Büyük Resmi görmemizi, birileri engelliyor!

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi sonrası, kamu kurumlarında ve kamuoyunda yaşadıklarımıza kabaca bir bakmak gerektiği kanaatindeyim.  15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimini, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın kararlılığı ve bu asil millet dik duruşu ile püskürtmüştür. Bu asil millet,  bir daha Anadolu toprağı üzerinde, ne bir Başbakan’ın ne de bir bakanın asılmasına,  ne seyirci olacak ne de izin verecektir.  Artık bu ülkede, darbe ve işgal girişiminde bulunanların ve bulunacakların,dâhili ve harici hainlerin,  bu girişimi bir kez daha düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim.  Eski Türkiye mantalitesi ile dünya ile rekabet edemeyiz, bir yerlere varamayız… Yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa etmeliyiz.

15 Temmuz han darbe ve işgal girişimi sonrasında,  tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, hain el çektirmesi devam etmektedir.  Bu konuda devletimizi birilerinin oyaladığını düşünüyorum.  Hain girişime taşeronluk yapan, tüm kurum ve kuruluşun, dernek, vakıf, iş adamı örgütlerinin, memur sendika üye kayıtları sanki devletin kayıtlarında yokmuş gibi birileri bu asil milletin aklı ile dalga geçmektedir.   Yok, efendim; kamu çalışanlarının,  Basın İlan Kurumu üzerinden, gazete aboneliğinin kontrolü mü dersiniz… Yok, efendim; oğlu – kızı, hangi okula, hangi dershaneye gitmişmiş…  BDDK üzerinden de hangi bankalar da hesabı bulunmaktadır… Annesi, babası vb. bu derneklerle irtibatı var mıdır, yok mudur? Bir gazeteci refleksi ve iletişimci olarak sormadan edemiyorum; Acaba devletin, dernekler, vakıflar, sendikalar, bankalarvb. yönetici, üyeliklerle ve arşivlerle ilgili tüm bu kayıtları silinmiş midir? Birileri acaba dijital darbeyi çok öncelerden mi yapmıştır? Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, hain ve taşeronlarla hiçbir alakası ve ilgisi bulunmayan, masum,ilgili ilgisiz her birey, köşe başını tutmuş bulunan kripto hainler tarafından,  şikayet ve iftiralara maruz kalmaktadır. Bu sistem ve yöntemlerle, hain darbe ve işgal girişiminde vasıl olamadıkları hedeflerine, tüm kamu kurum kuruluşlarımızda ve kamuoyunda ‘ fitne ve iş savaş ‘ denemesi ve hazırlıkları mı yapılmaktadır? Vay halimize…  Ülke ve birey olarak çok daha fazla uyanık ve birlik olmamız gereken bir dönemdeyiz…

Sayın Başbakanımız, zikretmeye çalıştığım konuya, geçtiğimiz günlerde noktayı koymuş ve özellikle vurgu yapmıştır.  17/25 Aralık kalkışmaları sonrasında, zikredilen örgütlerle irtibatı devam eden; tüm iş adamları dernekleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar gözden geçirilmelidir.  Konunun özeti de bu değil midir? Köşe başlarındaki kripto hainler bu milletin aklı ile dalga mı geçmektedir?  Devlet,  normal rutin işleyişini yapamaz hale mi getirilmek istenmektedir?  Devlet dairelerinin tamamı kilitlenmiş durumdadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve ki,  iş âlemindeki  ‘Kripto hainler’ çok güzel bir  ‘Cambaza bak ‘oyununu sergilemektedir. Bizler de yazılı ve görsel medyadanbize sunulanları sadece izlemekteyiz… Birileri de, bu süreçte büyük resmi görmemizi engellemekle meşguller. Neden acaba? Büyük resmi görmemizi neden istemiyorlar? Neleri kaçırıyorlar, neleri saklamaktadırlar?Bir İletişimci olarak sadece soruyorum…

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah, Kutsal Kitabımızda inananlara, kendisini Mümin olarak tanımlayanlara yönelik, Enfal suresi 73.  Ayeti kerimede  ‘ Ve o kimseler ki, kâfir bulunmuşlardır, onların bazıları bazılarının yardımcılarıdır. Eğer inananlar olarak bunu yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve pek büyük bir fesat olur.  Kâfir, lügatte kelime manası olarak; ‘ doğruların üzerini örten, doğruyu inkâr eden, doğruları gizleyen’ manasına gelmektedir.  Küfür içinde bulunanlar da, bilhassa sizin karşınızda, birbirlerinin velileri, yardımcıları ve destekçileridir. Eğer siz aynı şekilde birbirinize arka çıkmaz ve destek olmazsanız, yeryüzünde ne getirip götüreceğini kestiremeyeceğiniz,  bir fitne, kargaşa ve çok büyük bir bozgunculuk patlak verir.  Kureyş müşrikleri ile Yahudiler ve Hristiyanlar arasında öteden beri düşmanlık var iken Müslümanlara karşı birleşerek savaşa atılmışlardır. Binâenaleyh Müslümanlar için lâzımdır ki, uyanık bulunsunlar, düşmanlarını tanısınlar, Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine tamamen riayet etsinler. Ey Müslümanlar! Böyle memur olduğunuz vazifeleri yapmazsanız kesinkes biliniz ki yeryüzünde büyük bir fitne, İmanın zaafa uğraması, küfr ve pek büyük bir fesat,  dünyevî bir fenalık, uhrevî bir sorumluluk yüz göstermiş olur..Müslümanlar arasında iftiralar meydana gelir, kuvvetleri azalır; düşmanları cesaret bulurlar ve üzerlerine atılırlar. Artık böyle bir fitnenin ve fesadın ortaya çıkmasına meydan vermemek için Müslümanların pek uyanık bulunmaları lâzımdır. Müslümanlar, bu sayede kuvvet bulurlar, adetleri, şevketleri artar, aralarında büyük bir tesanüt vücuda gelir, düşmanlarının şerlerinden emin olurlar, insaniyet ve İslam âlemine de pek güzel bir surette hizmet etmiş bulunurlar’’, ikaz ve uyarılarda bulunmaktadır.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.