YÖK Üniversite İhtisaslaşma Projesi ve Selçuk Üniversitesi!

18 Ekim 2016 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Akademik yılı açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan, Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesini açıklamıştır!

Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında Türkiye’deki bazı devlet üniversitelerinin araştırma üniversitesi olarak belirlenmesi, yükseköğretimde altyapı ve insan kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı ve üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artıracağı öngörülmüştür!  Türkiye’de 74 Vakıf Üniversitesi ve 133 kamu üniversitesi olmak üzere,  207 üniversite vardır!   

Dünyadaki gelişim ve dönüşümler, geleneksel yapılanmayı değiştiriyor! Yüksek Öğretim ve üniversitelerin yapılanması bu değişimden etkilenmektedir!  Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında, üniversitelerin rolü ve bölgesinde uzun vadeli inovasyon potansiyelini ortaya koymaktır!

İnovasyon, 1980’lerde, yaratıcı bir fikrin ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüştürülecek şekilde ticarileştirilmesi olarak ifade edilen bir kavramdır! İnovasyon Sistemleri, ulusal ya da bölgesel bir ekonomide inovasyon yaratma ve destekleme kabiliyetine sahip üniversiteler, araştırma enstitüleri, firmalar, organizasyonlar ve kamu kurumları gibi aktörlerin bireysel performanslarının yanı sıra bu aktörleri bir sistemin parçası olarak etkileşimleri üzerine kurulmuştur!

YÖK, Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında, Araştırma Üniversitesi nedir, kabaca izah etmeye çalışalım!

Araştırma Üniversitesi; Ülkemizin öncelikli hedef ve alanları kapsamında disiplinler ve kurumlar arası işbirliği ile nitelikli bilgi üreten, araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağı yetiştiren, uluslararası sıralandırma sistemlerinde görünürlüğünü ve bilinirliği bulunan!   Araştırma misyonu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen, mükemmeliyeti yalnızca araştırma başlığında değil, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da hedefleyen!  Üniversite öğretim üyesi, öğrencisini ders dışında da araştırma faaliyetlerine dâhil ederek eğitimin kapsamını ve katkısını arttırmaya gayret ettiği! Öğrencilerinin araştırma kültürünün içinde öğrenerek, bilgilerini geliştirdiği ve akademik araştırmanın işleyişine hâkimiyet kazandığı!  Gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri ve ürettiklerinin değer bulmasıyla bütçesini geliştirdiği, verimli araştırmalarla var olan araştırma fonlarından daha fazla pay alan ve oluşturduğu toplumsal değerle parçası olduğu toplumun yarınlarında pay sahibi olmaya çalışan! Güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan doktora programları olan!  İnsanlığın ortak değerlerine ülkesinin geçmişi ve geleceği ile ihtiyaçlarını dikkate alarak katkı sunan bir kurumdur!

YÖK, Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesi kapsamında;  “Kimya” alanında İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Ankara, Selçuk, ODTÜ, Gazi ve Gebze Teknik Üniversitesi! “İlaç” sektöründe Ankara, Hacettepe, Ege, Erciyes, İstanbul ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi!  “Tıbbi cihaz” alanında Boğaziçi, Hacettepe, Gazi, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi!  “Elektronik” alanında Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Gebze Teknik ve İzmir İleri teknoloji Üniversitesi!  “Otomotiv ve raylı sistemler” alanında Yıldız Teknik, Gebze Teknik, İTÜ, Çukurova, Boğaziçi, ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi! “Makine elektrikli teçhizat” alanında Yıldız Teknik, Gazi, İTÜ, Çukurova, ODTÜ, Selçuk, İstanbul Cerrahpaşa, Erciyes, Boğaziçi Üniversitesi“Gıda arz güvenliği” alanında Ankara, Erciyes, Çukurova, Ege, Uludağ, Hacettepe, Selçuk ile İstanbul üniversitelerini ihtisaslaşmaları planlamaya alınmıştır!

2016 yılında YÖK tarafından yürürlüğe konulan, şehir, bölge ve ülkenin kalkınması adına,  Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında, Makine Elektrikli Teçhizat ve Gıda Arz Güvenliği alanında ihtisaslaşması plan dâhilindeki Selçuk Üniversitesi tüm yönetim kademesi ve akademisyenler mezkûr çerçevede bir proje ve dertleri var mıdır?  

Şehirdeki sivil toplum örgütleri ile birlikte, sinerji oluşturabilmek adına,  Makine Elektrikli Teçhizat ve Gıda Arz Güvenliği yapan sanayi kuruluşlarında bir çalışma başlatılmış mıdır?

Üniversite yönetimi, şehirdeki,  Makine Elektrikli Teçhizat ve Gıda Arz Güvenliği sanayi kuruluşlarından mezkur alanlarla ilgili envanter çıkarılmış mıdır? Böyle bir envanter hazırlanmış ise firmalar ile üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ne gibi çalışmalar yürütülmüştür?

Yoksa YÖK tarafından hazırlanan plan ve çerçeve, YÖK binası ve üniversitenin raflarında mı kalmıştır?  

Makine Elektrikli Teçhizat ve Gıda Arz Güvenliği üreten firmalardaki uygulama ve üretim becerisi, üniversitedeki akademik bilgi ile harmanlanıp ülkeye katma değer üretme yolunda ne gibi çalışmalar yapılmıştır?  

Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında,  Makine Elektrikli Teçhizat ve Gıda Arz Güvenliği alanında uzman olduğunu iddia eden ve isimlerinin başına koca koca unvan eklemiş akademisyenler, kendi uzmanlık alanında ki bir firmaya ziyarette bulunmuş ve neler yaptıkları konusunda sohbet etmiş midir?

Fildişi kulede oturmak ve dedikodu üretmek varken,  ihtisaslaşmak, araştırma, geliştirme ve çalışmak da neymiş? Araştırma ve geliştirme, üniversite sanayi işbirliği ve şehir –  ülke kalkınma programı da nereden çıktı?

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.