Yeni Dünya Sistematiğinde Kasılma ve Kırılmalar!.

İkinci dünya Savaşından sonra kurulan Soğuk Savaş düzeni, yarım asır  kadar devam etmiştir!. 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılması akabinde ki tek kutuplu bir ara dönem ve daha sonradan kurulmaya çalışılan çok kutuplu bir  yeni dünya düzen ve sistematiği!. Tabii ki bu yeni düzen öyle kolay bir şekilde  olmayacaktır!. Dünya hegemonya güç dengesinde yeni devlet ve bloklar zuhur etmeye başlamıştır!. Dünyanın ekonomik, askeri, nüfus  ve teknolojik olarak güç dengesi,  Asya ve Avrasya bölgesine kaymaktadır!. Dünyanın tüm yer altı zenginlikleri de bu bölgededir!.  Türk Devleti, Orta Doğu, Asya ve Afrika bölgesindeki tüm  zenginliklerin Avrupa’ya aktarılması noktasından merkez ülke konumundadır!. Türk Devleti, tarihi, kültürü, dini, sosyal ve gönül bağları ile bölgenin vazgeçilemez tek ülkesidir! Türk Devleti olmadan bu zenginlikler  Avrupa’ya ve dünyanın hiçbir bölgesine aktarılamaz!. 15 Temmuz hain işgal  kalkışması ile Türk Devleti jeo-stratejik konumundan kaynaklı olarak tamamen teslim alınmak istenmiştir!. Kadim Türk Devlet Aklının yeniden devreye girmesi ile birlikte tüm saldırılar ve işgal kalkışması, asil Türk Milleti tarafından bertaraf edilmiştir!. Çünkü Kadim Türk Devlet Aklı,  Devletin Bekası  ve Milletin Birliği zor durumu girdiği dönemlerde zuhur etmektedir!.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kadim Türk Devlet Aklı ile birlikte, 17 – 25 Aralık süreci ile başlayan ve 15 Temmuz hain işgal kalkışmasından sonraki süreçte,  içerideki birlik ve beraberliğini güçlendirdiği ve  sağlama aldığı için, yüz yıl önce kendisinden zorla koparılan bölge halkları ile tarih, kültür ve  gönül  bağlarını güçlendirmeye başlamıştır!.  Bir asırdır zorla koparılan bölge ve parçalarda,  sorun ve sıkıntılar bitmemiştir!. Barış ve huzur da bu bölgelere hiçbir zaman gelmemiştir!. Bu gidişle bir yüz yıl daha  gelmeyecektir!. Yeni bir paradigmaya ihtiyaç vardır! Bu paradigmayı da dünyada  ancak Türk Devleti sağlayabilir!.  Peki, bu sorun ve sıkıntıyı bilimsel olarak nasıl ifade edebiliriz!.  Kesilip uzaklaştırılmış bir uzuvda hissedilen kasılma, yanma ve batma niteliğindeki ağrılara fantom ağrısı denir!. Kesilerek kaybedilmiş uzvun sanki yerinde duruyormuş gibi hissedilmesine fantom duyarlılığı, kesilen uzvun güdük bölgesinde oluşan ağrılara da güdük ağrısı adı verilmektedir! Kaybolan vücut parçasında görülen kronik bir ağrıdır!. Bu durum rahatsız edici olmayabilir fakat kişinin  hayatını tamamen olumsuz bir şekilde etkileyecektir!.  Yüz yıl önce ana gövdeden  koparılan tüm mazlum coğrafyada devam  eden sorun ve sıkıntılarda olduğu gibi!.

