Türk Devlet Aklı!.

Köşe yazılarımız ve bazı dost meclisindeki sohbetlerinde, sürekli olarak vurguladığım ve hatta bazen tekrara düştüğüm bir kavram, bazı dostlarımız tarafından anlaşılmadığı, yanlış anlaşıldığı veya başkaca yerlere çekilebileceği düşünce ve kaygısı ile, kabaca Derin Devlet ve Türk Devlet Aklı kavramları üzerinde durmak gerektiği kanaati hasıl oldu!

. Derin devlet nedir? Türk Devlet Aklı nedir?  Ya da derin devlet diye bir devlet var mıdır?!  Kadim Türk Devlet hafızası ve geleneği nedir? Böyle bir şey ve durum gerçekten var mıdır? Devlet Aklı da neymiş?! Halüsinasyon görüyorsun!  Yoksa bazı dostlarımızın ifade buyurdukları gibi belki de hayal görüyoruz! Neden olmasın! Olabilir mi?!  Hiç sanmıyorum! Veya gelişmeleri çok mu abartıyoruz! Ya da gerçekten konu ve gelişmelere bizler mi çok farklı anlam yüklemeye çalışıyoruz! Artık bilemiyorum! Herkes nasibi ve idrakince anlayacak ve amel edecektir! İstediğiniz kadar konuşun ya da tekrar tekrar yazın! 

Hz. Mevlana; “ Sen ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır” der. Bu sözün farklı bir versiyonu da; “ Sen ne söylersen söyle, bildiğin, karşındakinin anladığı kadardır” diyor!. Allah;  idrak, feraset ve fehim genişliği versin!

15 Temmuz hain karanlık geceyi baz aldığımız takdirde, devlet yönetim kademesi, devletin işleyişi, devletin refleksi ve reaksiyonu, hatta aksiyoner ve pro-aktif bir konum ve duruma geçişini nasıl okumalıyız?  Bu tarihin hemen akabinde, sınırlarımızdaki küresel sinsi oyun ve hesaplara yönelik,  başlatılan Fırat Kalkanı harekatı ve diğer harekatları  nasıl değerlendirmeliyiz?!   

Peki, Barış Pınarı harekatının başarıya ulaşması akabinde derin  ABD’li yetkililerin koşa koşa Türkiye’ye gelmesi ve  anlaşma imzalamasını nereye koymalıyız?! Rusya ile varılan anlaşma kolay  işler midir?! Yüz yıldır bölgemizde ve ülkemizde olan gelişmelerde masaya oturmayı bırakın, toplantı odasına dahi alınmıyorduk!

Yüz yıl önce Osmanlıyı parçalayan, bölgemizi de tarumar eden Avrupalı liderler ise görüşmek için neredeyse kapımızda randevu için beklemektedir! Hem de Türk Devleti ile görüşmek için vereceğimiz tarih ve yer için! Bugün ise bölgemizdeki tüm gelişmeler ve dizayn için masayı artık Türk Devleti kurmaktadır! Tüm bunlar, Türk Devlet tarihinde sıradan şeyler midir?!   

Yirmi dört milyon kilometre karelik tarih ve gönül coğrafyamıza Türk milleti olmadan girilemeyeceği ve gidilemeyeceğini tüm küresel ve emperyalist güçler idrak etmiştir! Peki, devamındaki  başarıları?! Tüm bu gelişmeler de öylesine ve spontane şeyler midir?!  Tabii ki değil!  Peki, daha önce neden olmuyordu?! Ya da daha önceden neden ağır aksak işliyordu?!  15 Temmuz hain karanlık geceden itibaren,  devlet yönetimindeki, bagaj ve sızıntılar tek tek temizlendiği için olabilir mi?!

Derin Devlet ile Devlet Aklı başkaca şeyler ve çok farklı kavramlar olduğunu ifade etmiştik!  Devlet Aklı ile Derin Devlet kavramlarının birbiri ile karıştırılmaması gerektiğini de vurgulamıştık! Derin Devlet, devlet içerisinde aktörleri, klikleri ve etkinlikleri dönemsel olarak değişen, tek parça olmayan, çeşitli kanatları olan ve çoğu kez istihbarat, iş adamı, mafya, siyasetçi ve bürokratların bir araya gelerek oluşturduğu devlet içindeki güç odaklarıdır!  Bu güç odakları dönemsel olarak belli küresel ve emperyalist güçlere yakın olmaktadır! Bu ekiplerin güçleri ve yapılar içinde öne çıkan kişiler dönemsel olarak da değişmektedir!  

Peki, Devletin içindeki milli bilinç, milli ruh, yerli ve milli bağımsız politikalar üreten milli bir kanat var mıdır?  Veya olmalı mıdır?!  Bu damar kim veya kimlerden oluşmakta ve ne adına hareket etmektedir? Bu milli damarı vatandaş olarak  tanıyabilir veya görebilir miyiz?! Tabii ki hayır?! Aktörleri kim veya  kimlerdir?! Bilemiyoruz!  Devlet Aklı, Derin Devletin çok ötesinde,  Milli Stratejik bir Üst Akıldır! Tek bir hedefi ve ülküsü vardır! Türk Devleti ebed müddet devam ilkesi ile hareket edilmesi! Devletin varlığı, bekası ve Milletin birliğidir!

Devlet Aklı, iki bin üç yüz yıllık bir devlet geleneği ve hafızası olan Türk Devletinde, devlet kademesinde hiçbir beklentisi olmayan ve varlığını bu hedef çerçevesinde sürdüren,  AK Sakallılar olarak tarif edebileceğimiz Milli stratejik bir üst zekadır!

Devlet aklı, vatandaşı düşünemez! Devlet Aklı için asli ve kutsal olan Devlet ve Devletin varlığı ve bekasıdır! Ve bu varlık ve beka uğruna, vatandaşlar,  büyük stratejiye göre, sosyal ve ekonomik olarak sıkıntı çekeceklerse çeker ve ölmeleri gerekiyorsa da ölür! Bugün yaşamakta olduğumuz sosyal ve ekonomik sıkıntılar gibi! Devlet Aklında duygusallığa kesinlikle yer yoktur! Aksi halde bu coğrafyada var olamazsınız! Coğrafya, bir kader olduğuna göre! Devlet Aklı da tabii ki coğrafya, tarih, kültür ve medeniyet aklı ile birlikte hareket etmektedir!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.