İletişimin Bütünleşik Hali

Dostlar, bugünkü köşe yazımızda, klasik ve bütünleşik pazarlama iletişimi nedir, nasıl çalışır vb. özellikleri hakkında kabaca bilgiler vermeye…  7 Haziran Genel seçimine doğru hızla yol almakta olduğumuz şu günlerde, siyasal iletişimin bütünleşik iletişim boyutunda, Konya özelinde neler yapılması veya yapılmaması noktasında, bir İletişimci olarak birkaç cümle sarf etmeye çalışacağım…

Klasik pazarlama iletişimi, bir şirketin, kurumun, partinin, fikirleri ve ürünleri hakkında, Reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış, doğrudan pazarlama, CRM, satın alma noktası iletişimi, sponsorluk, ticari fuar ve sergi vb. araçlarının farklı mesaj, farklı kanallarla ve farklı zamanlarda kullanılması…

Bütünleşik pazarlama iletişimi, bir şirketin, kurumun, partinin, fikirleri ve ürünleri hakkında açık, tutarlı, ahenkli ve inandırıcı bir mesaj oluşturacak şekilde, çeşitli iletişim kanallarını  ( geleneksel – YEREL medya, dijital medya vb.) dikkatle bütünleştirip koordine etmesini sağlayan iletişimin bir uygulama alanıdır.

Klasik İletişim anlayışı;  Ne üretirsem satarım, Nerede üretirsem satarım, Ne kadar üretirsem satarım, Hangi fiyattan sunarsam satarım, Hangi koşullarda üretirsem satarım, Ne zaman üretirsem satarım, sorularına tek tek, farklı farklı cevaplar arar..

Bütünleşik İletişim Anlayışı ise Ne üretmeliyim ki satabileyim,  Nerede üretmeliyim ki satabileyim, Hangi fiyattan satabilirim,  Hangi koşullarda üretim yapmalıyım,  Ne kadar üretirsem satarım,  Ürünlerimi nerelerde satmalıyım,  Markamın topluma yansıyan artı değerleri neler olmalı, sorularına bir bütünlük halinde cevap arar..

Tüm İletişim faaliyetleri farklı tanıtım araçlarından oluşur ve bu araçların birlikte bir ahenk içinde işleyebilmesi, İletişim amaçlarının gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemlidir. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, çeşitlilik gösteren İletişim araçlarını ( Reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış, doğrudan pazarlama, CRM, satın alma noktası iletişimi, sponsorluk, ticari fuar ve sergi vb. ) bir bütünlük çerçevesinde yönetebilmek adına ortaya çıkmıştır. Temelde, bütünleşik pazarlama iletişimi, belirli ve tutarlı, ahenkli ve inandırıcı tek bir mesajı; TV, internet, sosyal ve Yerel medya gibi farklı mecralar aracılığıyla hedef kitleye ulaştırmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak kabul edilebilir.

Farklı açılardan ele alındığında, bütünleşik pazarlama iletişiminin, kurum, kuruluş ve partilere birçok fayda sağladığı görülür. En önemli faydalarından biri, tutarlı bir mesajı, farklı İletişim medyaları üzerinden iletmesinin marka, kurum, fikir, parti ve birey bilinirliği meydana gelmesinde yardımcı olmasıdır. Bu tutarlı marka, kurum, fikir, parti ve birey algısı, sonradan hedef kitlenin sadakatine dönüşecek olan güçlü hedef kitle ilişkileri geliştirmekte oldukça önemlidir. İletişim ve siyasi tanıtımlarda açık ve tutarlı, güvenilir ve inandırıcı olmak için, organizasyonların bütünleşik pazarlama iletişimine ihtiyaçları vardır. İşletmelerin karlarını, bilinirliklerini artırır ve iletişim faaliyetleri süresince oluşan tekrarları yok ederek maliyetleri önemli ölçüde düşürür. Bütünleşik pazarlama iletişiminin diğer bir faydası da, tutarlı ve belirli bir fikrin, mesajın, diğer tutarsız mesajlara kıyasla hedef kitle üzerindeki etkisinin yüksek olmasında ve bunun işletme, kurum karını artırmasında yatar. Zira bütünleşik bir mesajın her gün yüzlerce ticari ve siyasi, iletişim ve reklama maruz kalan hedef kitlelerin ve insanların aklında yer etme potansiyeli daha yüksektir.

Bir İletişimci olarak; 7 Haziran seçimlerine hızla yol almakta olduğumuz günlerde,  Konya özelinde yapılan siyasal iletişim çalışmaları çerçevesinde gözlemlediğimiz zaman, Siyasal İletişim adına, Siyasi partilerde, özellikle de Başbakanın Partisi AK Parti Konya teşkilatlarında çok fazla bir şey gördüğümüzü söyleyemeyiz. Tekbir kanal üzerinden iletişim yapmaya çalışıyorlar.  Tek bir kanal üzerinde ne kadar seçmene ulaşabilirsiniz.. Seçmenin tamamı ile tokalaşarak seçim kazanılmış olsa,  Hasan Celal Güzel Bey bu memlekette en az yirmi defa Başbakan olmuştu..  Hedef kitleye yönelik bütün iletişim çalışmalarınızı, belirli ve tutarlı, ahenkli ve inandırıcı tek bir mesajı,  geleneksel ve dijital medya vasıtası ile vermeniz gerekir.  Bulunduğunuz illerde Yerel dinamikler ve Yerel medya vasıtası ile… Siyasal mesajlarınızı,  Belirlilik ve Tutarlılık halinde… İnandırıcı ve Ahenkli bir şekilde… Mesaj ve Mecra Bütünlüğü çerçevesinde…

 

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.