Virüs ve Sonrasında; İnsan & Data Yönetimi -2-

Virüs günleri ve sonrasında,  dünya insanlığını bekleyen en büyük tehlike, sorun, olgu veya durum, bir önceki yazımızda, insanlığın data – veri üzerinden kontrol, denetim ve yönetimi için hacklenmesinden ibaret olduğunu ifade etmiştik!  İnsanın, Aklı ve Gönlünden geçen her şeyi bilmek, öğrenmek isteyen  ve  insanı tamamen kontrol  etmek için küresel sinsi ve kirli  planları arasındadır!.  Peki, bu nasıl olacaktır? İstemeden mi?! Zorla mı?! Virüs bu işin neresindedir?!

Virüs ve virüs sonrasında, dünya insanlığına takılması planlanan bir chip ile hacklenmesi, küresel güçlerin  hedefleri arasındadır!. Yani birileri, önceki yıllarda  konusu  Tanrının gözü vb. filmlerde  olduğu gibi dünya denen mavi kürede insan ve veri  üzerinden  tanrıcılık oynamayı hesap etmekte ve planlamaktadır!.  Hadi bakalım!. Kolay gelsin!. Halep orada ise, Arşın da burada!

Daha önce de vurguladığım gibi bulut teknolojisi ile  veri kontrol ve yönetim devri başlamıştır!.  Peki, data veya veriyi, kim veya kimler kontrol edecek veya yönetecektir?!  Ya da veri – data mülkiyeti gibi bir yasal mevzuatın hazırlanması gerekir mi?! Böyle bir çalışma olmaz ise insanlık adına  neler olacaktır?!  

Tarım toplumunda ki arazi mülkiyeti ve sanayi toplumundaki fabrika, patent, buluş ve makine mülkiyeti gibi ulusal devletlerde veri – data mülkiyeti ve yönetimi hakkında yasal bir hazırlık veya çalışma var mıdır?

Teknolojinin dünyayı küresel bir köy haline mi yoksa küresel köy dediğimiz şeyin temelinde yatan asıl niyetin, Kölesel Köy haline getirmek mi olduğunu,  düşünmek ve konuşmanın, hatta tartışmanın gelecek penceresinden daha doğru ve faydalı olacağı kanaatindeyim!.

Teknoloji, uzak mesafeleri yakınlaştırırken, beyin ve bilincimizin damarlarını da kısaltan ve işleyişini bozan ve yönetmeyi kestirme yoldan halleden, bir döneme evrilmesin?!. İfade etmeye çalıştığım gibi teknoloji esiri olurken farkında olmadan  dijital köleler haline gelmeyelim?! Olabilir mi?!   

Teknoloji ve onun patronları,  sözcüleri ve yaygınlaştırıcıları, insanlığı data  veçhesinden sömürmeye niyet ettiklerinden artık  kuşku yoktur!. Teknoloji üreten güç ve akıl, insanlığı, birer alışveriş ve ekran mahkumu, telefon ve bilgisayar tuşlarının kullanıcısı dijital kullanışlı kölelere dönüştürmeyi hedeflemektedir! Peki, başarabilirler mi?! Bilemiyorum!. Karar ve tercih tüm insanlığın!.

Adalet dağıtan, hakkaniyet ve hakikat temsilcisi, mazlum milletlerin hamisi aziz Türk Devleti ve asil Türk Milleti,  Kadim Türk Devlet ve Anadolu kodlarına dönüşü ile virüs sonrasındaki yeni dönemde, dünya insanlığı adına, yeni sistem ve düzen için karşıt bir insani ve ahlaki paradigması, hesabı ve planı vardır! Yoksa dahi mutlaka olmalıdır!. Çünkü dünya insanlığının ümidi ve kurtuluşu asil Türk Milletin omuzlarındadır!.

İnsanlığı modern teknolojik köleler haline getirmek isteyen ve yer kürenin de adeta tanrısı olmayı planlayan küresel güçlere matuf; Adam aldırmada geç git, diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım, mısralarında olduğu gibi mavi küre yeryüzünde, Allah’ın halifesi ve eşrefi mahlukat insan ve insanlık adına,  Kadim Türk Devlet Aklı, zamanı gelince, gerekeni de gerektiği kadar yapmalı ve yapacaktır, diyorum!

Hud suresi 5. Ayetinde, Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah; Dikkat edin! Görmüyor musunuz, onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki, onlar örtülerine bürünürken; neyi gizleyip ve neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Muhakkak ki Allah, gönülde gizlenenleri de bilir!.

Mülk suresi 13 ve 14. Ayetlerinde, Sonsuz Hikmet ve Kudret Sahibi Yüce Allah;  Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun!. Unutmayın ki Allah; kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? Allah, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır!  Bu ayetlerde;  Dünyada günah işleyenler, ya kendilerini görüp gözeten Allah’ın varlığına inanmıyor veya inanmakla birlikte dünyevi hırs ve menfaatleri, nefsani arzuları yüzünden gaflete dalıp sorumluluklarını unutuyor!. İnkarcı ve gafillere Allah’ın gizlisi ve açığı ile her şeyi kuşatan ilmi hatırlatılmakta, kendilerinden hayatlarını buna göre tanzim ve düzenlemeleri istenmektedir!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.