Yerli ve Milli Yazılım & Teknoloji Hamlesi -2-

Yerli ve milli yazılım ve bilişim, teknoloji ve savunma alanındaki yatırım ve hamleler, ülkeler için ekonomik ve stratejik yönden büyük önem taşımaktadır! Bağımsızlık için ekonomi ve ekonomi güvenliği ve  mezkur alandaki atılım ve yatırımlar çok mühimdir!.

Teknoloji ve bilgi odaklı yeni ekonomik düzenin önde gelen sektörlerinden yazılım ve bilişim, savunma ve  teknolojik yenilikler, Türkiye gibi genç nüfus avantajı ve gelişme potansiyeline sahip ülkeler için büyük ehemmiyet  arz etmektedir!.  

Yerli ve  milli yazılım ve teknolojiler  ihtiyaçlara özel esnek bir  yapı sunabiliyor!. Yerli ve milli yazılım ve teknolojiler, şirket ve kurumlara sunduğu avantaj, farklı ülkelerin koşullarına göre hazırlanmış küresel yazılımlardan farklı olarak, yerel mevzuata hızlı adapte olabilmesi, daha esnek ve verimliliği geliştirerek, kurum ve ülkeye karlılık artışı sağlaması olarak gösterilebilir.

Bilim ve Bilişim çağında, bir ülkenin teknolojiyi sadece kullanıyor olması, geleceği kaçırması ve sayısız tehditle karşı karşıya kalmayı  da peşinen kabul etmesi anlamına gelmektedir!.  

İleri teknoloji ve bilişim, gelişmiş ülkelerin daha fazla yatırım yaptığı alanlar arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve kullanımının artması siber güvenlik konusunun gündeme gelmesine neden oluyor. Yeni bir dünya savaşının bilişim altyapısı ve silahlar ile olacağı öngörüsü gerçeklik kazanmaktadır!.

Günümüzde  savaşlar artık, hacker mahareti ile siber saldırılar şeklinde yürütülmekte olduğunu da buradan ifade edelim!. Hem de, her gün, her saat  ve her saniye  siber savaş ve saldırılar, dünyada ki ülke ve şirketlere yönelik  hızla  devam etmektedir!. Peki, neden?

Yerli ve  milli yazılım ve teknoloji, sadece ülke ekonomisi için değil, ülkenin güvenliği için de elzemdir!.  Yazılım ve teknoloji,  şirket ve ülkelerin kilit noktalarıdır.  Yazılım teknolojilerinin küresel kaynaklar tarafından sağlanıyor olması, muhtemel bir güvenlik açığını da beraberinde getirecektir!

15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışma gecesi, küresel işbirlikçilerin değişik isimler altında ki kripto yazılımlar üzerinden yürüttükleri iletişim ile,  aziz Türk Devleti ve asil Türk Milletine karşı, sinsi ve kirli neler planladıklarını da hiçbir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız!  

Ülke istihbarat örgütlerinin  yaygın kullanımdaki İnternet servislerinden, kendi ülkelerinde üretilen yazılım ve donanımlardan yararlanarak istihbarat topladıklarını, hassas bilgilere eriştiklerini de  bir kenara not edelim! Ticari kaygılar nedeni ile göz ardı edilen bilgi güvenliği, kurum ve ülkelerin beka ve varlıkları için ne denli etkili olabileceğini de göstermektedir!.

Yerli ve milli yazılım, teknoloji ve savunma altyapılarının geliştirilmesi, büyük ve güçlü Türkiye’nin anahtarı olacaktır! 15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışmasından sonra bu alanlara, Kadim Türk Devlet Aklının denetiminde, Türk Devletinin  neden ağırlık ve önem verdiğini ümit ederiz birileri idrak edebilecektir!.

Büyük ve Güçlü Türk Devleti için, teknolojiyi sadece takip etmek yetmez, teknoloji üretmek ve takip edilen konumunda mutlaka olmalıyız! Türkiye’nin yerli ve milli yazılım, teknoloji felsefesi ve mantalitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için veri saklama ve şifreleme, algoritma ve platformlardan bağımsız özel sunucu tasarımları gibi kritik konuların öne çıkması elzemdir!

Yerli ve milli  yazılım ve bilişim,  teknoloji ve savunma alanında, ülkemizde, on sene öncesine kıyasla büyük ilerleme kaydetmiş olunmasına rağmen, dünya yazılım sektörü ve teknolojik yeniliklerden  binde altı oranında pay aldığımızı  da üzülerek ifade etmeliyiz!.

Türk Devleti, devleti ebed müddet devam ilkesi ve 2023 – 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılabilmesi için bu oranın artırılması gerekir!. Bunun için de yerli yazılım ve teknolojinin geliştirilmesi, tüm özel sektör ve kamu kurumlarında, yerli  ve milli ürünlere öncelik verilmesi gerekmektedir!.

2023 hedefleri arasında,  500 milyar dolar olarak ifade edilen ihracatın 150 milyar dolarının yazılım ve bilişim, savunma  ve teknoloji sektöründen gelecek olması,  hem güvenlik, hem siber saldırılar ve hem de istihbarat için yerli ve  milli yazılım ve teknolojinin öneminin  gün geçtikçe daha  net bir şekilde  anlaşılmakta olduğunu düşünüyorum!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.