AK Saçlılar(!) Neler Zırvalıyor?!.

Geçtiğimiz günlerde, kendilerini güya AK Saçlılar(!) olarak tanımlayan bir grup, ülkenin gidişatından duymakta oldukları rahatsızlıktan kaynaklı; İktidara, muhalefete, toplumun tüm kesimleri ve özellikle de gençlere  sesleniyor,  şeklinde  bir  bildiriye imza atmışlar!. Peki, neden ve şimdi?! Zamanlaması da çok manidar!. Kim ve ne adına böyle bir bildiri, diye adama sorarlar?!.

Türk Devleti nereye gidiyor?! Kendilerini AK Saçlı(!) olarak tanımlayanların, Türk Devleti ve Türk Milleti adına ne gibi rahatsızlıkları olabilir ki?! Yoksa rahatsızlık denilen kavram; şahsi ikbal, güç, iktidar, makam, mevki ve rant kaybı olmasın!  Ya da küresel  ve emperyalist güçlerin, yeniden bir yüz yıl daha, kontrol ve denetiminde ki Türk Devleti hayali kuran sızıntı işbirlikçi ekol temsilcilerine yeni bir görev tanımı olabilir mi?! Neden olmasın?!

Türk Devletinin hiçbir kademesinde, küresel ve emperyalist işbirlikçi sızıntı ekol temsilcilerine artık yer kalmamıştır!. Devlet ve sistemden bir bir ayıklanmaktalar!.  Türk Devleti, yerli, milli ve bağımsız, iki bin yıllık Horasan ve Anadolu erenleri ile Kadim Türk Devlet Aklı nezaretinde ki  2023 – 2053 ve 2071 vizyon, ülkü ve kızıl elma hedef ve  yolculuğuna devam edecektir!.

Peki, AK Saçlı kime denir?! Her önüne gelen ben AK Saçlıyım der, devlet ve- millet adına da ahkâm kesmeye, akıl vermeye ve yön tayin etmeye kalkar ise ne yapacağız!  Ne diyelim!. Allah akıl fikir versin!. Ne diyormuş, kendilerini, güya, AK Saçlı(!) olarak tanımlayanlar, kabaca inceleyelim!.

AK Saçlılar sesleniyor! Aralarında çok sayıda gazeteci, yazar, siyasetçi, emekli büyükelçi ve iş insanlarının da bulunduğu farklı çizgi ve gelenekten, 101 AK Saçlı(!), ortak bir çağrı yayınlamış!.  Uzun yılları arkasında bırakmış biz AK Saçlılar(!), ülkemizin adil ve özgür bir toplumda, sulh ve sükûn içinde yaşamayı hak eden bütün insanlarına, özellikle de umudumuz olan gençlere sesleniyoruz, diyorlarmış!.

Hepimiz tehdit altındayız! Kimse, bana dokunmaz, beni ilgilendirmez, rehavetine kapılmasın, hepimiz tehdit altındayız! Bizler ekonomik güçlüklerle, aşımız, işimiz için mücadele ederken, iktidardakilerin attığı her adım havamızı biraz daha zehirliyor ve toplumu nefes alamaz hale getiriyor!  Bizi etkilemez sandığımız yasal kısıtlama ve uygulamalar sadece özgürlüğümüzü değil aşımızı, işimizi de tehdit ediyor!.

İktidarı uyarıyoruz! Elinizde iktidar gücü var. O güce dayanarak, rıza değil dayatmayla yönetmeye çalışıyorsunuz. Geniş kitleler memnuniyetsiz, tedirgin, huzursuz. Sessizlikleri, var olduğunu sandığınız desteğe değil korkuya ve çaresizliğe dayanıyor. Ancak, gün gelir suskun itirazlar büyür, sandığa yansır, seçmen bu gidişata dur der. O günlerin yaklaştığını siz görmeseniz de bizler görüyoruz!

