Dünya Üniversite Etki Sıralaması ve Konya Üniversiteleri!.

Times Higher Education, dünya genelindeki üniversitelerin etki sıralamasını belirleyen, Impact Rankings / Etki Sıralaması – 2021 listesi geçtiğimiz günlerde açıklandı! Listenin zirvesinde İngiltere’den bir üniversite yer alırken, Türkiye’den hiçbir üniversite ilk 100’e giremedi! Neden acaba?!

THE Impact / Üniversite Etki Sıralaması,  üniversiteleri sosyal ve ekonomik etkileri bazında sıralayarak sürdürülebilirliğe yaptıkları katkı üzerinden değerlendiriyor! Bu katkıyı  da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alarak ölçüyor!

Sürdürülebilirlik konusunda bilgi üretmeyi ve yaymayı, farkındalık yaratmayı, disiplinli ve disiplinler ötesi ortama katkıda bulunmayı amaçlayan bu bağlamda akademik olarak sürdürülebilir kalkınmayı hedef alırken tüm katılımcı ve paydaşlar arasında sürdürülebilir yaşam tarzı oluşturacak bir üniversite modelinin geliştirilmesi hedefleniyor!

Times Higher Education, dünya genelindeki üniversiteleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında değerlendirerek bir liste oluşturmaktadır! 94 ülkeden 1.115 üniversitenin bulunduğu Üniversitelerin Etki Sıralaması  / Impact Rankings – 2021 olarak adlandırılan listenin oluşturulmasında dört ana başlık;   Araştırma, Yönetim, Sosyal Yardım ve Öğretim baz alınmıştır!

Impact Rankings / Üniversitelerin Etki Sıralaması – 2021 Dünya listesindeki ilk 10 üniversite;  Manchester Üniversitesi,  Sidney Üniversitesi,  RMIT Üniversitesi,  La Trobe Üniversitesi,  Queen’s Üniversitesi,  Aalborg Üniversitesi,  Wollongong Üniversitesi,  Cork Üniversitesi,  Arizona Eyalet Üniversitesi,  Auckland Üniversitesidir!

Impact Rankings / Üniversitelerin Etki Sıralaması – 2021  Türkiye listesinde ki 37 üniversite; Aldullah Gül Üniv., Bahçeşehir Üniv., Hacettepe Üniv., Koç Üniv., ODTÜ, Özyeğin Üniv., Ankara Üniv., Boğaziçi Üniv., Erciyes Üniv., İstanbul Bilgi Üniv., Atatürk Üniv., Atılım Üniv., Çukurova Üniv., Ege Üniv., Gazi Üniv., Gaziantep Üniv., İstanbul Aydın Üniv., İstanbul Gelişim Üniv., İzmir Ekonomi Üniv., Kadir Has Üniv., Sabancı Üniv., Tokat Gaziosmanpaşa Üniv., Yeditepe Üniv., Anadolu Üniv., Beykent Üniv., Eskişehir Osmangazi Üniv., Haliç Üniv., İstanbul Medipol Üniv., İstanbul Teknik Üniv., İstinye Üniv., İzmir Teknoloji Üniv., Karabük Üniv., Marmara Üniv., Yakın Doğu Üniv., Ondokuz Mayıs Üniv., Sakarya Üniv. ve Türk Hava Kurumu üniversitesidir!

Impact Ranking /  Üniversite Etki Sıralaması – 2021 Türkiye sıralamasına;  1992 yılında kurulan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,  1993 yılında kurulan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi ve 2010 yılında kurulan Abdullah Gül Üniversitesi listeye girebiliyorken, 1975 yılında ülkemizde ilk on beş üniversiteden biri olarak kurulan, bünyesinden altı adet üniversite çıkarmış ve hamiliği de üstlenmiş köklü bir eğitim kurumu Selçuk Üniversitesini göremiyoruz! Neden acaba?

Ya da  Konya’daki üniversite yönetimlerinin böyle bir dert ve kaygısı yok mudur? Yoksa Konya’daki üniversite yönetimleri, ehliyetsiz ve liyakatsiz,  onun – bunun – şunun zübük oğlu ve kızına, aş ve iş bulmakla, makam – mevki ve rant dağıtmakla meşgul müdür?  Tabii ki böyle bir durumda, araştırma, geliştirme, eğitim, kurum ve marka itibarı ve itibar yönetimine vakit ve enerjileri kalmayacaktır!

