Anadolu, Emperyalizme, Asla Geçit Vermez!

Anadolu toprakları,  Dünya üzerindeki en fazla savaş, varlık ve yokluk arasındaki gel git mücadelesi ve durumlarının yaşandığı bir kara parçasıdır.  Anadolu ve hinterlant bölgesindeki topraklar, dünya üzerinde tespit edilmiş rezervi en fazla petrol ve enerji deposudur! Anadolu toprakları semavi dinlerin ve tüm peygamberlerin, Sonsuz Kudret sahibi Yüce Allah tarafından gönderildiği bir bölgenin de adıdır! Anadolu toprakları veya bu bölgenin insanları neden bu savaşı vermektedir?  Verilen bu savaş veya mücadelenin anlamı nedir? Neden ve niçin yani? Savaş vermeden yaşanamaz mıdır, bu topraklarda? Anadolu toprakları ve insanları emperyalizme, kukla yönetime ve mandacılığa hiçbir zaman geçit vermediği için yaşanmaktadır, tüm bu savaşlar! Bu savaşlar bazen doğrudan, bazen de örtülü bir şekilde, vesayet ve vekâlet örgütleri üzerinden yürütülmektedir, bu topraklarda! Sen hala anlayamadın mı? Zaten bu topraklardaki işbirlikçi birey ve taşeron grupların, yerli ve milli bir duruşa sahip olmalarını ve tüm bu olanları da anlamalarını, karşı bir anlayışa sahip olmalarını beklemek de hayal olur!

Geçtiğimiz günlerde, ABD başkanı Trump, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ve elçiliklerini de buraya taşıyacaklarına yönelik bir açıklama yaptı.  Bu açıklama ile bölgenin barut fıçısına döneceğini tabii ki de bizden daha iyi biliyor ve öngörüyorlardı! Akabinde İmanı bir duruşa sahip olan İslam ülke liderleri anında karşı açıklama ve bu kararın uygulanamayacağına dair bildirilerine şahit olduk. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,  İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatı ile üye ülke liderlerini İstanbul’da acil olarak toplantıya çağırdı.  İstanbul’daki toplantıya 56 üye ülkeden, 16’sı lider düzeyinde olmak üzere ve 32’si de danışman seviyesinde bir katılım gerçekleşti! Toplantının ve kapanış bildirgesinin çok detaylarına girmeden, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğuna dair deklarasyona ve bu kararı da Birleşmiş milletler güvenlik konseyine taşıyacaklarına müşahit olduk.

ABD başkanı Trump, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması gerektiğine yönelik olan bu açıklamayı, böyle bir dönemde neden yapmış olabilir? Argo ifadesi ile delidir, ne yapsa yeridir mi diyeceğiz! Olabilir mi böyle bir şey! Dünyanın jandarması olan küresel bir devletin başkanı böyle bir şey yapacak!   Yok, efendim iç siyasette çok sıkıştığı için yapmış mı, diyeceğiz! Daha neler, neler! Adamlar yüz yıllık, iki yüz yıllık plan ile bu bölgeyi dizayn etmeyi hesap edecekler, günlük veya anlık bir çıkış, bir hareket, bir taktik veya stratejik bir açıklama yapacaklar, öyle mi?  Biz de inandık zaten bu küresel yalana?  Irak’ı da kimyasal silah olduğu için ve vatandaşlarına da özgülük getirmek için işgal etmişlerdi! Öyle değil mi?! Ben mi yanlış hatırlıyorum! ABD eski dış işleri bakanı bayan neler söylemişti!  Bu bölgede yani Anadolu ve Orta doğu coğrafyasındaki 22 ülkenin siyasi ve idari haritaları kesinlikle değişecektir! Bu da mı yalan! Bu değişim kanlı mı olacaktır, kansız mı? Sizce, hangisi! Yaşanan sıkıntıların sebebi hikmeti de budur!

ABD başkanı Trump, yandaşı ve destekçisi küresel oyuncu ve güçler, Kudüs açıklaması ile neyi ve neleri hedeflemektedir? İslam alemini, mezhepsel parçalanmışlığı,  kukla yönetim ve işbirlikçi kuklalar iktidarda bulunurken, dini ve imanı noktada bir test ve sınava mı tabi tutmaktadır, Kudüs çıkışlarında!  Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile İslam ülke liderleri ve halkları için de bir turnusol konumundadır, Kudüs duruşu! Neden? Hz. Muhammed (s.a.v.) son Peygamber olması münasebetiyle,  Hz. Kuranı kerimde de detaylı bir şekilde iman ehline bildirdiği; Miraç yolculuğunun ilk durak yeri Kudüs ve Mescidi Aksadır.  Burada,  o güne kadar gelmiş olan tüm peygamberler, künye ve sıfatları ile Hz. Peygamber efendimize kendilerini takdim eder ve daha sonra da Peygamber efendimizin İmametinde hep birlikte bu kutsal belde ve mübarek camide iki rekât namaz kılınır.  Küresel güçler ve özellikle de İsrail devleti,  bu beldede ne yapmak istiyorlar? Neyi ve neleri, hangi tarihi gerçekleri yok etmek istemekteler?  Kudüs ve Mescidi Aksa, kuru bir bina, taş toprak yığınından mı ibarettir? Sen öyle mi zannediyordun? Küresel güçler senin de böyle düşündüğünü ve davrandığını, imanı zaaf içinde olduğunu bildiği için yapıyor tüm bu saldırıları, girişimleri ve yıkımlarını! Hala mı anlayamadın?!

Anadolu toprakları ve bu beldenin insanları, dünya üzerinde nerede bir mazlum varsa ve zulüm, sömürü, adaletsizlik ve emperyalizmin olduğu her yere ulaşmak ve gerekeni de yapmak için canını vermekten kaçmamıştır. 100 yıl önce Kurtuluş savaşı ve Çanakkale’de olduğu gibi! 15 Temmuz hain işgal ve küresel sisteme de, bu devleti ve milleti teslim etmeye çalışanlara karşı, onurlu ve dik bir duruş sergilediği gibi! Dün Arakanda, Yemen’de ve daha sayamadığımız her bir mazlumun olduğu beldelere gücünü, yardımseverliğini ve şefkatini götürdüğü gibi! Bugün de Kudüs ve Mescidi Aksa yanmaktadır!   Kudüs, emperyalizm pençesi, zulmü, yok etme girişimleri ve sömürüsü altındadır! Anadolu insanı,  imanın gereği olarak, bu saldırılara asla geçit vermeyecek, mazlumun derdi ile hem dert olacaktır! Sen ne zannediyordun ki, tüm Türkiye’de yapılmakta olan, Kudüs ve Mescidi Aksa temalı, coşkulu ve bir o kadar da hüzün dolu, vatandaşlarımızın   yoğun katılımlarının olduğu meydan toplantısı ve çalışmaları!

 

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.