Yerelde Siyaset!

31 Mart 2019 mahalli – yerel seçimlerine doğru hızla yol almaktayız! Bulundukları bölge ve yerel mahalde, Şehrin Emini olmak için aday adayı olan ve daha sonrasında aday olarak meydanlara ve vatandaşların karşısına çıkacak dost ve ağabeylerimize şimdiden hayırlı olmasını ve seçildikleri takdirde de başarılı ve kalıcı hizmetlerde bulunabilmelerini, Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah’tan niyaz ederim. Makamlar, mevkiler ve sıfatlar geçicidir! Makam, mevki ve sıfatlar; İnsanı, ben neymişim be abi konumu ve formatına her an getirebilir! Daha doğrusu, Allah; makam, mevki ve güç sarhoşu eylemesin! Âmin! Bir gün mutlaka bu makamları terk edeceksiniz! Bulunulan makam ve mevkilerde sonsuza kadar kalıcı olma şansımız var mıdır? Bilemiyorum! İman ehli bir insana yakışan ve önemli olan geçici sıfat ve makamda bulunurken gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir! Gerisi laf-ü güzaftır! Mal sahibi, mülk sahibi, makam, mevki ve güç sahibi; Hani bunun ilk sahibi, Gel biraz da sen oyalan! Siyaset ve Yerel Siyaset! Siyaset ve Yerelde hizmet! Siyaset ve Yerel siyasette Açık ve Şeffaf olabilmek! Siyaset ve Yerelde Hesap verebilir olabilmek! Makam ve mevkileri işgal eden ve 2019 yerel seçimlerinde yeni seçilecek, tüm dost ve ağabeylerimize, hesap verebilir, açık ve şeffaf olabilmeyi tavsiye ederim! Aksi halde işimiz ve halimiz çok zor! Aksi halde tüm bunların hesap ve kitabını çok zor veririz! Yine de siz bilirsiniz; Bizden âcizane ve dostane hatırlatması!

Siyaset nedir? Siyaset neden yapılır? Siyaset kim veya kimler için neden yapılır? Siyaset; Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayıştır. Siyaset, Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esasının bütünüdür. Siyaset, mecazi anlamda, bir hedefe varmak için karşımızdakiler veya bölgesindeki vatandaşların duygularını okşama, zayıf noktaları veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma ve bu yolla işini yürütme ve hedefe varmak anlamına gelir! Her dönem ve her topluma göre bir yerlere gelebilmek için vatandaşları etkileme biçim ve yöntemleri farklılık gösterir. Fransız ihtilalı ile birlikte ulus devletlerin kurulması siyaset ve yerel siyasetin yaygınlaşmasına da neden olmuştur.

Yerel siyaset nedir? Yerel siyaset neden yapılır? Yereldeki siyasetin ana aktörleri kimlerdir? Yereldeki siyaset bu aktörlere göre mi şekil almaktadır? Ulusal veya genel siyasetin karşıtı olarak anlaşılabilen yerel siyaset kavramı, yerelde siyasetin yapılmasıdır. Yerel siyaset, kabaca, yerel siyasal kurum veya kişiler ile yereldeki çıkar gruplarının, yerelde hizmet sunan, yerel veya ulusal düzeydeki siyasal otoriteleri ve onların kararlarını etkilemeye yönelik etkinlikler olarak açıklayabiliriz. Burada geçen yerel hizmet kavramı; bir yer, yöre, mahal veya bölgeyi ve orada yaşayan vatandaşları ilgilendiren ve ulusal çapta olmayan, tüm çalışmalar ve hizmetleri ifade eder. Yerel hizmetler, özellikleri itibariyle yerel halkın günlük yaşamını sürdürebilmesinde önemli bir yeri olan tüm etkinlik ve çalışmalardır. Diğer bir ifade ile yerel yönetimler, yerel siyaset yaparak yerel hizmetleri sunmaya talip kişi, grup veya birimlerdir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday adayları siyaset meydanına çıkmaya başladı. Siyasi partilerin aday adayı başvuru tarihleri ve temayül sonuçları bu ayın sonunda bitmesi bekleniyor. Yereldeki adayların bir ay içinde siyasi karar verici makamlar tarafından açıklanmasını ve netleşmesi de, kamuoyu tarafından ümit edilmektedir! Yerelde siyasetin çok zor olduğunu dostlarımız sürekli olarak ifade etmektedir! Yerel ölçekte, genel seçim, yerel seçim veya herhangi boşalan bir makam için her daim aynı isimlerin birileri tarafından dolaştırılması, algı oluşturulması ve basındaki dostlarımıza da bu isimlerin sürekli köşelerinde yazdırılmasını biraz yadırgıyorum desem yanlış olmaz! Bir şehir, yirmi yılda mezkûr makamlar için hiç mi nitelikli ve liyakatli bireyler yetiştirmez! Yoksa yetişen bireyler, bu makamlar için bizden veya bizim adamımız olmadığı kaygıları ile yok mu sayılmaktadır? 2002 seçimlerinden bu yana bu şehirde her seçim atmosferine girdiğimizde kamuoyunda dolaştırılan baştan ve sondan yirmi isim harici başkaca isimleri duymadık! Neden? Bu şehirdeki güç, denge ve çıkar gruplarının işine böylesi mi gelmektedir? Böyle gelmiş böyle de devam etmeli midir? Nereye ve ne zamana kadar bu şekilde devam edecektir? Bu şehirdeki denge, güç ve çıkar gruplarına göre şekillenen bir siyaset kurumu ve yerel yöneticilerden, kamuoyunun hizmet ve çalışma beklemesi ne kadar doğru olacaktır? Kamuoyu ve seçmen, tabii ki hizmet ve çalışma beklemeyecektir!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.