Türkiye; coğrafi olarak bir köprü, kültür bakımından bir merkez, ekonomik açıdan bir geçiş, stratejik ve jeopolitik zaviyeden de  bir kanat ülkesidir!. Türkiye;   jeo-politik ve jeo-stratejik konum ve durumundan kaynaklı olarak sürekli bir tehdide maruz kalmaktadır!. Bu tehdidi oluşturan veya oluşturacak olan güçler, hedeflerine ulaşmak için değişik yol ve yöntemler denemiş, tarihte olduğu gibi halen bugün de denenmeye devam etmektedir! Anadolu toprakları, üzerinde yaşamak için dün olduğu gibi bugün de çok güçlü olmayı gerektirir!. Bundan dolayı, Türkiye’nin en önemli hedefi, millî birlik, beraberlik ve bütünlüğünü korumak ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmektir!. Jeo-politik konumu gereği, her zaman küresel güçlerin hedefinde olan Türkiye, Anadolu’daki beka ve varlığını sürdürmek için milli birlik ve dış tehditlere karşı da savunmasını mutlaka güçlendirmelidir!. Türkiye’nin bekası, millî birlik ve bütünlüğü için gereken onurlu ve dik duruş, gereken her durum ve şartta gösterilmeli, millî menfaatlerimize zarar veren her şeye tereddütsüz tavır alınmalıdır! Bugün yapılmakta olan girişim, hamle, işbirlikleri  ve yatırımlar gibi!. Türkiye, toplumsal dayanışmayı sağlayıp, Jeo-politik, Jeo-kültürel ve Jeo-ekonomik özelliklerini sinerji oluşturacak bir şekilde kullanarak, yeniden kurguladığı medeniyet değerleri ile milli birlik ve milli bilinç gücü ile  taçlandırabilirse, merkez ülke konumunu kuvvetlendirir ve bölgesinde cazibe merkezi haline gelerek, yüz yıl önce zorla koparılan ve  fantom ağrısı çeken  tüm mazlum milletlerin, coğrafyanın  ve bölgenin de  umudu olmaya devam edecektir!.

ABD ve İRAN SAVAŞIN EŞİĞİNDE mi?!…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kadim Türk Devlet Aklı ile birlikte, Bekası uğruna ve yüz yıl önce koparılan bölgelerde ki, barış ve huzur adına,  işbirliği ve gönül bağlarını kuvvetlendirmeye başladıkça, içeriden ve dışarıdan aykırı sesler duymaya başladık!. Neden acaba?!. Yenidünya düzeni ve sistematiğinde, eski hegemonya güçler tarafından,  oyun kurucu ve masada olan bir Türk Devleti tasavvur edilmemektedir! Soğuk Savaş dönemlerinde olduğu gibi kontrol edilebilir ve denetlenebilir, sadece verilenlerle yetinen bir Türkiye planlanmaktadır! Bugün eski Türk Devletinden eser yoktur!. Bugün eski Türk devletindeki kullanışlı işbirlikçiler eli ile içeride sansasyonel olaylar da olamamaktadır!. Yani içeriyi karıştıramayanlar, sınırlarımız ve özellikle de,  11 Eylül ve Arap Baharı ile kaosa sürüklenen komşumuz ülkelerde,  Türk Devletini kutsal ve kızıl elma ülküsü hedeflerindeki yolculuğundan alıkoyma ya da pes ettirme hamlelerine şahit olmaktayız!. İçeriyi karıştıramayan ve kaosa sürükleyemeyenler, komşu ülkeleri yakıp – yıkmayı ve parçalamayı göze almıştır!. Libya ile varılan MEB ve askeri anlaşmalar akabinde bölgemiz ve komşu ülkelerde cereyan eden gelişmeler ve olayları nasıl okumalıyız?! Yeni dünya düzeni ve sistematiği Akdeniz ve özellikle de Doğu Akdeniz’de kurulacaktır!. Akdeniz’in de vazgeçilmez ülkesi Türk Devleti olduğuna göre!. Türk Devleti Akdeniz’de yok sayılamayacağına göre! İçeride  enerjimizi tüketemeyen, etnik ve mezhep kavgaları ile de birbirimizle uğraştırmayanlar, bölgemizdeki aparat eleman ve devletçikler vasıtası ile  suni gündem ve sansasyonel olaylar ile Türk Devletini meşgul etmeyi ve kızıl elma ülküsünden vazgeçirmeyi  hedeflemekteler!. Başaramayacaklar!. Türk Devletini,  Kızıl elma ülküsünden vazgeçiremeyecekler!. Türk Devleti ve Türk Milletine boyunduruk vuramayacaklar!. Çünkü, karşılarında, 10 bin yıllık bir Devlet geleneği ve hafızası olan Türk Devleti durmaktadır!. Muhatap oldukları Türk Devleti, bölgemizdeki yüz yıl önce  cetvelle çizilerek kurulmuş suni bir devletçik  ve millet değildir!. Kadim Türk Devlet Aklı her şeyin, özellikle de tüm  küresel ve emperyalist güçlerin  sinsi plan ve kirli oyunlarının  farkında ve idrakindedir!. Tüm duruş ve planlarını da, fantom ağrısı çeken bölgelere barış ve huzurun gelmesi,  Türk Devleti ebed müddet devam ülküsü ile 2023 – 2053 ve 2071 vizyon ve  hedefleri doğrultusunda yapmaktadır!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.