Konya TEKNİK Üniversite REKTÖR Ataması!

Konya Teknik Üniversitesinin alt yapısını oluşturmak adına; Konya ili, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesindeki bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların, ” Selçuk Üniversitesi Sanayi Kampus Sahası ” olarak kullanılması ve tahsis nedeninin tapu siciline şerh edilmesi kaydıyla,  4046 sayılı kanunun 2/i maddesine istinaden, Bila-bedel Maliye Hazinesine devredilmesine ilişkin, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK)  28 Aralık 2016 tarihli kararıyla, toplamda; beş adadan oluşan yaklaşık 900 Bin metrekare taşınmazların Selçuk Üniversitesi’ne tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir!  Bu karar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 10.02.2017 tarihinde Selçuk üniversitesi rektörlüğüne bildirilmiştir!

2016 yılı Ocak ayı Konya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, kente yeni bir üniversitenin kazandırılması ve adının da mutlaka Konya Teknik Üniversitesi olması vurgulanmıştır!  Selçuk Üniversitesinde; Doksan bin öğrencinin yaklaşık Yirmi bini teknik fakültelerde okuyan öğrenci olduğu,  bu proje sayesinde, Konya sanayisinin ihtiyacı olan bilimsel birikimi sanayinin ayağına götürmek planlanmıştır!

Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde,  Selçuk Üniversitesi bünyesinde devam eden yaklaşık Yirmi bin öğrencisi bulunan;  Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 8 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde – 179 ile kuruluşu tamamlanmış olan Konya Teknik Üniversitesine devir olmuştur!

Konya Teknik Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik; hem dünya standartlarında eğitim verecek bir üniversite ve hem de öğrencinin refahını sağlayacak bir kampüs arazisi belirlemek için çalışmalarının olduğunu!  İlk olarak, Organize Sanayi bölgesinde olabileceğini, ikinci olarak da Meram Dutlu kırı mevkiinde bir yere baktıklarını!

Özelleştirme İdaresi tarafından TEKNİK ÜNİVERSİTE KAMPÜS ALANI olarak daha önceden Selçuk Üniversitesine devri yapılan,  Organize Sanayi bölgesindeki arazide su çıktığı ve zeminin de sağlam olmadığı yönündeki raporlar çerçevesinde, başka bir yer konusunda beş kişilik bir komisyon kurduklarını, rektörlük ataması yapıldıktan sonraki süreçte ve üniversite KAMPÜS yer sorularına yönelik,  kamuoyundaki sorulara cevaplar niteliğinde açıklamalarda bulunmuştur!

Hafızalarımızı tazelemek adına, yapmış olduğum mezkûr açıklamalardan sonra, Konya Teknik Üniversitesine, Eylül ayında yapılması planlanan rektörlük atamasına matuf, yerel siyaset ve akademik kulislerde, neler konuşulduğunu, kamuoyunu bilgilendirmek babından bir yazı kaleme almak üzerimize bir borç olmuştur!

Konya Teknik Üniversitesi rektörü Babür Özçelik,  kurucu rektörlük akabinde, ikinci dönemde de yeniden atanabilmek için Ankara ve yerel siyasette kulis çalışmalarını yürütmektedir! Babür hoca, Konyalı olmaması ve yerel dinamikleri de bilememesinden,  yerel dinamikleri de çok iyi bilen ve okuyan bir EKİP KURAMADIĞINDAN; kurucu rektörlük sürecinde, almış olduğu bazı karar ve uygulamalarından kaynaklı, üniversite akademik çevresinde eleştirilmektedir! Üniversite bünyesinde ki akademik camia, mezkûr karar ve uygulamalardan kaynaklı, hem çok rahatsız ve hem de huzursuz bir durumdadır!

Babür hoca; Özellikle ve öncelikle; Organize sanayi bölgesindeki, beş parselden oluşan arsanın, sadece bir parselinin ( tahmini 200 bin metre kare ) üniversite bünyesinde kalması ve diğer dört parselinin de  ( tahmini 700 bin metre kare )  yerel yönetime, bir AVM karşılığında devir edilmesi!

Selçuk Üniversitesi rektörlük binasının kampüs içine taşınması akabinde, merkezde ki tarihi binasının Konya Teknik Üniversitesine tahsis edilmesi ve bu binanın da yine yerel yönetime terk edilmesinden kaynaklı, üniversite bünyesindeki akademisyenler arasında, çok ağır ve ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır!

Babür hocanın dört yıllık kurucu rektörlük sürecinde;  Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde olduğu gibi Bila-bedel devri yapılan, Organize Sanayi bölgesinde ki arsaya, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde, öğrencilerin de sanayi ile kolay bir şekilde erişim ve iletişim sağlayabileceği,  yeni ve çok modern bir Kampüs inşası yapılabileceği de akademik camiadaki eleştiriler arasındadır!

Konya Teknik Üniversite rektörlük adaylığı konusunda, siyaset ve akademik çevrelerdeki kulis bilgileri çerçevesinde ismi geçen akademisyenler şu şekildedir!

 1. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektör yardımcısı,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; Murat ERTEKİN
 2. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi,  Eski Rektör Yardımcısı, Kimya Bölümü;  Mustafa ERSÖZ
 3. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi,  Kimya Bölümü;  Ahmet KOÇAK
 4. Konya Teknik Üniversite, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,  Harita Mühendisliği; Ferruh YILDIZ
 5. Konya Teknik Üniversite,  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,  Kimya Mühendisliği;  Mahmut KUŞ
 6. Konya Teknik Üniversite,  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği; Mustafa YILDIZ
 7. Konya Teknik Üniversite,  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği; Ahmet PEKER
 8. Konya Teknik Üniversite, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,  Harita Mühendisliği; Fatih İŞCAN
 9. Konya Teknik Üniversite,  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,  Mimarlık ve Şehir Planlama; Ayhan GÖKTEPE
 10. Konya Teknik Üniversite, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği; Murat OLGUN
 11. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi ve halen Silifke – Taşucu Meslek Yüksek Okulu müdürü, aslen Mersin GÜLNAR ilçesinden,  Yusuf CEYLAN hocanın aday olduğu ve Ankara’da siyasi çevreler ve özellikle de; Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde, kulis çalışmaları yaptığı da duyumlarımız arasındadır!

Konya Teknik Üniversitesi rektörlük adaylığı çerçevesinde, Babür hocanın kurucu rektörlük sürecinde, kampüs alanı ve diğer konularda; yerel siyasetin yönlendirmesi ve yerel dinamiklerin de kendileri ve çevrelerinin menfaatleri çerçevesinde ki sufleleri ile almış olduğu bazı karar ve uygulamalar zaviyesinden;  tekrardan atanmaması adına; bir siyasi ekole angaje ekip veya arkadaş grubunun,  toptan ve toplu bir şekilde aday olacağı ve bu ekipten bir kişinin de ismi;  güçlü, sürpriz ve kesin olarak, akademik kulislerde konuşulmaktadır!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.