Virüs ve Sonrasında; İnsan & Data Yönetimi -1-

Dünya ve insanlık, virüs ve  virüs sonrasında ki, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi olarak  nasıl bir değişim ve dönüşüm ile karşı karşıya kalacağını tartışmaktadır!. Peki, dünyayı iletişim teknolojileri ile global bir köy haline getiren güç veya aklın, bundan sonraki planı veya hesabı nedir?! 

Teknolojiyi sadece tüketen ve kullanan,  teknoloji kölesi insanlık, insan denen asil varlık adına sorgulaması ve tartışılması  gereken  konu, durum ve mevzunun tam da  burası olduğunu düşünüyorum!.  

İnsan denen asil varlık; Yumuşak başlı ise, kim demiş ki uysal koyun olduğunu? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynu, dizelerinde olduğu gibi, kölelik eşrefi mahlukat  insana  hiç bir şekil ve şartta  yakışmayacaktır!. İnsan, yeryüzünde sadece Allah’ın halifesidir; Birilerinin de  kölesi olmayacaktır!.

İletişim kuramcısı,  McLuhan, 1960’lı yıllarda,  iletişim ve teknolojide ki  yenilik ve gelişmeler çerçevesinde, dünyanın Global Köy (The Global Village) haline geleceğini veya geldiğini vurgulamıştır!.

Dünya ve global bir köy!. Köyde, her insan,  diğer insan veya komşunun, ne yaptığından,  ne yediğinden ve hatta bazen ne düşündüğünden dahi haberdardır!. Aslında,  artıları var gibi görünse de, toplum düzeni, barışı  ve huzur zaviyesinden çok  sağlıklı bir durum değildir!.

1960’lı yıllarda ön plana çıkan bu kavram, kitle iletişim araçlarının kullanımı ve dünyayı küresel bir köye dönüştüreceğini açıklamak üzere üretilmiştir!. McLuhan’a göre iletişim ve teknolojideki gelişme ve yenilikler, elektronik medya ile birlikte sözel gelenek yeniden oluşacak veya oluşmaktadır, diyor!

Sözel gelenek ifadesi ile, Köylerde, her şeyin  özellikle de bir toplumun gelenek ve görenek, tarihi ve kültürü,  genç kuşaklara sözel  bir şekilde  aktarılmasıdır!. İnternet çağında ve sosyal ağların gelişimi ile beraber, kişinin  birçok yerde birden var olabilme algısı gelişmektedir!.  Bir konunun veya haberin Re-tweet mantığında tüm Dünyayı dolaşmasını kapsayan bir teori  olarak üretilmiştir!. Aynı köydeki sözel kültür geleneğinde  olduğu gibi!.

Global Köy kavramı, internet ve web akışı ile yeniden ruh bulmuştur!. Özellikle Dünyada ki  her olay veya haber, insanlar tarafından anında öğrendiği ve  büyük bir köy haline dönüşmesi stratejisini desteklemektedir!. Paylaşım yapılan haberler, Forward edilen mailler ve web sitesi linkleri, interaktif bloglar  gibi!.   

Peki, Global bir köy haline gelen dünyayı ve insanlığı, kim veya kimler  yönetecektir?! İnsanlık adına, bundan sonra aklımıza takılan veya sorulması gereken,  cevaplarını  aramak ve bulmak zorunda olduğumuz çok önemli konuların da bunlar olması gerektiğini düşünüyorum!.

İletişim ve bulut teknolojisinin  gelişmesi ile dünyada geçerli ve  değerli şey artık data ve veri olmuştur!. Data ve verinin üretilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi, toplum ve insanlık adına alınacak kararlar sürecine girmiş bulunuyoruz!.

Daha önceden, tarım toplumunda,  arazi ve tarlası çok fazla olan daha değerli ve zengin, hatta  toplum tarafından sözü dinlenir  ve  toplumda da itibarlı bir durumda bulunuyordu!.

Sanayi devrimi ve toplumu ile birlikte ise makineler  ve bu makinelerin bulunduğu devasa fabrikalar değerli   olmuştur!. Bu toplumda, tabii ki  sanayicinin sözü dinlenir, itibarlı ve sözleri geçerlidir!.   

Bugün ise data ve veriyi elinde bulunduran veya yöneten kişi veya güç, dünyanın ve insanlığın  da hakimi, yöneteni, kontrol edeni  ve hegemonya gücü haline gelecektir!. Virüs ve virüs sonrası dönemde insanlığı bekleyen en büyük tehlike de burası gibi görünüyor!.  Ne diyorsunuz?!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.