Aramco Savaşı!

Dünyamız her 100 yılda bir yeniden  dizayn ve güç gösterimlerine sahne olmaktadır. 1. Dünya Savaşı sonunda, aslında daha savaş başlamadan önce bu bölme ve parçalama planlanmış ve kendi  aralarında    anlaşılmıştı. İngiltere ve Fransa; Orta doğu, Güney Afrika ve Ön Asya bölgesindeki devletleri, Osmanlı İmparatorluğundan, bağımsızlık ve hürriyet teraneleri ile koparmak suretiyle, sömürge valilerinin de atanması maharetiyle yönetilebilir bir durumda olmaları için küçük küçük  devletçikler haline getirmişlerdir.  Küresel Güçler zaviyesinden, Söz dinleyen ve yönetilebilir olmak için  de öncelik ve yeter şart devletçik olabilmektir. Bölgemizde  bu plan ve hesaplar doğrultusunda  kurmuş oldukları  terör örgütleri üzerinden devam eden savaşın adı;  Asimetrik bir Savaştır!

2. Dünya savaşının akabinde ise bu paylaşım ve sözünün de dinlenilmesi gereken  devletler arasına ABD’de dahil oldu!. İngiltere ve Fransa’nın boşalttığı bölgelere  artık bu yeni güç yerleşiyordu.  Arka  planda  bu iki eski güç ile yeni küresel güç arasında, gizli  bir anlaşma var  mıdır, tabii ki bilemiyoruz! 2. Dünya savaşı dünya devletleri ve halkları açısından  yeni bir paylaşım ve güce sahne oluyordu; Değişen bir şey de yoktu!  Bölge halklar için; Zulüm,  Ölüm, Açlık,  Yoksulluk ve daha  ne sayabilirseniz artık!  Sadece isimler  değişiyordu!

2. Dünya savaşında sonra, ABD kurmuş olduğu SWİFT sistemi ile dünya üzerinde bir uçtan bir uca gönderilecek “”bir Dolarlık””   havaleyi dahi kontrol altına alabiliyordu. Bu nasıl olabilirdi?  ABD aynı sistemin bir önceki aşaması olan, Yine Dünya üzerindeki tüm ticaretin de “Dolar” üzerinden yürümesini de sağlama almıştı. Bu sisteme  itiraz eden bir devlet  başkanı veya yönetimler anında darbeler  veya başka yöntemlerle bir şekilde devriliyordu!  17 – 25 Aralık tarihinde  ülkemizde Halk Bankası üzerinden yapılan operasyona ne demeli?!  Bir başka devlet ile olan ticaretimi BARTER sistemi şeklinde yapamaz mıyım?  Bu tarihten  bir kaç gün sonra ABD’li bir  finans yetkilisinin ülkemizdeki banka yöneticilerine savurduğu salvolarına  neler demeli! Bu nasıl bir güç ve sistemdi?

2. Dünya savaşından sonra Sovyetler Birliği ile anlaşmalı olarak  paylaşım ve etki alanları da bölüşülmüştü! Ne ala memleket!  Bir taraf Komünizm gelecek tehdidi,  diğer taraf da kapitalizm gelecek ve sizleri ezecek, sömürecek diye  diye ne güzel gidiyorduk! Ne zaman,  iki Almanya birleşti ve Sovyetler birliği de  dağıldı, hesaplar şaşırmaya başladı! Yine bir güç bizler farkında olmadan bu sisteme de müdahale etmişti! Dünya halkları olarak zaten hiç bir şey anlamıyor, idrak da edemiyorduk! Yine bir mizansen oynatılıyordu!

Bölgemizdeki  devletlerin toprak bütünlüğü ve yönetimlerinin de devamlılığından bahseden aynı güçlere bir bakar mısınız?!  Bölgemizdeki devletlerin, Toprak bütünlüğünden bahsederken,  250 – 350 bin kişilik bir orduyu donatacak,  4 bine yakın TIR  dolusu silah ve mühimmatı herhalde  bu topraklarda  “AV”  yapmak  için   yığıyorsunuz?!  Burada da filmin bir başka sahnesinin mizanseni oynatılıyordu! Tabii ki bizler yine de idrak edemiyorduk; 100 yıllardır edemediğimiz gibi!

ABD,  dünya üzerindeki  bir  dolar hareketini, havalesini   ve ticaretini bu günlere kadar nasıl kontrol altına alabiliyorsa, şimdi de Petrol ve Doğal gazı  da aynı şekilde  yönetebilmek için bir savaş veriyordu. Suudi Arabistan’da tutuklanan prensler  ve iş adamlarına ne demeli? Bu yeni sisteme itiraz eden her bir birey ve devlete müdahale ediliyor, tutuklanıyor, hesaplarına el konuluyor  veya temizleniyordu!  ABD,  Dünya üzerinde bir litrelik Petrol ve Gazı da artık Kontrol edebilmenin savaşı veriliyordu! Çin,  Suudi  dev petrol şirketi  olan Saudi Aramco’ya halka arz ile ilgili yüzde 5′ lik rakama 200 milyar dolardan başlayan teklifi  500 milyara kadar çıkabileceğini verdiği gün,  bölgemizde yer yerinden oynamıştı! Dünyanın diğer güçleri, 100 yıllardır oldukları bölgemizdeki halının altlarından çekilmekte  olduğunu anladı ve  anında bu işe müdahale etmek zorunda kaldılar! Aramco  petrol şirketi maharetiyle,  Dünya üzerinde yeniden bir Hegemonya kurulmaya çalışılmaktadır.  Aramco çatısı altında dünyadaki tüm  petrol  üreten ve ihraç eden  şirket ve devletlerinin tamamı  toplanmaya çalışılıyor!  Bu çatı altında toplanmaya itiraz edenlere neler olduğunu sadece film izler gibi seyrediyoruz! 65 ülkenin birlikte kalkınma hamlesi olan tarihi İpek Yolu, yeni  BİR YOL – BİR KUŞAK projesi Aramco petrol şirketi  ile başka bir açıdan kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır!  Dünyada dolaşan Parayı Swift  sistemi ile kontrol edenler, petrol ve gazı da Aramco ile denetim altına almak istiyorlar!  Aramco’ya itiraz  küresel güçlerin varlığına saldırı olarak algılanmaktadır! Anladın mı şimdi bölgemizdeki kavgayı?  Anladın mı şimdi prenslere neler olduğunu? Anladın mı şimdiki savaşın büyüklüğünü? Anladın mı şimdi bölgemizde dönen  planları – hesapları ve kara bulutları? Ne için yapılıyor? Petrolü, Gazı ve Parayı;  Kontrol ve denetimleri altına alabilmek için! Bölge Halkları  mı? Kimin umurunda ki?!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.