Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi!.

Konya Büyük Şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyük Şehir Belediyesi tarafından, Ankara yolu üzerinde hazineye devredilen 1.5 milyon metrekarelik alanın, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan onayı ile  Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak tahsis edilmesi akabinde,  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini takdim etti!. Konya’da daha önce temeli atılan ve 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan ASELSAN Konya Silah Sistemleri fabrikasının yanında bulunan bu alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin Konya sanayi ve üretime de büyük katkı sağlayacağını da vurguladı! Teknoloji Endüstri Bölgesi ile birlikte şehrimize nitelikli sanayi kuruluşlarının geleceği ve böylece Konya’nın üretimi için önemli bir AR – GE ve Teknolojiye sahip olacağını da sözlerine ekledi!. Gök Kubbede hoş bir Seda bırakabilmek gayesi ile emeği geçen herkese,  bir Konyalı olarak teşekkürlerimi sunarım!.

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi

Peki, Endüstri bölgesi nedir ve nasıl kurulur?. Ülke ekonomisinin gelişmesi ve teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yatırımları teşvik etmek, yabancı sermaye girişini artırmak ve Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek amacıyla, Bakanlık, kurum ve kuruluşların başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi yapmak suretiyle, 4737 sayılı Kanun uyarınca, endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilir!  Bakanlığın önerisi üzerine, kurulca belirlenen yerlerde, Cumhurbaşkanı Endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verebilir!  Endüstri bölgelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazetede yayımlanır! Endüstri bölgesi olarak belirlenen alanlar hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz!


Türkiye’de daha önce kurulması planlanan Endüstri bölgeleri; Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edilen İzmir – Aliağa’daki Star Rafinerisinin ardından beş şehirde altı bölgeye daha aynı statü verilmiştir!. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de altı özel endüstri bölgesi ilan edildi!  Söz konusu bölgelerde toplam yatırım tutarının 3,7 milyar dolar olması planlanmaktadır!.  

Dünya’da Var olabilmek için Uzayda VAR olmalı!.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Konya’da kurulması planlanan Teknoloji Endüstri Bölgesinin genel durumunu şöyle izah edebiliriz!. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgede; 700 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor!. Yürütülecek çalışmalarla 4 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor! Savunma, havacılık ve uzay sektörlerine yönelik çalışmaların yürütüleceği bölgede, platform dahil her türlü silah sistemi üzerinde çalışmalar yapılacak!. Bölge; Robot teknolojisi ve proses otomasyonu, yazılım ve kritik yazılım geliştirme, uydu teknolojileri, türbin teknolojileri, haberleşme, bilgi güvenliği teknolojileri, otonom ve yapay zeka uygulamaları, mikro ve nano teknolojiler, kaynak teknolojileri, kaplama teknolojileri, ileri tıp teknolojileri, test ve sertifikasyon faaliyetleri, havacılık taşıtları ve uzay araçları üretim ve tasarımı, insansız hava, kara, deniz aracı sistemleri, elektrikli, içten yanmalı, türbin motor ve motor parçaları üretimi, elektrik, elektronik, elektromekanik, mekanik alt sistem imalatı, optik ürün imalatı, havacılık endüstrisinde kullanılan kimyasalların imalatı gibi ileri teknolojili faaliyetlerin yürütüleceği bir teknoloji üssü haline gelmesi planlanmaktadır!.

Konya Teknoloji bölgesinin en önemli yatırımlarından birisi olan Savunma sanayinin 2016 yılında sergilemiş olduğu performans; Savunma firmalarının tüm savunma ve havacılık satışlarını içeren ve sektör büyüklüğü 5,968 milyar $’a ulaşmıştır. Geçmişte yalnızca 248 milyon $ olan savunma ve havacılık ihracatı, 2016 yılında yaklaşık sekiz kat büyüyerek 1,953 milyar $’a ulaşmıştır.  2002 yılında 66 savunma projesini yaklaşık % 80 dışa bağımlılık oranı ile yürütürken, geldiğimiz noktada % 65 in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayısı yaklaşık 9 kat artarak 553’e ulaşmıştır.  2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar $ bütçeli savunma projeleri yürütülürken, bugün itibari ile 8 kat bir artış ile 41,4 milyar $’lık proje hacmine ulaşılmıştır. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, bu miktarın 60 milyar $’ın üzerinde olacağı öngörülmektedir!

