Medya & Dijital Okur Yazarlık!.

Malcolm X müstear ismi,  gerçek ismi Malcolm Little ve  Müslüman olduktan sonra El-Hacc Mâlik el-Şahbâz, yaşadıkları ve 1965 tarihinde vefat ettiği tarih dikkate almak sureti ile, basılı medyanın gücü veya diğer ismi ile dördüncü kuvvet medya hakkında ki şu ifadeleri çok manidar!. 

Eğer, dikkatli olmazsanız, gazeteler ( medya – basın )  mazlumlardan nefret etmenizi ve zalimleri ise çok sevmenizi sağlar, diyor! Bir iletişim uzmanı ve gazeteci olarak,  mezkur ifadelerin, tüm okullarımızda, gençlik ve toplumun geleceği, devletin bekası çerçevesinden, derinlemesine incelenmesi, yorumlanması ve  okutulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum!.

Türkiye’de, gençlik ve toplumun,  medya konusunda daha dikkatli ve uyanık olması, yönlendirmelere gelmemesi zaviyesinden, iyi niyetler ile orta öğretimde,  iletişim ve medya okur yazarlığı dersleri konulmuştur!.

Ülkemizde, yetmişin üzerinde İletişim Fakültesi olmasına ve her yıl on binlerce iletişim mezunu verilmesine rağmen, mezkur derslere, ya beden eğitimi, ya sosyal bilgiler, ya da dersi olmayan  hangi öğretmen boş ise dersler onların girmesi ile sadece zahir kurtarılmaya çalışılmıştır!. Peki, sonuç?! Hedeflenen nedir?! Varılan ya da gelinen durum neresidir?! Kocaman bir hiç!.

Medya okuryazarlığı; Kamuoyunun, görsel, işitsel, basılı medya mesajlarına erişebilme ve erişilen medyaları eleştirel bakış açısı ile çözümleyip değerlendirebilme becerisidir! Medya alanında yapılan çalışmalar, medya okuryazarlığı eğitimi olarak adlandırılmaktadır!.

Medyanın Toplum ve özellikle  çocukların fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ileri sürülmektedir!. Normal bir vatandaş, günde ortalama  üç ile beş bin arasında, görsel ve işitsel mesaja maruz kaldığını da bir kenara not edelim!.Bu kadar mesajı nasıl ayıklayabileceksiniz?!

Yapılan araştırmalar, çocukların hayatlarında medyanın zaman ve mekân olarak yerinin artmakta olduğu da  aşikar!. Bugün her çocuğun elinde; ya bir tablet, ya bilgisayar, ya da en akıllısından bir cep telefonu olduğunu da unutmayalım!.  

Medya iletilerinin kendine özgü yapısı, dili, şifresi, kodları,  eşik bekçilerinin de hangi küresel ve emperyalist güçlerin adamı olduğu ve kimler tarafından yönlendirildiği ya da kullanıldığını da unutmamak gerekir!  

Elbette ki; Bireylerin medya  mecralarını daha verimli kullanmaları ve bunu yaparken bazı riskler karşısında farkındalık geliştirebilmeleri için, medya iletileri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları  gerekir!.

Ülke ve toplum olarak, medya okuryazarlığı alanında tam bir gelişme ve ilerleme sağlamadan, lise ve üniversitelerde bu konuda bir ivme  yakalayamadan, kapımıza bir başka okuryazarlık geldi ve dayandı; dijital okuryazarlık!.

Dijital okuryazarlık;  Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarlar ve ağ cihazlar aracılığı ile bilgiyi bulma, araştırma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerilerini ifade eder!.

Dijital okuryazarlık; Bilgisayar kullanımı,  okuryazarlık veya dijital becerilerden  çok farklıdır!. Geleneksel okuma yazma biçimlerinin yerini tutmaz!. Sosyal düşünceden eleştirel düşünceye kadar değişen çeşitli beceriler, bireylerin dijital cihazların anlamlarını yorumlamasına olanak tanır!.

Avrupa Komisyonu tarafından, 2016 tarihinde, Vatandaşlar için Dijital Yeterlilik Çerçevesi   oluşturulmuştur!. Bilgi ve veri okuryazarlığı gibi diğer terimler de dijital okuryazarlıkta olduğu gibi aynı yeterlikleri kapsamak için kullanılır!.

Dijital yeterlilik; Dijital formatta bilgiyi bulma, analiz etme, değerlendirme, oluşturma ve aktarma yeteneğini ifade eder!. Bu yeteneklere sahip kişi, bilgisayar donanımının temel ilkeleri, bilgisayar ağlarını kullanma, çevrimiçi topluluklara ve sosyal ağlara katılma becerisine sahiptir!.

Dijital yeterlilik; Öğrenmeyi öğrenme, hayat boyu öğrenme, yenilikçi okul ve bireysel öğrenmeyi organize etme kabiliyetidir!. Bu, hem birey ve hem de gruplar açısından, zaman ve bilginin etkin yönetimini ifade eder! Bireysel öğrenme süreç ve  ihtiyaçların farkında olmayı ve farklı öğrenme fırsatlarını da tanımlamaktır!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.