Sun Tzu, Psikolojik Harb!..

Propaganda; fikirlerin yayılması, bir fikir veya harekete taraftar kazandırmak amacı ile düzenlenen programların bütünü! Kişi ya da grupların fikir, tutum ya da davranışlarını etkileme amacına yönelik tek yönlü haberleşme, olarak tanımlanır!.

Propaganda açık veya gizli  olabilir,  amacını açık ya da gizli tutabilir!. Belli bir amacı ya da amaçlar kümesini gerçekleştirmek için, çeşitli mesajları, iletişim araçları ile kitleye göndererek, orada davranış değişikliği yaratma faaliyetlerin tümü!.

Propagandanın amacı, propagandayı yapana doğrudan veya dolaylı fayda sağlamaktır! Propaganda ile karşı tarafın ekonomik ve politik yalnızlığa itmek amaçlanır!. Bir savaşta zafer, düşmanın yenilgiyi kabulüne bağlıdır!. Düşmanın moral gücü  maneviyatın çökmesi, ancak psikolojik savaş yöntemi, propaganda ile mümkündür!.

Kara Propaganda, propaganda türleri arasında en kapalı olanıdır!. Kaynak belli değildir! Yalan haber, iftira, çarpıtma, hile, entrika ve benzeri ahlak dışı uygulamalara başvurulur!. Halkı, kendi içinden çıkardığı liderlerden soğutmak, sosyal ve ekonomik dayanışmayı yıkmak; İnsanları şüpheli, kaygılı, mutsuz, gelecekten ümitsiz ve zihni karışıklık içerisinde tutmak hedeftir!.

Propaganda, psikolojik savaşın birincil yöntemlerinden biri ve savaşta çok güçlü bir silahtır! Bu durumda, içeride veya dışarıdaki düşmanı insanlık dışı olarak göstermek ve ona karşı nefret yaratmaktır!.

Psikolojik Harb, savaşın kazanılması veya kaybedilmesinde, savaştan sonra da üstünlüğün devam etmesi veya sorunların çözülmesinde insanların ruh haline etki ederek sonuç almaktır! Yenilen taraf, bilgi gücü zayıf olan taraftır!. Bir toplumun ruhu, beyni, ümidi, mücadele  ve savaşma azmi etki altına alınmaya çalışılır!.

Tarihte bilinen ilk savaş tekniği kumandanı Çinli Sun Tzu, kitabının büyük kısmı, rakibin psikolojik olarak çökertilmesi üzerinde durur!. Askeri strateji ve taktiklerin en önemlilerinden birisi Psikolojik Harb / Savaş teknik ve taktikleridir!. Belirli bir amaca yönelik, uzun vadeli plan ve stratejilerle yapılan psikolojik savaş hem sıcak hem de soğuk savaş dönemlerinin en çok başvurulan mücadele yöntemlerinden biri olmuştur!.

Çinli Savaş Tekniği Komutanı Sun Tzu’ya göre Psikolojik Harb / Savaş teknik ve taktikleri;  Hedef ülkelerde iyi olan şeyler gözden düşürülmelidir!. Hedef ülkelerin hakanların başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor görmesini sağlanır! Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalar yayılır!  Hedef ülkenin  gelenek ve görenekleri gülünç hale getirilir!.

Mezkur açıklamalar çerçevesinde, yeni dünya düzeninin olmaz ise olmaz, başat ve kutup başı ülkesi Türk Devleti, devleti temsil makamı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına  ve asil Türk Milletinin temsil ettiği kutsal değerlere, kurulmakta olan yeni dünya sistematiğinde ki masada yok olan eski sistemin emperyalist devlet ve işbirlikçileri tarafından, yapılan tüm ahlak dışı saldırılar, psikolojik harb zaviyesinden ne kadar da aşinalık göstermektedir!. Neden acaba?!..

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.