Muhalefete sesleniyoruz! AK Parti – MHP koalisyonu gücünü muhalefetin dağınıklığından alıyor. Çaresiz ve kararsız insanlarımız; güvenebileceği ve dayanacağı sağlam bir seçenek arıyor. Topyekûn tehdit ancak topyekûn karşı koyuşla bertaraf edilir. Çözüm; bütün muhalefet güçlerinin, kendi çizgilerini, kendi varlıklarını koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır!

Gençler! Sesimize kulak verin! Size seslenişimizi akıl vermek, büyüklenmek olarak değil bunca yılın içinden süzülmüş deneyimlerimizin özeti ve size hak ettiğiniz aydınlık ülkeyi bırakamamış olmanın eksiklenmesi olarak kabul edin.  Bizler umudumuzu hiç yitirmedik. Ülkemizin uçuruma sürüklenmesine, gençlerimizin geleceğinin çalınmasına, halkın yoksulluğa mahkûm edilmesine, kaynakların talanına, doğanın tahribine, kadınlara, halklara, gençlere dayatılan bu yaşama dün olduğu gibi bugün de isyan ederken, umudumuzu sizlere bağlıyoruz.  Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin. Özgürlüklerimize, aşımıza ekmeğimize, yaşam tarzlarımıza sahip çıkma, haklarımızı talep etme zamanıdır.  Yarının aydınlığı sizlerin ellerinde! Ve biz  AK Saçlılar(!) o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz, diyorlarmış!.

AK Saçlılar(!) toplumun tüm kesimlerine   sesleniyor, bildirisine imza atanlar, farkında olmadan veya bilinçli olarak, dün birilerinin, DİN ve Kutsal değerlerin içini boşalttığı ve elimizde sadece kabuk kalması için çalışanlar gibi AK Saçlı ve AK Sakallı kavramının da içini boşaltmaya ve hiç etmeye mi çalışmaktadır!. Başkaca dertleri ne olabilir ki?!  

İki bin yıllık Kadim Türk Devleti ile aynı yaşta ki AK Saçlılar, Türk Devlet Aklı ile birlikte, sadece Türk Devletinin varlığı ve bekası, istikbal ve istiklali  için çalışan bir gruptur!. Dünyalık adına, devletten hiçbir beklentileri de yoktur!.

Peki,  bugünün  AK Saçlıları(!)  olduğunu iddia edenler, aba altından sopa gösterir gibi, gençler üzerinden  neden seslenir?!  Dert, sokak hareketleri ile mi hedeflerine varmaktır?! Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Türk Devlet yönetimi ve muhalefetin hiçbir biriminde dahi yer bulamayan, küresel ve emperyalist güçlerin içerideki işbirlikçi sızıntı ekol temsilcileri, sokaklardan medet bekler hale mi gelmiştir!. Burası çıkmaz sokak! Bu sokakta hep birlikte tek tek boğulursunuz!.

Türk Devleti her alanda artık çok güçlüdür!. Türk Devleti, yüz yıl önce olduğu gibi, bugün de hem yedi düvele karşı yedi cephede ve hem de içerideki kalıntı ve sızıntı işbirlikçi ekol temsilcilerine karşı yerli, milli ve bağımsız, stratejik ve taktik  hamleler ve politikalar sergilemektedir!. Bekasına yönelik içeriden ve dışarıdan hiçbir hareketi affetmeyecektir!. Bekasına matuf her eli kırmak birincil görev ve ödevidir!.  

Türk Devleti; hangi kılıfa ve şekle bürünürse bürünsün, kendisini nasıl veya ne şekilde adlandırırsa adlandırsın,  bu topraklarda, perde arkasında ki,  ağa babaları adına öykünen ve ahkam kesmeye kalkan, kalıntı ve sızıntı işbirlikçi ekol temsilcilerine, gerektiği şekilde ve gerektiği kadar  cevabını verecek ve cezalarını da kesecektir!.  Böylece de bilinmelidir!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.