisi de gelmeyecek zannetmiştir! Günümüzde insanlık adına daha yeni, daha yoğun teknoloji ve bilim üreten bir mekanizmanın varlığını da hem kabul etmemiş, hem de düşünememiştir! İnsanoğlu elle tutamadığı ve gözle göremediğini her zaman için tahayyül ve kabulde zorlanmıştır! İnsanlık, Endüstri 4,0’ın hayatına neler getirdiğinden artık haberdar bir durumdadır! Çünkü her birey, yeni bilgi ve teknolojiyi bir şekilde kullanmaktadır! Fakat doğal olarak yeni bilgi ve değişimi kabul etmeyen, değişime direnen ve değişime ayak uyduramayanları da yeni bilgi ve teknoloji ekosisteminden ya atıyor, ya dışlıyor ya da yok ediyor! Tercih tabii ki akıl, basiret, feraset nimeti ve iman şerefi ile donatılmış olan insanoğlunun! Nuh (as)’in getirmiş olduğu yeni bilgiyi kabul eden ve gemsine de binip kurtulan insanlar gibi! Musa (as)’in getirmiş olduğu yeni bilgiyi kabul edenlerin Kızıl denizi geçip yeni bilgi ile hayata başladıkları ve kabul etmeyenlerin de burada boğulup yok ve helak oldukları gibi! Peki, insanlık adına son ve en yeni bilgiyi getiren Hz. Muhammed (as)’ın yaşadıkları, bu yeni bilgiyi kabul edenlerin durumu, insani dereceleri ve ret eden, kabul etmeyen inkârcıların düşmüş olduğu konum bizlere bugün için ne gibi dersler anlatmaktadır! Bilgiye çok ağırdır, yeni bilgiyi kabullenmek ise çok zordur! Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah, sonsuz ilmi ile insanlık için faydalı olacak yeni bilgi ve teknolojiyi yaratmış, insanoğlunun da bunları keşfetmesini ve bulmasını da arzu etmiştir! Tabii ki aklı olmayan, gözü kör, kulakları sağır, dili lal olmuş ve gönlü de mühürlü olan insan bu yeni bilgiyi kabul edemeyecektir! Akıllı toplum ve yeni teknoloji! Akıllı toplum ve yeni bilgi ile başka bir merhaleye geçmek! Akıllı toplum ve yeni bilgiye direniş! Akıllı toplum ve yeni bilgiye direnç ile birlikte yok olmak, helak olmak! Ne diyorsunuz? Japon hükümeti ve teknoloji birlikleri, Toplum 5,0’a adım atarken yola çıktıklarındaki felsefeyi; Teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı, şeklinde ifade etmektedir. Neden?

Peki, akıllı toplum veya toplum 5,0 ne demektir? İnsanlık hangi aşamalardan bu konuma gelmiştir? İnsanlık ve toplum bugüne kadar akılsız bir durumda mı bulunuyordu? Tabii ki hayır! Neden şimdi akıllı toplumdan bahseder olduk! Günümüze kadar olan süreçte sosyal bilimciler toplumları; Avcı Toplum, Tarım Toplumu, Endüstriyel Toplum, Bilgi Toplumu ve Akıllı Toplum, Toplum 5,0, olarak beşe ayırıyor. Akıllı toplum veya Toplum 5,0, dijitalleşmenin ve robotların etkisini; demografik, ekonomik, etik ve sosyolojik yönden değerlendirerek, insanların makine ve robotlarla ilişkisinin en verimli biçimde sağlandığı bir modeli önermektedir. Toplum 5.0, Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde entegre ederek, ülkenin geleceğini yıkıma uğratabilecek kadar ciddiyet teşkil eden sorunları ortadan kaldırabilecek bir devrim olarak da değerlendiriliriz.

Teknolojik her bir gelişmeden insanoğlu anında haberdar olmakta ve hayatında kullanmaya başlamaktadır! Günümüzde robot teknolojisinin girmediği alan yok diyebiliriz; evlerde ve sanayinin her bir biriminde! Akıllı toplum veya insanımsı robot teknolojisinin geldiği son nokta nedir şeklindeki bir soruya da şu şekilde cevap verebiliriz. Dünyaca ünlü robot üreticisi bir firma geliştirdiği Bina48 adlı insanımsı robot, Amerika Birleşik Devletlerinde Kara Harp Okulu öğrencilerine, Etik Felsefesini anlatmıştır! Etik ve etik felsefeden bihaber isimlerinin başında koca koca unvanları bulunan bugünün eğitimci ve akademisyenlerine de örnek olmasını dilerim! Bina48 insanımsı robot, dünyadaki ilk akademisyen robot olarak da tarihe geçmiştir! Üniversitede ders verecek seviyeye ulaşmak, yapay zekâ destekli bir işletim sistemi ve sıkı bir çalışmayı da gerektirmektedir! Bina48’in beklenilen yetkinliğe ulaşabilmesi için savaş felsefesi ve politik felsefe alanlarında yazılmış çok sayıda kaynağı da okumuş olması gerekir! Daha sonra, yapay zekâ algoritması ile bu bilgileri analiz eden Bina48 öğrencilere konuyu özetleme, soru sorma ve soruları da cevaplama özelliklerini kazanmıştır. Gerçekleşen derste başarılı bir performans sunan insanımsı robot Bina48’in ders anlatımı esnasında öğrencilerin not tutması da gözlerden kaçmamıştır!

MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamasında; İçinden geçtiğimiz ve içinde kontrolsüzce sürüklendiğimiz zamanda, insanlık 4. endüstri devrini yaşamaktadır. Teknolojik sıçramalar ahlaki ve sosyal gelişmelerin önündedir. İnsanlık 5. toplum aşamasına yani süper akıllı toplum evresine geçmiştir. Süper akıllı toplum aşamasına geçilse de muhatap olunan sorunlar artmıştır! Çağımızın değerleri hıyanet çarkındadır! Yalan revaçtadır! İhanet taltif görürken, sadakat telin edilmektedir! Bu düpedüz mankurtluktur! Hem imandan bahsedip hem şöhret batağına saplanmak iffetsiz bir gafilliktir! İslam adalet ve barış dinidir. Bugün İslam toplumları akıl, barış, adalet ve merhametten uzaklaşarak yozlaşmanın pençesinde düşmüşlerdir! Empati ve erdem damarları kurumuştur! Yemen’de On üç milyon insan karnını doyuracak imkândan yoksundur! İslam ülkelerinde milyonlarca insan yerinden kopmuştur! Yerin altı zengin fakat yerin üstü harap haldedir! Bu tablonun neresinde efendimizin mesaj ve ilkeleri vardır? Yaşananların neresi İslam’ın tevhit inancının hükümlerine uygundur. Var olan kördüğüm nasıl çözülecektir, şeklinde vurgulu ve veciz ifadelerinin akıllı toplumları konuşmakta olduğumuz şu günlerde, günümüz insanlığının tüm değerleri yitirmesi, bitirmesi ve tüketmesi, sadece anlık maddi çıkarlar ve hedonizm derekesine düşmüş olması zaviyesinden çok manidar olduğunu da düşünüyorum.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.