İnsanların TANRI veya PUTLARINA Dokunmayın; YANARSINIZ!..

İnsanlığın yaratılışı ile birlikte mutlak güç sahibi Yüce Allah’a şirk olarak insan denen varlık başkaca güçlere de tapınmaktadır! Allah korusun! Allah şaşırtmasın!  İnsan denen aciz varlığın bu tapınması bazen bir put karşısına geçmek sureti ile olduğu gibi! Bazen de içindeki arzu ve isteklerinin doğrultusunda hayatını sürdürmesi ve yaşaması şeklinde olmaktadır! Sonsuz Kudret sahibi yüce Allah, göndermiş olduğu her peygamber, bu duruma yönelik mücadele ve savaşlar vermiştir! Hz Musa aleyhi selam ile Firavun arasında geçen kıssada olduğu gibi! Firavun bir isim olduğuna ve Firavunluk makamı kibirli, suratsız, büyüklük taslayan ve kötü yürekli kimse olarak bir temsil durumudur! Sonsuz Rahmet Peygamberi Efendimiz ile dönemin güç, otorite ve para sahipleri arasında geçen mücadelelerde de olduğu gibi! Ne demişlerdi? Ne istersen verelim! İktidar mı istiyorsun, verelim! Kadın mı istiyorsun, kadınlarımız ve kızlarımız senin olsun! Para mı istiyorsun, tüm servetimiz senin olsun, demediler mi? Peygamber efendimizin cevabı ise; Bir Elime Güneşi bir elime de Ay’ı verseniz, Vallahi kutlu davamdan vazgeçmem, ifadelerinde olduğu gibi!

Dünya 2001 yılında 1990’lı yılların son demlerinden kalma çok büyük bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalmıştır! Türk Devleti ve Türk milleti de bu durumdan çok etkilenmiştir! ABD’de yaşanan 11 Eylül olayları ile ülkemiz ve bölgemiz üzerinde çok büyük kara bulutlar esmeye başlamıştır! 2001 ve 2002 yıllarındaki ekonomik olarak sıkıntıların artmaya, şirketler bazında da iflaslar birbirini izlemeye, faiz kuru, döviz ve dolar kurundaki hareketlilikler Türk Devletinde yeni bir iktidar değişimini de zorunlu kılmıştır! 3 Kasım 2002 tarihindeki erken genel seçimlerde yeni kurulmuş olan AK Parti çoğunluğu almak sureti ile iktidara gelmiştir! AK Partinin iktidara gelmesi ile birlikte ilk dönemde çok büyük bir ekonomik rahatlama meydana gelmiş! İnsanlar ev, araba, yazlık ve başkaca ihtiyaçlarını bir bir sıralamaya ve almaya başlamıştır! Ekonomideki rahatlıktan kaynaklı insanlar ihtiyacı olmayan eşyaları dahi almak durumuna gelmiştir! Peki,  neden? İleride bir gün lazım olabilir düşüncesi ile! Peki, insan   denen varlık bugün ihtiyacı olmayan eşyaları neden almak ister?! Konut sektöründeki balon büyüme ve AVM sektöründeki çılgınca alışverişler bunlar için bir örnek olarak sıralayabiliriz!

Sonsuz Kudret sahibi Yüce Allah;  Yaratmış olduğu insan denen varlığın acizliği ve eksilerini sonsuz ilmi ile bildiği için bu konuda uyarı ve ikazlarda bulunmaktadır! Lât ve Uzza’yı ve diğer üçüncüsü Menat’ı gördünüz mü?Onlar,  gerçekte Sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Yine, Onlar, Zan ve nefislerinin arzularına tabi oluyorlar. (Necm; 19-20-23)  Demek ki put denilen şeyin insanın iç dünyasındaki heva, heves ve bir takım arzu, isim ve isteklerden başkaca bir şey değildir. İnsanlar, o isimlere dokundurtmuyor ve dokunan olduğu zaman da her türlü mücadeleyi veriyor, karşısına dikiliyor, savaş veriyor ve etrafında atomu parçalamaktan daha zor ön yargılar oluşturuyor. Peki, bugün itibari ile Lât, Uzza ve Menat’ın tahtadan, taştan veya başkaca cisimlerden yapılmış tasvir ve heykellerinin yerinde yeller esmektedir!  O halde bu isimler hala Kuran’da yer alıyor olmasının ve bizzat isimlerin anılmasının sebebi neler olabilir? Bugün için bizlere ne gibi mesajlar vermektedir? Mademki Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah;  Ne zaman akledeceksiniz ve çok az düşünüyorsunuz, şeklinde uyarı ve ikazlarda bulunmaktadır!

Peki, İnsan denen varlığın içindeki arzu ve isteklerini ifade eden, Lat, Uzza ve Menat nedir? Kelime ve kavram olarak kabaca şöyle izah edebiliriz! Lât kelimesi etimolojik olarak ilah kelimesinin bozulmuş hali ve mutlak otoriteyi ifade ediyor. Eski çağlarda Aramice ve İbraniceye kadar uzanan Arapçanın kök dillerinde kişiyi içeriden yöneten şey, mutlak itaat ve otorite kaynağı anlamında kullanılmaktadır. Uzza kelimesi Kur’an’da kullanılan Aziz isminin daha değişik bir söyleniş şeklidir. Güç, kuvvet anlamına geliyor.  Uzza isminin bugünkü karşılığı iktidar, makam, mevki, güç ve kuvvet dediğimiz şeydir. Menat ise: bildiğiniz para, demektir. Çarlık Rusya’nın para birimi: Manat, bugün Azerbaycan ve Türkmenistan’ın para birimi de, Manat.

İnsan nefsinin istek ve arzuları otorite, güç ve parayı talep ediyor! İnsanlar ve yığınlar bunlara ulaşmak için gözleri başkaca bir şey görmüyor ve bir put gibi tapınç nesnesi haline getiriyor!. İnsanlar otoriteyi, gücü ve parayı kendilerinde toplamak ve biriktirmek istiyor!. Bunları elde etmek için de girmedikleri kılık, veremeyecekleri mücadele, savaş ve atmadıkları takla kalmıyor!. İnsanlar bunlar için savaşıyor, vuruşuyor ve kan döküp fesat çıkarabiliyor!

Şimdi tüm bunları neden yazıyorsun? Bugün yaşadığımız sosyal, ekonomik ve siyasi kriz ile tüm bunların ne alakası var dediğinizi de duyar gibiyim! Neymiş efendim! İnsan denen aciz varlık;  Otorite, güç ve para için mücadele eder, savaş verir ve atmadıkları taklalar kalmıyormuş! AK Parti iktidarları döneminde servetlerine servet ekleyenler, bugün ceplerine, pardon tanrılarına ve putlarına azıcık dokunmaya başlayınca bağırmaya başladılar mı?! Neymiş efendim! Döviz kuru uçuyormuş! Dolar ve Euro sürekli olarak yukarı doğru yükseliyormuş! Faiz oranları almış başını gitmiş! Dövizdeki bu hareketlilikler ve faiz oranları ile ticaret mi yapılırmış! Yukarıda neler ifade etmiştik! Sonsuz kudret sahibi Yüce Allah, İnsan denen varlık, Lat, Uzza ve Menat için mücadele eder ve savaş verir demiyor mudur?! Bugün de LAT, UZZA ve MENAT’A biraz dokununca olmadık isyan cümlelerini işitir olduk! İnsanların PUTLARINA pardon TANRILARINA asla DOKUNMAYIN; YANARSINIZ! Bugün olduğu gibi!.

 

 

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.