Yeniden Asya ve Türk Devleti!.

Dünyamız,  2. Dünya Savaşından sonraki süreçte soğuk Savaş konsepti çerçevesinde, savaşın galipleri tarafından iki kutuplu olarak planlanmış, Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte Tek Kutuplu ara bir dönem ve 11 Eylül saldırıları akabinde ise yenidünya düzenine matuf olarak ABD’nin Asya bölgesindeki silahlı operasyonları ve işgal şeklinde bölgeye konuşlanmaya başladığına şahit oluyoruz! Peki, Dünyanın jandarması konumundaki ve güçlü devleti ABD’nin bu bölgelerde ne işi olabilir? ABD, zevk için mi Asya bölgesine yerleşmeye çalışmaktadır? ABD’nin hegomanya konumunu devam ettirebilmesi için Asya’da olmak zorundadır! Varlık ve Yokluk meselesi!. Ya da yüz yıllık strateji çerçevesindeki büyük plan ve hesap işlemekte midir? Tabii ki! Avrasya bölgesinde insanlık tarihinin  hiçbir döneminde bağı ve bağlantısı olmayan  devletlerin başkaca ne gibi bir hesabı olabilir?! Türk Milletinin Asya bölgesindeki varlığı insanlık tarihi kadar eski ve bu bölgede yüzlerce devlet ve imparatorluk kurmuş ve yıkmıştır! Türkler tüm dünya ana karasına da Asya’dan dağılmıştır!  Asya bölgesinin her bir karesinde asil Türk Milletinin insanlık, medeniyet, kültür izleri ve gönül bağları halen vakur bir şekilde ayakta durmaktadır!

Mackinder, 1900’lü yılların başlarında yazmış olduğu Kara Hakimiyet Teorisine göre Avrasya’nın iç kısımlarını dünya siyasetinin coğrafi merkezi ve bu bölgenin denetiminin dünya hakimiyeti açısından belirleyici bir öneme sahip olduğunun altını çizmiştir! Doğu Avrupa’ya hakim olan Dünya Merkez Bölgesini kontrol eder. Merkez Bölgesine hakim olan Dünya Adasını yani Avrasya ve Afrikayı kontrol eder, diyor! Mackinder, Merkez Bölgesi çevresinde Almanya, Avusturya, Türkiye, Hindistan ve Çin’i kapsayan İç Hilal, İngiltere, Afrika, Avustralya, Japonya, ABD ve Kanadayı içine alan Dış Hilal bölgesi olarak belirlemiştir. Amerikan eski siyaset bilimcisi, starejist ve devlet adamı Zbigniew Brzezinski;  Avrasya; Büyük Satranç Tahtası eserinin ana teması; “ Avrasya bölgesine hakim olan dünyaya hakim olur ” şeklindedir!  Dünya hakimiyeti zaviyesinden;  Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Hindistan’ı büyük ve etkin Jeo-stratejik oyuncu, Ukrayna, Azerbaycan, Güney Kore, Türkiye ve İran’ı Jeo-politik mihver, olarak tanımlıyor. Türkiye ve İran aynı zamanda sınırlı çapta Jeo-stratejik oyuncu,  olarak nitelendiriyor!

