Yeni bir Düzen Kurulurken!

Dünya ve İnsanlık tarihini kabaca incelediğimizde, büyük kaos ve savaşlardan sonra, dünya hegemonyal ve emperyal yönetim sistematiğinde, yeni bir düzen kurulmakta ve yeni bir döneme geçilmektedir! Birinci Dünya Savaşının gerisindeki sebeplere baktığımızda, Sanayi Devrimini tamamlamış bir Avrupa için petrol ve enerji kaynaklarına şiddetle ve acil bir şekilde ihtiyaç vardı! Aksi halde Avrupa için sanayi devriminin hiçbir anlamı da olmayacaktı! Peki, Enerji ve Petrol bölgesinde olmayan bir devletin ve sanayisini tamamlamış Avrupa’nın ne yapmasını beklemeliydik? Para kazanması gereken küresel finans çevreleri de enerji ve petrol kaynaklarını bir şekilde denetim ve kontrol altına alabilmek için her türlü girişimde bulunuyordu! Avrupalı devlet başkan ve liderlerine sürekli olarak gaz veriyorlardı! Çünkü Küresel finansçılar için savaş demek, para demekti! Savaş demek, zenginlik ve küresel finans çevrelerinin daha çok zenginleşmesi demekti! Birinci dünya savaşının akabinde parasal, finans ve sermaye olarak batmakta olan devletleri görürken, zenginliklerine daha fazla zenginlik ilave eden küresel finans çevreleri karşımıza çıkmaktadır! Neden? İkinci dünya savaşı da böyle gerekçelerle çıkarılmıştır! Dünya emperyalist ve hegemonyal sistematiğinin yeniden tanımlanması ve aktörlerin değişmesi ihtiyacından çıkıvermiştir! Savaşın sonucunda, iki kutuplu bir dünya ortaya çıkmış, BM kurulmuş, NATO ve Varşova paktı liderleri ve üye devletlerin olduğu yeni bir sistem karşımıza çıkmaktadır! Peki bu yeni sistemle dünyamız ne zamana ve nereye kadar gidilecekti?!

İkinci dünya Savaşının akabinde oluşan bu ikili sistem, 1989 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması ve Berlin Duvarının yıkılması ile birlikte artık tıkanmaya başlamıştır. İkinci dünya savaşının ürünü olan NATO ve Birleşmiş Milletler, dünya ve insanlığın sorunlarına hiçbir çözüm üretememektedir! Dünya ve İnsanlık için Adalet ve Barış getirmesi planlanan bu kurumlar, sadece izleyici durumunu geçememektedir! Peki neden? BM Güvenlik konseyi BEŞ daimi üyenin çıkar ve menfaatleri dışındaki hiçbir teklif ve öneri bu kurumlarda görüşmeye dahi alınamamaktadır! Ne ala memleket! Böyle bir kurum dünya ve insanlık için nasıl adalet, huzur ve barış getirebilir ki? Bir yüz yılı daha safdil bir şekilde beklemek gerekecektir! Yoksa Dünya ve İnsanlığın barış, huzur ve refahı için yeni bir girişim, yeni bir teklif ve öneri, hatta çözüm arayışlarında bulunmalı mıyız? Yoksa, böyle gelmiş böyle de devam etmeli midir?!

Bugün için dünyamız yeni bir dönemeç ve makas değiştirme sürecine girmiştir. Dünyamızı yönetmekte olan güçlü ve öngörüsü de yüksek birkaç lider, yeni bir dünya savaşı olmadan, milyonlarca insanın ölümleri ve çok büyük yıkımlara da sebebiyet vermeksizin, yeni sistemin nasıl ve ne şekilde kurulması gerektiğine uzun bir süre karar verememiştir! Yaşamakta olduğumuz ekonomik ve sosyal kaos bunların sadece öncüsü ve habercisidir! Tarihte her yeni dönem ve düzen, büyük bir dünya savaşı neticesinde karşımıza çıkmaktadır! Bugün dünyamız, Türk devlet aklı ve Türk devlet yönetim sistematiğine ihtiyacı bulunmaktadır! İki bin yıllık Türk devlet yönetim tarihinde hiçbir zaman insanlığa karşı zulüm, haksızlık ve adaletsizlik göremezsiniz! Türk demek, Adalet demektir! Türk demek, Hakkaniyet demektir! Türk demek, mazlumun yanında ve zalimin karşısında dik bir şekilde durmak demektir! Aksi halde terör ve kaostan kafanızı kaldıramazsınız! Dünyamız, Batı ve Atlantik bölgenin ikircikli ve sadece çıkarlarına yönelik düşünce sistematiği ve yönetim sistemi ile artık sürdürülemez bir hale gelmiştir! Yeni bir akla ve düşünceye acilen geçilmelidir! Peki, bu akıl ve düşünce hangisidir ve nerededir? Doğu’da artık para ve insan sermayesi vardır! Dünyanın çok büyük bir ticaret hacmini artık Doğu yönetmektedir! Dünya nüfusunun da yarısı bu bölgede bulunmaktadır! Bunları bir kenara koyamaz ve yok sayamazsınız! Aksi halde çatışma çıkar, kaos olur ve hatta Dünya savaşlarına da sebebiyet verebilirsiniz! İşte tam da burada Türk devlet yönetimi ve Türk devlet aklı karşımıza çıkmaktadır! Türk Devleti ve asil Türk milleti iki bin yıllık devlet geleneği, devlet aklı ve kadim medeniyet kodları, yirmi dört milyon kilometrekarelik gönül bağları ile birlikte, Batı ve Doğu, Atlantik ve  Avrasya güçleri arasında, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için bir denge unsuru ve katalizör konumunda olacaktır ve olmalıdır! Türk devlet aklı ve önderliğinde, NATO ve BM’nin konumu ve işleyişi, artık tartışmaya açılmıştır! Dünya ve insanlığın huzuru, refahı, barış ve terörden uzak kalabilmesi için NATO ve Birleşmiş Milletler yeni bir akıl ve sistematiğe geçmelidir! Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, daha önce NATO ve geçtiğimiz günlerde BM’nin 73. Kuruluş konuşmaları da bu sorumluluk ve tüm dünya insanlığının da  vicdan sesine tercüman olmaktadır! NATO ve BM’nin statüsü, işleyişi ve insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını, Türk devleti, Türk milleti, Türk devlet aklı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin önderliği ve liderliği sayesinde ancak başarabilecektir! Türk Devleti ve asil Türk Milletine; Tarihi, sosyolojisi, kültürü, dili, dini, kadim medeniyet kodları ve coğrafyası bu sorumluluğu emretmektedir! Kaçamazsınız!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.