Milli Ahlak ve BEKA!

Son günlerde,  Türkiye genelinde, burada ifade etmekten haya ettiğim, yaşanmış olayları da tekrardan yazmakla bir daha günaha girmemek ve satırlarımızı da kirletmemek adına, sosyal ve bireysel gelişmeler yaşanmaktadır.  Neler oluyor bizlere! Bu türedi kişiliği bozuk insanlar nereden gelmiştir?  Bunların, Soyu ve cibilliyeti nedir, neresidir?! Asil Türk milletin tarihinde görmediğimiz ve duymadığımız iğrençliklere şahit olmaktayız!  Türk demek; tüm dünya insanlığı ve özellikle de mazlum milletler nezdinde,  Ahlak, Adalet ve Hakkaniyet demektir! Türk kavramı burada ırkçı bir yaklaşım değildir! Türk kelimesi ile burada bir duruşu, bir yaşayışı ve bir fikri temsil etmektedir!  Bu iğrençlikleri görmezden gelelim demek değildir, tabii ki, ifade etmek istediğimiz!  

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah; Kasten veya gaflet halinde işlemiş olduğunuz hata, isyan ve günahlarınızı tekrardan bir birlerinize anlatmakla, yeniden bir daha günaha girmeyiniz,  uyarı ve ikazı mucibine, sadece dikkat etmeye çalışıyoruz!  Yaşanmakta olan tüm bu olaylara karşılık,  yasal ve adli tüm cezai müeyyideler konulmalı ve tekrardan yaşanmaması, meyilli olan tüm zafiyet içindeki kişilik bozukluğu olanlara da ibretlik olması ve bir daha zuhur etmemesi için ne gerekiyorsa da yapılmalıdır! Aksi halde Millet olarak, Milli BEKAMIZ – ATİMİZ sıkıntıya girecektir! Birileri de zaten böyle bir ANI beklemektedir! Anadolu toprakları üzerinde hesabı olanlar, öncelikli olarak bu asil milletin ahlakını bozmaya çalışmaktadır!  Allah’ım içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri de HELAK eder misin?!

Peki, Milli Ahlak ve Milli Ruh nedir? Milli Ahlak ile milli bekamız arasında nasıl bir bağ ve bağlantı vardır?  Milli ruh ne zaman ortaya çıkar? Milli Ahlak, bir toplulukta yaşayan fertlerin ve grupların hayatını düzene koyan,  yaygın ve genel kabul görmüş, davranış, düşünce ve kurallar bütünüdür!  Kendimize özgü örf ve adetlerimiz, ahlak ve terbiye anlayışımız, bizi diğer milletlerden ayıran özelliklerdir. Bu özelliklere uygun hareket etmek ise milli birlik ve beraberliğimizi korur! Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olamaz ve olmamalıdır!  Milli terbiye ve milli eğitim de milli ahlakı oluşturmak ve kazandırmak için yapılan milli bir seferberlik faaliyetleri demektir!

Milli Ahlakı kabaca ifade etmeye çalıştıktan sonra, milli ruh nedir ve ne zaman ortaya çıkar? Milli Ruh, Bir milletin beka sorunu ile karşı karşıya kaldığı zor ve sıkıntılı, an ve durumlarda, milletin ortak tavır alması şeklinde ifade edebiliriz. Türk milletinin iki bin yıllık tarihi böyle gün ve zamanlarla doludur!  En yakın tarihimizden Çanakkale ve Kurtuluş savaşı dönemlerinde ecdadımızın yedi düvele karşı ve yedi bölgede, istiklal ve bekası için sergilemiş olduğu, şahlanan milli ruh diyebiliriz! 15 Temmuz hain ve karanlık gecede,  tankların önüne yatan, mermilere göğüs geren ve savaş uçaklarını da düşürebilmek için yüksek binaların tepesine çıkıp buradan onlara da taş ve sopa ile el sallayan insanımızın sergilediklerini milli ruhun tecessüm etmiş halidir diyebiliriz! Yenikapı’da perçinlenen Birlik ve Beraberliktir!  Bu durumu, dünya üzerindeki bazı milletler anlayamaz, idrak edemez ve yorumlayamaz! Çünkü bu asil millet, istiklal ve istikbaline âşıktır! Hiçbir millet bu asil millete zincir vuramamış ve vuramayacaktır!

Rahmetli Başbakan ve Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal zamanında gerçekleşmiş; Japonya eğitim uzmanları, ülkemizin eğitim sistemini incelemiş, Sayın Özal ve bürokratlarımızın da hazır bulunduğu bir ortamda, raporlarını sunmuş ve sonuç olarak; Sizin eğitim sisteminizde ‘’Milli Ruh’’ YOK, demişlerdir! Turgut Özal’ın Nasıl, sorusu üzerine, Japonlar; Biz Japonya’da okula başlayacak çocuklarımıza, öncelikle milli ruh şoklaması yaparız! Onları önce toplu halde hızlı trenlere bindirir, dev fabrikalarımızı, teknoloji merkezlerimizi gezdirir ve ülkemizin gücünü gösteririz! Sonra da bu yavrularımızı, Hiroşima ve Nagazagi’ye götürür, orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen alanları gösterir; Eğer sizler,  bilinçlenmez ve az önce gördüğünüz teknolojiye sahip olmak için çok çalışmazsanız sonunuz böyle olur! Bizim Bürokratlarımızdan biri atılır; Ama bizim Hiroşima’mız yok ki, şeklinde cevap verir!  Japon uzmanın bizim bürokratlarımıza cevabı tokat gibidir; Sizin Çanakkale’niz On Hiroşima eder, şeklindedir!

Merhum Milli şairimiz Mehmet Akif, dizeleri ve yazılarında ahlak ve beka konusundaki sözleri çok manidar ve calibi dikkate değerdir.

Ahlakın izmihlali en müthiş bir izmihlal;

Ne millet kurtulur, zira ne milliyet, ne istiklal.  

Oyuncak sanmayın! Ahlak-i milli, ruh-i millidir.

Yani milli ruh demek, milli ahlak demektir!  

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır; Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Milli bekanın geleceği ise milli ahlakın ve milli ruhun varlığıyla temellenmiştir. Nitekim bir milletin bireylerinde ahlak ve ruh yoksa beka ve ati de yoktur!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.