Akdeniz’deki Bilek Güreşi!.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruduğu tarihten günümüze  ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerine kadar indiğimizde, göreceğimiz ve karşılaşacağımız tablo,  her daim darbelerin olmasıdır!. Osmanlı ile birlikte toplamda bu topraklarda elliye yakın darbeye şahit oluyoruz!.  Peki, neden?!. Yerli ve Milli politikalar üreten ve geliştiren bir Türk Devleti istenmediği için olabilir mi?!.  Ya da bağımsız ve güçlü bir Türk Devleti istenmediği için olabilir mi?! Söz dinleyen ve verilenlerle yetinen!. Neden olmasın!. Yüz yıllık Cumhuriyet döneminde sayabileceğimiz en az on darbe vardır! 15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışması ile dış destekli darbeler dönemi, içerideki işbirlikçiler mahareti ile teslimiyetle  tamamen kapatılmak istenmiştir!. 15 Temmuz hain karanlık gecede,  istiklal ve istikbaline âşık olan asil Türk Milleti, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi işgal ve teslimiyet kalkışmasını sinesinde söndürmüştür! Ya Var olacaktık! Ya da bu topraklardan tamamen yok olup, silinip gidecektik!.  Asil Türk Milleti, Kadim Türk Devlet Aklı ile birlikte, binlerce yıl daha bu topraklarda güçlü bir şekilde  VAR olacağını, tüm dünya küresel ve emperyalist güçlerine, 15 Temmuz hain karanlık gece beyan etmiştir!.  Devlet Aklı zaten  Beka  dönemlerinde ortaya çıkmaktadır!.  

TÜRK Donanması

İkinci dünya savaşının galipleri tarafından kurulan Soğuk Savaş veya İki kutuplu dünya düzeni,  Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bozulmuştur!.  Ara bir tek kutuplu dönem ve yeniden kurulmaya çalışılan yeni dünya düzeni ve sistematiği!.   Dünya halkları olarak, yeni dünya düzeni ve sistematiği kurulamaz ise çok sıkıntılar yaşar!. Son dönemde yaşadığımız tüm sıkıntılar da bu yeni dünya düzeni ve sistematiğinde ki taraf ve güçlerin bir birlerine el ense çekmesidir!. Veya diğer bir ifade ile Bilek Güreşi!. Çünkü yeni dünya düzeni ve sistematiği, tek kutuplu veya iki kutuplu olamaz ve sürdürülemez!. Dünya eski dünya değildir! Avrasya bölgesinde hegemonya güçler zuhur etmiştir!. Dünyanın ekonomik ve askeri  dengesi Doğuya kaymıştır!.  Avrasya ve Afrika bölgesinin  anahtar, merkez  ve sıklet ülkesi de Türk Devleti olduğuna göre!. Türk Devleti olmadan yeni dünya düzeni ve sistematiği asla kurulamaz!. Trük Devleti olmadan, yeni dünya düzeni ve sistematiğinin masası dahi kurulamayacağına göre!. Dünya küresel ve emperyalist güçleri arasındaki bilek güreşi bu bölgede ve Akdeniz’de cereyan etmektedir!.

Akdeniz’deki Küresel Savaş Gemileri

Peki, Bilek güreşi nedir? Bilek güreşinin genel özellikleri nelerdir? Bilek güreşi; erkekler arasındaki bir kapışmadan ibaret zannediyor olabiliriz! Aslında bilek güreşi, bir güç sporudur!  Uzaktan basit gözükse de, bilek güreşi güçle birlikte çok fazla teknik gerektiren bir spor!  Çünkü bilek güreşinde teknik, gücün çok daha ötesinde bir noktadadır!. Doğru tekniği doğru şekilde uyguladığımızda tahmin bile edemeyeceğiniz kişileri alt edebiliriz!. Bilek güreşi birçok insan tarafından “güce dayalı” diye değerlendirilen bir spor dalıdır!. Bu teknik ve taktikler bazen kendimizden çok daha güçlü birini yenmenizi sağlayabilir.  Kolumuzun gücünü makineler de ölçebilir!. Ancak bilek güreşi strateji içeren bir müsabakadır!. Bilek güreşi, genellikle taraflardan hangisinin fiziksel olarak daha üstün olduğunu belirlemek için yapılır! Ancak müsabakanın galibi her zaman daha güçlü olan taraf olmaz!. Gücün önemi büyük olmakla birlikte teknik de çok önemlidir!. Vücudunu nasıl kullanması gerektiğini bilen taraf önemli bir avantaj elde eder!   

Türk Donanması

15 Temmuz hain işgal kalkışmasından sonraki süreçte, devletin kılcalına kadar sızmış işbirlikçilerin temizlendiğini sürekli olarak vurguluyoruz! Bir anda olacak bir temizlik ve operasyon değildir! Zaman ve süreç alacaktır!. Türk Devletinin kalkınması ve gelişmesi adına,  atacağı her bir hamle ve adımdan öncelikli ve özellikle de küresel ve emperyalist güçler,  işbirlikçiler  mahareti ile haberdar oluyordu!. 15 Temmuz hain işgal kalkışma akabinde, devletin kılcalına sızmış işbirlikçilerin temizlenmesine karşı, belirli merkezlerden gelen ‘endişeliyiz’  ifadelerini bir kenara koyalım ve asla unutmayalım!. 15 Temmuz hain işgal  kalkışma akabinde, varlığımıza yönelik tehditlere karşı  başlayan askeri harekatları ve son dönemde ki, Türk Devletinin, Kadim Türk Devlet Aklı ile birlikte giriştiği tüm askeri ve ekonomik hamleler,  küresel ve emperyalist güçlerin uykularını  kaçırmaktadır!. Daha önceki yazılarımızda sürekli olarak vurguladığımız,  yeni dünya düzeni ve sistematiği, bu bölgede kurulacaktır!. Dünyanın tüm  küresel ve emperyalist güçleri Akdeniz ve Doğu Akdeniz’dedir!.  Bilek güreşi de bu bölgede olacaktır!. Hem de Türk Devleti ve diğerleri şeklinde! Yüz yıl önce yedi düvel ile olduğu gibi!. Bu bölgenin, tarihi, sosyal, kültürel, dini ve gönül bağları olan  tek ülkesi de Türk Devleti olduğuna göre!. Türk Devleti  olmadan bu bölgelerde adım atamazlar!. Türk Devleti olmadan bu bölgede yeni dünya düzenine yönelik masa dahi kurulamaz!. Türk Devleti, Kadim Türk Devlet Aklı ile birlikte, Anadolu’da bin yıl daha var olabilmek için, kalkınma hamlelerini bir bir atmaktadır!. Türk Devleti, Beka, İstiklal ve İstikbali uğruna, Kadim Türk Devlet Aklının denetim ve yönlendirmesi ile, 2023 – 2053 ve 2071 hedef ve vizyonuna kilitlenmiştir!. Yeni dönemin güçlü ve kalkınmış ülkesi Türk Devleti olacaktır!. Yeter ki seksen milyon yüz yıl önce olduğu gibi  tek bilek ve tek yürek olalım!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.