21. Yüzyıl TÜRK ASRI Olacaktır!

ABD eski Başkanı Bill Clinton; 15 Kasım 1999 tarihinde,  TBMM’de yapmış olduğu konuşmasında; içimizdeki aklı evvelin idrak edemeyeceği konulara değinmiştir! Dedik ya, aklı evvel! Ya aklı ve ruhu kiralık! Ya da yabancı bir ekolün temsilcisi! Türk’ün ne demek olduğunu idrakten yoksun!  Türk kavramına ırk penceresinden bakmadığımızı bir kez daha vurgulayalım!

Bir başka ülkenin Devlet Başkanı da;  Türkler, yüce bir millettir! Çok onurlu bir millettir! Özgürlük ve adalet isteyen ve bunların mücadelesini veren bir millettir! Türkler, asırlarca İslam’ın bayraktarlığını yaptı! Türk milletine saygım çok büyük, oturarak onlara seslenemem, diyor!

Geleceği doğru okuyabilmek, yorumlayabilmek, doğru strateji ve taktik geliştirebilmek için olgu ve olayları öncelikle AKLETMEK gerekir! Akletmeyen toplumlar, akledenler tarafından yönetilmeye mahkûmdur!

Peki, dünya insanlığının vicdanı konumundaki Türk Devleti ne yapacaktır? Beş bin yıllık Devlet geleneğinde ki TÜRK DEVLET AKLI,  DEVLET-İ EBED MÜDDET DEVAM ÜLKÜSÜ ÇERÇEVESİNDE tüm olay ve olgulara tabii ki müdahil olacaktır?

Devlet Aklı; devletin genel ve değişmeyen ruhu ve özüne sahip, zaman ve mekân bakımından evrensel bir doktrindir!

Devlet Aklı; devletin bekası,  devletin varlığı ve devletin gücünü korumaya yönelik yapılması gerekenler ve bunun araçlarının bilgisine ilişkindir!

Devlet Aklı;  bir zihniyet, bir yaklaşım ve bir ruh olarak, devletin tarihsel kökeni kadar kadimdir! Tarihi bir veya iki asır olan devletlerde Devlet Aklı olacak fakat beş bin yıllık Türk Devletinde, Devlet Aklı olmayacak, öyle mi? Türk Devleti, bir çadır devleti olmadığına göre!

21. YÜZYILIN BİR TÜRK ASRI OLACAĞINI, dünyanın süper gücü ve özellikle de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki süreçte; tek kutuplu dünyanın lideri konumunda ki ülkenin devlet başkanı;  neredeyse çeyrek asır önce ifade etmiştir! Neden acaba? Yakmak, yıkmak ve öldürmek üzerine kurdukları YAĞMA ve SÖMÜRGE düzeninin sonu geldiği için olabilir mi?

Türk; adalet dağıtan,  hakkaniyet – hakikat temsilcisi ve mazlum halkların da hamisi demektir! Türk, zulüm yapmaz! Türk, ihya ve inşa demektir! Türk, sömürgecilik yapmaz! Türk, yakıp yıkmaz! Türk; adalet, barış ve huzur demektir!

ABD eski başkanı Bill Clinton yirmi üç yıl önceki sözlerine, bugünü daha net algılayabilmek zaviyesinden tekrar okuyalım! OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DAĞILMASI ve YENİ TÜRKİYE’NİN YÜKSELMESİYLE, BU YÜZYILIN TÜM TARİHİNİ ŞEKİLLENDİRDİ!

Osmanlı imparatorluğun yıkıntılarından, Bulgaristan’dan Arnavutluk’a, İsrail’e, Arabistan’a ve Türkiye’nin kendisine kadar, yeni uluslar ve yeni ümitler doğdu!

Ancak, eski düşmanlıkların kaybolması zor oluyor! Sınırların değiştirilmesi ve gerçekleşmeyen iddiaların karışımından bir asır süren çelişkiler oluştu!

Bunlar, Birinci Balkan Savası ve Birinci Dünya Savaşıyla başladı; Ortadoğu ve eski Yugoslavya’da bugünkü çelişkilere kadar uzadı!

20. YÜZYILI ANLAMAK İÇİN, TÜRKİYE’NİN TARİHİ, BİR ANAHTARDIR! ANCAK, BEN İNANIYORUM Kİ, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ, ÖNÜMÜZDEKİ BİNYILIN İLK YÜZYILININ ŞEKİLLENMESİNDE DE SON DERECE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAKTIR!

İnsanlar, harita çizebilmeye başladıklarından bu yana, Türkiye’nin coğrafyasının sabit gerçeklerine dikkat çekmişlerdir! Anadolu, kıtalar arasında bir köprüdür!  Boğazın en yakın noktasında, bir kilometreden kısa bir mesafe Avrupa ile Asyayı ayırır!

Sizlerin inşa ettiği köprüler, Türkiye’yi her gün daha da saran ticaret ve dünyanın tüm bölgelerine anında bağlayan haberleşme devrimi sayesinde, aslında, kıtalar arasında ayırım da kalmamıştır!

Türkiye’nin Doğu ile Batı’yı birleştirebilmesindeki başarısı, bu coğrafyayı göz önüne alınca, daha da önem kazanmaktadır!

Türkiye’nin bu yüzyılda yarattıkları, insanların kendilerine daha güzel bir gelecek hazırlama yolunda yapabileceklerinin canlı bir örneğidir! ÖNÜMÜZDE İMTİHAN EDİLMEMİŞ YENİ BİR YÜZYIL BULUNMAKTADIR; BU, BÜYÜK BİR FIRSATTIR!

Bu odada başlayan ve halen yükselmekte olan demokratik devrimi derinleştirerek, Türkiye, vatandaşlarına iyi hizmet etmekten daha da fazlasını yapabilir! Sizin örneğinizle ve sizin çabanızla, TÜRKİYE, DÜNYANIN İLHAM KAYNAĞI OLABİLİR,diyor!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan;  18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşlarının anıldığı gün;  18 Mart 2022 tarihinde, 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış konuşmasında; 21. YÜZYILA TÜRKİYE DAMGASINI VURACAK!  BUNA ENGEL OLMAK İSTEYEN HEZİMETE UĞRAYACAK, ifade ve vurgularının arka planındaki Kadim Devlet Aklının TÜRK DEVLET-İ EBED MÜDDET DEVAM ülküsü, vizyonu, hedefi ve oyun bozan taktik emarelerini görmekteyiz!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.