Devlet Üniversiteleri Yayın Sıralaması!.

Web Of Science veri tabanı kayıtları esas alınmak sureti ile yapılan değerlendirme sonucunda, “uluslararası” indeksli yayın performansı açısından, 2019 yılı Devlet Üniversiteleri sıralaması açıklandı!. Devlet Üniversiteleri uluslararası yayın  sıralama kategorileri; Devlet Üniversiteleri genel yayın sıralaması, Devlet Üniversiteleri  Araştırma ve Geliştirme genel yayın sıralaması ve  Devlet Üniversiteleri  Bölgesel Kalkınma Odaklı genel yayın sıralaması şeklindedir!. Üç kategorinin detaylarına baktığımızda, Konya üniversiteleri zaviyesinden  karşımıza çıkan genel durum kabaca şu şekildedir!.

Devlet Üniversiteleri  uluslararası yayın  genel yayın sıralamasında, bölgemizde bulunan ve Selçuk Üniversitesinden ayrılan,  Karaman ili, Karaman oğlu Mehmet bey Üniversitesini 10. sırada görüyoruz!. Öncelikle rektör, yönetim ve tüm çalışanları tebrik ederim!.. Selçuk Üniversitesi ise listeye 27. sıradan  ancak girebilmiştir!. Diğer Konya Üniversitelerini ise listenin hiçbir yerinde göremedik!. Neden acaba?!  Demek ki  hiçbir şekilde yayın yapılmıyor!. Yönetim ve akademisyenler zaviyesinden, yayın da neymiş, yayına ne gerek vardır durumu hakim olabilir mi?! Bilemiyorum!.

YÖK Başkanlığının koordinasyonunda, ilgili bakanlıklar ile işbirliği içinde yürütülen, Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşma ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında, hem bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak,  hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacı ile 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan, yükseköğretim kurumlarına yönelik çalışma, Haziran 2015 tarihinde YÖK ve Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile başlatılmıştır!.  

Devlet Üniversitelerinin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve Bölgesel kalkınma odaklı,  genel yayın sıralaması ve bölgelerinde kalkınma bazlı yapmış oldukları çalışma alanları ise şöyledir!.  Bingöl Üniversitesi; Tarım ve havza bazlı kalkınma!. Yozgat Bozok Üniversitesi; Endüstriyel kenevir!. Bartın Üniversitesi; Akıllı lojistik ve bütünleşik bölge  uygulamaları!. Hitit  Üniversitesi; Makine ve imalat teknolojileri!. Düzce üniversitesi; Sağlık ve çevre!. Siirt Üniversitesi; Tarım ve hayvancılık!. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi;  Çay!.  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; Tarım ve jeotermal!. Artvin Çoruh Üniversitesi; Tıbbi ve aromatik bitkiler!. Kastamonu Üniversitesi; Ormancılık ve tabiat turizmi!.  Muş Alparslan Üniversitesi; Hayvancılık!. Uşak Üniversitesi; Tekstil, dericilik ve seramik!. Aksaray Üniversitesi; Spor ve sağlık!. Kırklareli Üniversitesi; Gıda!. Burdur Mehmet Akif  Ersoy Üniversitesi; Hayvancılık!.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Araştırma ve Geliştirme; Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, olarak tanımlanmıştır!

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun çerçevesinde çıkartılan yönetmelikte; Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve AR – GE tanımı son halini almıştır!. Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti;  Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir!.

Devlet Üniversitelerinin  Araştırma ve Geliştirme Genel Yayın Sıralaması da şu şekildedir!. 1992 yılında kurulan  İzmir Teknoloji Üniversitesi!. 1971 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi!. 1992 yılında kurulan Gebze Teknik Üniversitesi!. 1956 tarihinde kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi!. 1944 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi!. 1967 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi!. 1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi!. 1933 tarihinde kurulan İstanbul Üniversitesi!. 1946 tarihinde kurulan Ankara Üniversitesi!. 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi!.

Web of Science veri tabanı ve Devlet Üniversitelerinin  uluslararası genel yayın, bölgesel kalkınma bazlı yapmış oldukları genel yayın ve araştırma – geliştirme genel yayın sıralamasına kabaca baktığımızda karşımıza çıkan tabloya göre, Konya üniversitelerinin, araştırma – geliştirme ve  bölgesel kalkınma gibi bir dertlerinin olmadığı sonucu karşımıza  çıkmaktadır!. Araştırma – geliştirme ve bölgesel kalkınma da neymiş?!

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bazı akademisyenlerin şahsi gayret ve çabaları doğrultusunda,  Tıbbi Aromatik ve Endemik bitkiler alanında çok ciddi çalışmalar yapılacak fakat bunu yayına, veriye, ürüne, ülke ve şehir ekonomisine de değer ve katkı zaviyesinden paraya dönüştüremeyeceksin? Daha ne olsun!

Konya olarak deri ve deri mamulleri üretiminde bir numara olduğunu iddia edeceksin fakat şehirde ki üniversiteler bu konuda bir araştırma, ulusal ve uluslararası yayın çalışması gibi dertleri ve kaygısı olmayacak’! Ne ala memleket!

Şeker pancarı ve tüm pancar  mamullerinin de üretim merkezi bir şehir olacaksın fakat bu alanda hiçbir akademik yayın çalışmanız olmayacak?! Öyle mi?!

Peki, tarım ve tahıl ambarı konusuna ne demeli?! Konya olarak Türkiye’nin Tahıl ambarıyız diye avam çerçevesinden kahve dedikodusu ile övünmeye devam edelim!  Fakat bu alanda şehirdeki üniversitelerde hiçbir akademik çalışma yapılmamış olsun! Ya da yapılan çalışmalar uluslararası bilim dünyasına akredite edilmesin! Daha ne diyelim ki?!  

Üniversite ve bilim, araştırma ve geliştirme, rekabet ve  gelişim, değer üretmek ve ülke olarak kalkınma adına; Sözün bittiği yerdeyiz!.  2023 – 2053 ve 2071 Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerine, mezkur mantalitede ki  üniversiteler, üniversite yönetimleri  ve akademisyenler ile mi erişeceğiz?! Bilemiyorum!. Takdir ve karar sizin!.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.