Siyasi İletişim Planlama İşidir

Dostlar; 7 Haziran genel seçim döneminde siyasi parti liderlerinin iletişim faaliyetleri hakkında çokça şeyler yazıldı, söylenildi. İletişim faaliyetlerinin özellikle de siyasi iletişimin bir planlama, strateji ve taktik işi olduğu noktasında bir iletişimci olarak bir şeyler karalamaya çalışacağım. Planlama olmadan yapılan iletişim çalışmalarından hedeflenen sonuçları vermesi beklenemez. Planlama ve strateji iletişimin temelidir. İletişimin planlama olmasının temel noktası, hedef kitlede yapmayı planladığınız kanaat değişimi için çok önemlidir.

Pazarlama iletişimi stratejisi; “Pazarlama iletişimi amaçlarının ve uzun dönemli ana faaliyetlerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak dağılımının yapılması ve faaliyetlerin yönünün saptanması” şeklinde tanımlanabilir. Pazarlama iletişimi stratejisini belirlemek; iletişimin nasıl gerçekleşeceğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Pazarlama iletişimi stratejileri pazarlama iletişimi amaçlı ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin seçimiyle ilgilidir.  Bu aşamada tüm kaynak ve imkânları birbiriyle uyumlu hale getirmeli, faaliyetler arasında bir bütünlük sağlamalıdır. Bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisi şu unsurlardan oluşmalıdır:  Pazarlama iletişimi stratejisine maruz kalacak hedef kitle birimlerini değerlendirmeye almak, Hangi iletişim aracının en etkili şekilde mesaj ilettiğini belirlemek, İletişimcinin, nerede ve ne zaman iletişim kuracağını ayarlamak, Hangi pazarlama iletişimi karmasının kullanılacağına ve bütçesinin nasıl paylaştırılacağını programlamak.

AK Parti iktidar olmanın verdiği güç ve rehavetle, seçim döneminde iletişim çalışmalarına ve özellikle de seçmen hedef kitle segmentasyon iletişimin planlama ve strateji boyutuna çok fazla önem vermemiştir. Bu kanaate nerden ve nasıl geldik. Ülkemizde yüz binlerce çiftçinin olduğu gerçeğine dayanarak, özellikle de doğu illerinin büyük bir kısmında seçimden önce hasat mevsiminin başlamasına rağmen, hububat alım taban fiyatları ve diğer tarım ürünleri ile ilgili taban fiyat açıklaması ertelenmiş, geciktirilmiştir. Hangi siyasi veya ekonomik gerekçe ile anlamak mümkün değil.. Mayıs ayının son haftasına doğru Adana’dan itibaren hasat mevsimi açılmış bulunmaktadır. Seçinden bir hafta sonra hububat alım taban fiyatları TMO tarafından açıklanmıştır. AK Parti teşkilatlarını  ve Başbakanı bu noktada yanlış yönlendirme de bulunan bürokratlar mı vardır.. Yoksa ülke gerçeklerini, hedef kitlesini ve kamuoyunu tanıyamamış , tam olarak kavrayamamış bürokrat ve danışman kitlesi mi? Hükümeti kurmak için  ülke genelinde toplamda kaybedilen oy  doksan bin olduğu gerçeği ile sonuçlara göre bakarsak.. Ne demek istediğimiz çok net anlaşılacaktır…

Dostlar; Yedi düvele karşı alınan seçim sonuçlarını başarı olarak da görebiliriz. Yedi düvel, sizinle savaşırken oyunu kuralına göre oynamıyorsa, sizin oyunu kuralına göre oynayacağım diye ısrar etmenin bir anlamı olmasa gerekir.  İletişim, rakiplerin analizi ve durum analizi ile başlar. İletişimin rakipler olmadan bir anlamı yoktur. Özellikle de siyasi iletişimin… Pazarlama savaşı ve Marka savaşları olarak boşuna isimlendirmiyoruz. Siyaset de bir yönlendirme ve vaat savaşı değil mi?  Boş laf ve gerçekçi olmayan vaatler değil tabii ki… Siz de inancınız ve duruşunuz gereği, kamuoyuna, seçmen hedef kitlenize açıklayacağınız siyasi vaatlerinizi dürüstlük çerçevesine indirgemeye çalışırsınız.

 

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.