Geçtiğimiz günlerde, Dış işleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyük elçiler Konferansının açılışında,  Asya’nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı geldiğini ve  ” Yeniden Asya ( Asia Anew ) adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz. 21. yüzyılda ekonomi ve diplomasi, sahada ve masada etkili olmanın, Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini, Asya dünyanın ekonomi merkezi haline gelmektedir. Uluslararası toplum Asya’da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. Halbuki dünyanın en dinamik bölgesinde bizim köklerimiz derindir. Avrupa’da ve Avrupalı olmak gibi, Asya’da ve Asyalı olmak da bizim için değerlidir. Bizi biz yapan, özel yapan hasletlerden biri bu iki sacayağında yükselmemizdir.  İlişkilerimizi, bundan sonra bütüncül bir çerçeve dahilinde daha da ilerleteceğiz. Türkiye’nin Yeniden Asya girişimiyle amacının eksen seçmek olmadığını ve şimdi yine Batılı dostlarımız, ‘ Ne oluyor, dış politikanızda eksen kayması mı var, Türkiye sırtını Batı’ya dönüp yüzünü başka yere mi döndü ‘ diye sitem etmeye başlayacaklar! O zaman ben de size şunu sorarım; ‘ Siz oralara gidince dış politikanızda veya siz de eksen kayması olmuyor mu? Türkiye gidince niye eksen kayması oluyor?’ Esasen, Avrupa ve Asyayı birleştiren Türkiye, eksenin ta kendisidir ve eksenin merkezindedir,  vurgu ve ifadelerinin kurulmakta olan  dünya sistemi ve düzeni, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege ve tüm sınırlarımız boyunca yaşadıklarımızı da dikkate almak sureti ile, Türk Devletinin 2023 vizyonu çerçevesinde yerli, milli ve bağımsız politikalar üretmesi  zaviyesinden çok manidar ve dikkate değer olduğunu düşünüyorum!.

Asya ve Kafkasya, soğuk savaş sonrasında, küresel egemenlik mücadelesinin oynandığı, zengin enerji kaynaklarına ulaşmak, kontrol etmek ve jeo- stratejik önemi ile dikkat çekmektedir. Günümüzde bu alanda yoğun bir hakimiyet mücadelesi verilmekte ve her geçen gün bölge ile alakası olmayan yeni aktörler bu mücadeleye dahil olmaktadır. Peki, neden? Kuşkusuz bu mücadelenin önemli aktörleri; ABD, Rusya, Çin ve Türkiyedir! Türk Devleti bu güçler arasında, eksen, merkez, denge, oyun kurucu ve sıklet konumundadır!  Türk Devleti içerideki sosyal, ekonomik ve siyasi kaostan kaynaklı, 1990’ların başında yakalamış olduğu Asya ve Kafkasya’nın lideri olma şansını iyi kullanamamıştır! Türk Devleti,  15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışmasından sonraki süreçte, erklerin birlikteliği Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi, Türk Devlet Aklı ve Kadim Türk Devlet hafızasının kontrol ve yönlendirmeleri ile Devlet, Millet, Ana muhalefet ve muhalefeti ile birlikte, 2023 – 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde bir ve beraber hareket etmektedir!. Türk Devleti, tarihi, kültürü, dini, gönül ve sosyal bağları ile her dönemde Asya bölgesinde daha etkin olabilme kapasitesine sahip olan tek ülkedir! Türk Devleti, içeride yakalamış olduğu güçlü birlik ve beraberlik ile Asya bölgesine yönelik sağlam temelleri olan bir devlet politikası, hükumetler üstü ve hangi siyasal görüşü benimsemiş olursa olsun ve Türk dış politikasının Asya önceliğine halel gelmemesi durumunda,  Türk Devleti merkez ve eksen olmanın vermiş olduğu jeo-starajik ve jeo-kültürel konumu ve tarihi bağları ile geleceğin güçlü devleti olmaya namzettir! Dünyanın ekonomik ve siyasi güç dengeleri Asya bölgesine doğru kaydığına göre!  Daha önceki yazılarımızda sürekli olarak Türk Devletinin tarihi kadim Türk Devlet kodlarına dönmekte olduğunu da vurgulamıştık! Türk Devleti, Atlantik ve Avrasya güçleri arasında tam bir denge, eksen ve merkez konumundan kaynaklı, Türk Dış Politikasının Yeniden Asya konsepti çerçevesinde, yerli, milli ve bağımsız politikalar geliştirmesi ve uygulaması, Türk Devlet Aklı ve Kadim Türk Devlet geleneğinin denetiminde, içerideki siyasi parti kurma çalışmaları ve Türk Devleti yeni lider ve başkanın da bu minvalde şekil alacağının işaretlerini vermekte olduğunu düşünüyorum!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.