Türkiye; Kara ve Denizde GÜÇLÜ bir Ülkedir!.

2019 sonu ve 2020’nin başlarında, özellikle de korona virüsün Çin’de görülmesi  ve tüm Dünyaya yayılmaya başlaması ile birlikte, dünyada, sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimlerin olacağını vurgulamıştık!. Peki, bu değişimler nasıl olacak?! Elbette ki güllük ve gülistan bir şekilde olmayacaktır! Biraz sancılı olacaktır, her doğumda olduğu  gibi!. Her doğum tabii ki zor ve sancılı bir sürece gebedir!. Aksi halde doğum gerçekleşmez!. Ya da  doğal olarak doğum  ölümle sonuçlanır!. Böyle bir duruma da izin verilmeyeceğine göre!. Öyle veya böyle dünya sistematiği adına normal bir şekilde bu doğum gerçekleşecektir!.

Dünya’daki hegemonya değişim sürecinin normal ve sıradan olmasını mı bekliyoruz?!. Böyle bir şey mümkün olamayacağına göre!. Dünya sistematiğine aykırı olduğuna göre!. Dünyada yeni bir jeopolitik eksen oluştuğuna göre!. Bu eksenin de merkez ülkesi Türk Devleti olduğuna göre!. Elbette ki yedi veya yetmiş düvel,  yedi bölgede  değil yetmiş bölgeden kapımıza, sınırlarımıza ve denizlerimize dayanacaklar!. Bugün birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi yıkım ve ölümler olmadan, üçüncü bir dünya savaşında bulunduğumuzu, savaş sonrası kurulacak masa akabinde, yeni bir dünya sistematiğinin de yeniden teşkil edileceğini,  idrak etmeli ve ona göre bir düşünce, bir  davranış ve bir duruş sergilenmelidir!.

Dünya sistematiğinde hegemonya devletlere hegemonyalarının devamlılık ve sürdürülebilirliği adına yön veren stratejistler neler öngörüyor kabaca inceleyelim!. Mackinder Kara Hâkimiyet Teorisi göre; Dünya, etrafı denizlerle kaplı bir kıtadır!. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları bir bütünlük arz eder ve kalan toprak parçaları  Dünya Adasının uydularıdır!. Bu büyük toprak parçasını heartland olarak nitelendirdiği kalbi ise buzlarla kaplı olan Sibirya’dan başlayıp, Doğu Avrupa’yı da içine alan, İran’a kadar ki bölgedir! 

Mackinder, Heartland’ın merkezi  Doğu Avrupa  Dünya Adasının en önemli yeridir!. Merkez bölge olan Doğu Avrupa’ya hâkim olan dünyaya hâkim olur!  Dünyanın en önemli bölgesi  Doğu Avrupa’yı kontrol altına alan iki kuşak; Türkiye, Pakistan, İran, Hindistan, Almanya ve Çin’i de kapsayan Rimland – İç Hilal ve İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ve Kanada’yı kapsayan Dış Hilaldir!.  Dünyadaki devletleri karacı ve denizci olarak ikiye ayırır!. Hâkimiyet kurmak isteyen bir devlet için vurucu asıl güç kara kuvvetleridir!. Ancak hem karada ve hem de denizde güçlü olan devlet, en güçlü devlettir, diyor!!  

Zbigniew Brzezinski, 1997 yılında yayınladığı,  Büyük Satranç Tahtası kitabında; Soğuk savaş sonrası ABD’nin elde ettiği süper güç konumunu korumak ve sürdürmek için Washington’un nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda öneriler getiriyor! Amerika’nın çıkarları, Avrasya bölgesinde ortaya çıkabilecek yeni koalisyonlardan yönelebilecek tehditle karşı karşıyadır!. Potansiyel olarak en tehlikeli senaryo Çin, Rusya ve İran’ın oluşturacağı bir ortaklık! Ukrayna, Azerbaycan, Güney Kore, Türkiye ise bu senaryoda jeopolitik eksenin diğer önemli unsurlarıdır!. Bu ülkelerin Çin, Rusya ve İran koalisyonuna katılması ise Amerikan çıkarları açısından son derece tehlikelidir!. Dikkat çektiği bir diğer koalisyon ise Çin – Japonya ortaklığıdır, diyor!.

Mackinder, Doğu Avrupa’ya hakim olan Dünyaya haki olur, diyor!. Türkiye, Doğu Avrupa’da hem kara ve hem de  deniz kuvvetleri  güçlü ve  İç Hilal bölgesinin de çok etkili bir ülkesidir!. Türkiye jeopolitik eksende, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Kızıldeniz ve Balkanlar’da tarih, kültür, coğrafya ve devlet aklı ile birlikte, tarihi, kültürel ve gönül bağları en etkili ülkelerden biridir!. Türkiye, Türk Devlet Aklı nezaretinde, jeopolitik ekseni ve Akdeniz bölgesinde kurulmaya çalışılan, tüm kirli hesap, tuzak  ve sinsi planları bir bir bozmakta, kendisi ve bölgenin beka, istikbal ve istiklal oyununu kurmaktadır!.  

Türk Devleti bölgesinde kendisi ve bölge halklarının hakları, barış ve istikrar  adına, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz Mavi Vatan bölgesinde,  kara ve deniz kuvvetler  gücü ile güçlü bir  ülke olduğunu sergilemektedir!. Yeni dünya sistematiği Akdeniz ve Doğu Akdeniz’de özellikle de Türk Devletinin jeopolitik ekseninde kurulacaktır!. Birileri tarafından, Türk Devletinin bu duruma seyirci locasında izlemesi ve oturması beklenmektedir!. Böyle bir şey Türk Devleti ebed müddet devam ülküsü ve BEKA adına mümkün olamayacağına göre!. Türk Devleti olmadan yeni dünya sistematik masası asla kurulamayacaktır!. Türk Devleti artık eksenin ta kendisidir!. Eski Türk Devletinden artık  eser yoktur!. Zincirlerini bir bir kıran, beka ve varlık, istikbal ve istiklali adına ölümü göze almış dünyada tek devlet ve millet, Türk Devleti ve Türk Milletidir!

Korona virüs pandemisi tüm dünyaya yayıldığında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı tarafından pandemi ile mücadelede zafiyet gösteren YÜZ YETMİŞ ülkeye gönderilen yardım kolilerinde ki; Hz. Mevlana’nın; Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, Karanlığın ardında nice güneşler var, söz ve vurguları öylesine mi seçilmiş ve yazılmıştır?!. Kadim Türk Devlet Aklında tesadüflere asla yer yoktur!. Türk Devleti yenidünya sistematiğine  matuf olarak,  jeo-politik ekseni ve yüz yetmiş ülkeden en az yüz ellisi ile birlikte Türk Dünyası veya Türk Keneşi  sistematiğini kuracaktır!. Dünyanın barış, huzur ve istikrarı adına buna ihtiyaç bulunmaktadır!.Aksi halde büyük yıkımlara gebe bir üçüncü dünya savaşı  dünya devlet ve milletlerinin kapısındadır!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.