Eczacı Kalfası Yetiştirme Programı!

Meslek; insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışma, bilgi birikimi, seçilen mesleğe bağlı olarak yetenek geliştirmeyi gerektiren ve tüm bu sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır!

Genellikle her meslek, o mesleğin etik değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar nezdinde tanınmasını sağlayan profesyonel kuruluşlara sahiptir! Yeryüzünde binlerce meslek bulunmaktadır!  Ülkemizde resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek vardır!

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş mesleklerde bireylerin belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir!

Mesleki Yeterlilik Belgesi; tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekleri kapsamaz! Bu sıralanan mesleklerin dışında kalan tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir!

Mesleki Yeterlilik Belgesi;  meslekteki bilgi ve becerilerini resmi olarak belgeleme şansına sahip olmaktadır! Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişi, o meslekte Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparak belge alabilir!

Geçtiğimiz günlerde, bir Eczacı Odası Başkanı;  teknik bilgi ve beceri isteyen işlerden biri olan eczacılık sektöründe de diğer meslek dallarında olduğu gibi ara eleman yetersizliği yaşandığını ve bu sorunun çözümü için harekete geçtiklerini, ifade etmiştir!

Eczacı Oda Başkanı ile birlikte yürütülecek olan eğitim programının başında ki üniversite rektörü;   bireye iş hayatında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran, iş dünyasına entegrasyonunu ve kişiliğini geliştirmeyi mümkün kılan mesleki eğitimlerin, ara eleman yetiştirilmesinde büyük önem arz ettiğini, bundan dolayı Üniversite ile Eczacı Odası’nın, sosyal sorumlulukları çerçevesinde,  bir ilke imza atarak ECZACI KALFASI YETİŞTİRME PROGRAMI hazırladıklarını, vurgulamıştır!

ECZACI KALFASI YETİŞTİRME PROGRAMINA başvurular için; Lise ve iki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için önemli bir fırsat oluşturacağı! Programın ön kayıtları müracaatlar akabinde gerekli inceleme ve yetenek sınavlarından sonra 40 kişiye kadar olacak eğitim grubu için kesin kayıtlar yapılacağı! Müracaatlar, doğrudan Eczacı Odası’na yapılacağı, ilan edilmiştir!

Bünyesinde Eczacılık Fakültesi olmayan bir Yüksek Öğretim Kurumu, nasıl Eczacılık eğitimi verebilecektir? Yoksa taşımalı bir EĞİTİM sistemi uygulanacaktır!  Böyle bir Eğitim programının hedefi nedir? Bir Eğitim programı sadece PARA kazanmak için mi yapılmaktadır? Birey, dört veya beş yıl, bir MESLEK edinmek için neden dirsek çürütsün; kısa yoldan MESLEK edinmek varken! Yüksek Öğretim kurumları ARA ELEMAN yetiştirmek için KURS adı altında ki işlere girmek zorunda mıdır?  Yüksek Öğretim kurumları, başkaca isimler altında neden kurs düzenlemektedir? Sosyal sorumluluk alanında yapacak başkaca proje mi kalmamıştır? Yüksek Öğretim Kurumları yani ÜNİVERSİTELER, devletin ve milletin kalkınması adına asli işleri;  sadece EĞİTİM – ÖĞRETİME ve ARAŞTIRMA – GELİŞTİRMEYE odaklanmalıdır?

Üniversite;  gerçekleri arayan, bilim üreten ve bilim yayan, en üst düzeyde araştırma, geliştirme ve eğitimin yapıldığı kurumdur!  Fonksiyonel ve fiziksel olarak çağın gerisinde kalamaz, topluma yön verir ve toplumda itici güç rolü üstlenir!  Günlük siyasetin dışında, özerk yapısı ve politika üstü kurumlar olmalıdır!

Üniversite; bilimsel ve saha çalışmalarının yapıldığı,  bilimsel ve uygulanabilir makalelerin yayınlandığı, ulusal ve uluslar arası ölçekte patentlerin alındığı, reel sektörde üniversite ismi ile aranan başarılı öğrencilerin mezun olduğu, ülkesi ve bulunduğu şehre; sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik katkının olduğu kurumlar olarak, bilinmektedir!

Eczacı Kalfası Yetiştirme Programını düzenleyen diğer üniversitelerde, başvuru için aranan özellik ve şartlar şöyledir! Sağlık Sektörü Çalışanları;   hastaneler, poliklinikler, doktor uygulamaları, diş hekimi ve ortodontist uygulamaları, eczaneler, diyaliz merkezleri, evde sağlık hizmetleri, uzun süreli bakım merkezleri ve yaşlı bakım evleri vb. hastalara doğrudan bakım sağlayan kuruluşlarda çalışan ve çalışmak isteyen kişiler! Sağlık bölümlerinden mezun kişiler!  Sağlık bölümlerinde öğrenci konumunda olan kişiler! 

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.