2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilen,  BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde; insanlık için kıtlık ve yoksulluğu sona erdirmeyi! Gezegenimiz için doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanmayı ve küresel ısınma ile mücadeleyi! Toplum için ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlerle dönüşen refah düzeyini tekrar dengelemeyi! Şiddet ve korkuyla mücadele için barış ortamını sağlamayı, tüm bu parçaları bir araya getirecek olan ortaklıkların kurulmasını teşvik etmeyi amaçlayan tasarı 193 ülkenin ortak imzası ile kabul edilmiştir!  Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden üniversite ve yükseköğretim zaviyesindeki kriterlerden bazıları şunlardır!

Sağlıklı Bireyler; Herkes için her yaşta sağlıklı bir yaşam sağlamak ve esenliği desteklemek! Üniversiteler,  kendi personeli ve öğrencilerinin sağlığını gözetlediği gibi aynı zamanda temel hastalıklar ve sağlık hizmeti koşullarını iyileştirmeye yönelik araştırmalar yapmak, sağlık sektörünün ana sorunlarına destek unsuru oluşturabilecek çözümler üretmek!

Kaliteli Eğitim; Herkes için kapsayıcı ve adil, nitelikli bir eğitim sağlamak ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını özendirmek! Üniversiteler, okul öncesi eğitimden, yaşam boyu öğrenime uzanan eğitim yolculuğunda katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve bu konuda araştırmayı destekleyecek nitelikte bir yapıya sahip olmak!

İstihdam ve Ekonomik Büyüme; Herkes için kapsayıcı, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işleri desteklemek! Üniversiteler, eğitim gören öğrencilerin istihdama kazandırılmasına destek olmak, ekonomide büyümeye ve istihdama katkıda bulunacak politikaların üretilmesine akademik ölçekte katılım göstermek!

Sanayi, İnovasyon ve Altyapı; Dayanıklı altyapıların inşa etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirmek! Üniversiteler, inovasyon merkezleri kurması ve teknoloji girişimciliğini desteklemesi, patent sayılarını çoğaltması veya çoğaltılmasına yönelik teknokentler inşa etmesi! Üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklemesi, üniversitelerin sanayi işbirliğinden elde ettiği gelirleri artırmak!

Eşitsizliklerin Azaltılması; Ülke içerisinde ve ülkeler arası eşitsizlik unsurlarının azaltılması! Üniversiteler,  sosyal eşitsizliklere ilişkin araştırmaları artırması, ayrımcı politikalara gerek üniversite içerisinde gerekse toplum genelinde karşı çıkılması, azınlık grupların üniversite kadrolarında işgücüne veya eğitime katılımının teşvik edilmesi!

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar; Kentleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek! Üniversiteler, akıllı şehirciliği destekler nitelikte teorik ve pratik çalışmalara destek olmak, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, kültürel mirasın korunmasına yönelik topluma yön ve destek sağlamak!

Bilinçli Üretim ve Tüketim; Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını benimsetmek! Üniversiteler, gerek üniversitenin gerekse bulunduğu toplumun kaynaklarını etkili bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayacak bilinci geliştirmek ve bu yönde eğitici faaliyetlerde bulunmak!

İklim Değişikliğiyle Mücadele; İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele etmek için acil olarak harekete geçmek! Üniversiteler, İklim değişikliğinin önlenmesine yönelik araştırmaları artırmak, toplum bilincinin aşılanmasına yönelik faaliyetler içerisinde olmak! Sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde olmak! İklim değişikliğinin yol açtığı çevresel etkilerin ölçümlenmesine yönelik araştırmalar gerçekleştirmek!

Sulh ve Adalet; Herkesin adalete erişimini sağlamak ve her seviyede etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar kurmak! Üniversiteler,  Hukuk alanında akademik çalışmaları herkes için adalet felsefesi ile gerçekleştirmek, bu çalışmaları uluslararası işbirlikleri ile desteklemek! Sulh ve adalet alanında kural koyucu mecralara danışmanlık sunmak ve topluma bu konudaki inisiyatiflerde yol göstermek!

Hedefler için Ortaklıklar;  Uygulama araçlarını kuvvetlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğine canlılık kazandırmak! Üniversiteler,  İyi pratiklerin yayılmasına destek olmak üzere ulusal ve uluslararası işbirlikleri artırmak! Farklı disiplinlerde gerçekleştirilen iş birlikleri ile multi-disipliner çalışma ortamına zemin hazırlamak!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.