Konya Teknoloji bölgesinde planlanan ana yatırım alanlarından bir diğeri Havacılık ve Uzay sektörü faaliyetlerinde ki yeteneklerine göre ülkeleri; 1- Uzay Teknolojisine Dayanan Ürün Kullanamayan,   2- Uzay Teknolojisine Dayanan Ürün Kullanan,  3- Uzay Aracı İşleten, 4- Uzay Aracı Alt Sistemleri Geliştiren ve Üreten,  5- Uzay Aracı Geliştiren ve Üreten,  6- Uzaya Fırlatma Yapabilen,  7- Uzaya İnsan Gönderen, 8- Uzay İstasyonu Kuran ve İşleten olarak sınıflandırabiliriz!.. Türkiye; TÜRKSAT-1B uydusu ile 1994 yılından beri Uzay Aracı / Uydu İşleten 3.  grupta yer almaktadır. Ancak son 10 yıldaki atılımla, Türkiye’nin hem Uzay Aracı / Uydu Alt Sistemleri Geliştiren ve Üreten 4. Gruba, hem de Uzay Aracı / Uydu Geliştiren ve Üreten 5. grubuna girmiş olduğu görülmektedir. BİLSAT, İTÜpSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uyduları ve bunların birçok alt sistem ve bileşenlerinin yurt içinde geliştirilip, üretilmesi sayesinde, bu önemli seviyeye ulaştığı değerlendirilmektedir!

KONYA UZAY MEKİĞİ!…

Uydu fırlatma altyapısı kurulma ve fırlatıcıların geliştirilmesi sureti ile önemli bir seviye olan Uzaya Fırlatma Yapabilen 6. gruba ülkemizin dâhil olması önem arz etmektedir!.  Uydu fırlatma ve uzaya erişim yeteneğine sahip olma, uzay teknolojileri kapsamında kritik bir eşik olarak kabul görmektedir!. Uydu fırlatma yeteneğine sahip ülke sayısının az olması ve buna karşılık uydu fırlatmaya yönelik ciddi oranda talep bulunması dolayısı ile yörüngeye uydu fırlatma maliyetleri sürekli artış göstermektedir!.  Tüm bu nedenlerle, 6. grupta yer alan Uzaya Fırlatma Yapabilen ve üstündeki 7. ve 8. Yetenekler, üst teknoloji grubu ve bu yeteneklere sahip olan ülkeler kümesi de uzay teknolojilerin de ileri seviye grup olarak algılanmaktadır!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Dünya’da Uzaya Fırlatma yapabilen, Uzaya insan gönderen ve Uzay İstasyonu kuran ve işleten olarak, tüm yerli ve milli stratejik plan ve projelerine, 15 Temmuz hain işgal kalkışması akabinde ağırlık vermeye başlamıştır!. Dünya devletleri hegemonya sıralamasında teknolojik üstünlük ve uzayda olmak  çok önemli bir konuma gelmiştir!. Teknoloji üretmeyen ve geliştirmeyen ülkeler diğer ülkelerin de sömürgesi durumuna düşecektir!.  Günümüz dünyası, tamamen teknoloji üreten ve tüketenler  olarak ikiye ayrılmıştır!. Artık savaşlar uzayda olacaktır!. Uzayda olmayan bir ülkenin Dünya’da varlığı da yok hükmünde olacaktır!. Adamlar boşuna mı Uzay Kuvvetler Komutanlığını kurmaktadır!. Peki, neden?!. Dünyadan uzaya fırlatma yapılabilen ve uzaya da belirli çıkış merkezleri bulunmaktadır!. Bu çıkışlar  harici herhangi bir bölgeden uzaya fırlatma yapamazsınız!. Konya,  sekiz asır önce dört adet uzay ve astronomi eğitim veren medreseleri ve dünyadan da uzaya çıkışı olan bir üs ve  merkezdir!. Kadim Türk Devlet Aklı ile birlikte, Türk Devleti, Dünyadan Uzaya çıkış Konya Mekiğinin alt yapı çalışmalarına yönelik olarak, yerli ve milli Havacılık ve Uzay alt yapı çalışmalarına şehrimizde ağırlık vermeye başladığını düşünüyorum!.  

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.