Türk Devlet Aklı ve Akıllı Güç!..

Dış politikada, ülkeler için var olmak,  ulusal ve ekonomi güvenliği, itibar ve prestij, tüm bunların geneli olarak da ulusal çıkara sahip olabilmek için gereken şey, kabaca güçtür! Güç; kapasite, etki, amaç ve amaca ulaşmada ki bir araçtır!. Güç caydırıcılık veya bağ oluşturma gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilir!. Kullanım şekli ne olursa olsun amaç; karşı ülke yönetimi ve halkının davranışlarında istenilen yönde değişiklik yapmaktır!. Askeri güç kullanmak ve  ekonomik  yaptırımlarda bulunmak gibi!. Dış politikada etkin olarak kullanılan gücü, kullanım şekline göre; yumuşak güç – soft power, sert güç – hard power ve akıllı güç – smart power, olarak sınıflandırabiliriz!.

Yumuşak Güç – Soft Power; Günümüz uluslararası ilişkiler literatüründe, sıkça kullanılan kavram haline gelmiştir. Yumuşak güç, bir ülkenin dünya siyasetinde istediği sonuçlara ve onun değerlerine hayran olan, onu örnek alan ve refah seviyesine, fırsatlarına özenen ülkelerin kendisini izlemesi ile ulaşmasıdır!. Yumuşak gücün en önemli unsurlarından biri kamu diplomasisidir!. Bir devletin başka bir ulus halkı ve aydınlarını, ulusun politikalarını, kendi avantajına döndürmek amacı ile etkilemeye çalışmasıdır!. Bu noktada ülkemizde ki  küresel işbirlikçi ve  sızıntı ekol temsilcisi  bazı STK’ları  da  dikkatlerinize sunarım!.

Sert Güç –  Hard Power; Soğuk Savaş döneminde yaygın olarak görülen, bir ülkenin ulusal gücü denilince akla gelen, ekonomik ve askeri kapasitesidir!  Ülke güvenliğinin temel dayanağı, Ekonomi Güvenliği ve Silahlı Kuvvetler oluşturmaktadır!. Peki,  Ekonomik saldırıları nereye koyabiliriz?!. Askeri ve ekonomik güç unsurlarının hedef alınan ülkeyi zorla ikna etme ve caydırma gibi amaçlar ile, sert gücün kullanılması anlamına gelmektedir!.  Peki, Ekonomik ambargoyu nasıl izah edebiliriz?! ABD’nin 2003 tarihinde,  BM kararları olmadan,  askeri güç kullanmak sureti ile,  Afganistan ve Irak’ı işgali en temel örneklerdendir!..

Akıllı Güç – Smart Power; Sert Güç ve Yumuşak Güç kavramlarının dış politikada birlikte kullanılması anlamına gelmektedir!. ABD gücünün korunması ve hegemonyasının sürdürülebilmesi amacı ile araştırma yapan, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Joseph Nye tarafından kullanılmıştır! Stratejik hedef; ABD’nin küresel imparatorluğu ve hegemonya için alınması gereken önlem ve izlenmesi gereken stratejilerin tespit edilmesidir! Akıllı güç, ne sert güç ve  ne de yumuşak güçtür!. Akıllı güç, sert ve yumuşak güçlerin birlikte maharetli bir şekilde, yani yeri geldiğinde sert güç ve yeri geldiğinde de yumuşak güç kullanılmasını içermektedir!

Devletler yumuşak güç uygulamasında; Dış Yardım, Kültürel ve Kamu Diplomasisi gibi yöntemlere başvurur!. Dış Yardım, bir ülke veya uluslararası kuruluşun, bir başka ülkeye hibe veya tavizli kredi şeklinde aktardığı kaynaklar, olarak tanımlanabilir!.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; TİKA, KIZILAY, AFAD ve YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) vb. kurum ve kuruluşlar ile kamu diplomasi faaliyetlerini yürütmektedir!.  Türk Devletinin dış politikasında önemli bir konuma sahip olan yumuşak güç – soft power; COVİD-19  salgını ile birlikte bir kez daha dünya kamuoyunun dikkatini çekmiştir!.  Türk Devleti, COVİD-19 sürecinde, tıbbi malzeme ve insani yardım talebinde bulunan, 100’den fazla ülkeye; özellikle Balkan ülkelerine, ABD‘den İngiltere‘ye, İspanya’dan İtalya ve Afrika ülkelerine sağlık malzemesi yardımı ulaştırmıştır! COVID-19 mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti,  ABD’ye iki grup halinde tıbbi yardım malzemesini de sevk etmiştir!. Peki, neden?!

Kadim Türk Devlet Akıllı Gücü; Türk Devleti ve Türk Milletinin, tarihten gelen Adalet, Hakkaniyet ve Mazlum milletlerin hamisi ve hadimi, medeniyet mefkuresi ışığında,  devleti ebed müddet devam ilkesi,  2023 – 2053  ve 2071 vizyon ve  ülküsü, kutsal  kızıl elma hedeflerine ulaşmak için hem sert ve hem de yumuşak güç ile harmanlanan bir strateji ve taktik anlamına gelmektedir!.

Bugün, Suriye’de, Libya’da, Akdeniz, Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Ayasofya’nın  yeniden cami olarak açılması ve burada zikredemediğimiz tüm savunma ve ekonomi kaynaklı hamleler,  Kadim Türk Devlet Akıllı Gücün, stratejik ve taktik, tedbir, önlem ve öngörüsünün  en bariz örnekleridir!.

COVİD-19 sürecinde, Türk Devletinin reel sektör ve ihtiyaç sahibi tüm ailelere olan destek ve yardımlarını nasıl izah edebiliriz?! Türk Devlet Aklı nezaretinde ki Akıllı Güç; Türk Devletinin nüfuzunu yaymak, Anadolu’daki bekası ve tüm gönül coğrafyasında, tarih ve kültür aklı olan bölgelere barış, huzur ve istikrarın gelmesi, Türk iş adamlarının girişimlerine meşruiyet kazandırmak için ittifak ve ortaklıklar kurmak, tüm  kurum ve kuruluşlara  büyük yatırımlar yapan bir yaklaşımdır!.

Kadim Türk Devlet Aklı, iki bin üç yüz yıllık devlet geleneği ve hafızası, devlet kademesinde hiçbir beklentisi olmayan ve varlığını da sadece devletin BEKASI çerçevesinde sürdüren,  stratejik bir üst akıl ve Akıllı Güçtür!.  Kadim Türk Devlet Aklı için asıl ve kutsal olan, Devlet ve Devletin varlığı ve bekasıdır! Devlet Aklında duygusallığa kesinlikle yer yoktur! Coğrafya, bir kader olduğuna göre!  Türk Devlet Aklı da tabii ki coğrafya, tarih, kültür ve medeniyet aklı ile birlikte, akıllı güç stratejisini  dengeli bir şekilde yürütmektedir!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.