Virüs ve Sonrası Gıda Güvenliği!.

Korona virüs ile birlikte hayatımızda ki; bireysel ve toplum nizamı için güvenlik kavramını her alanda hissetmeye başladık!. Can, mal, sağlık  ve namus güvenliği, ekonomi, siber, gıda ve bio- güvenlik gibi!. Can, mal, sağlık ve namus  güvenliği birey için çok önemlidir!. Ekonomi, gıda, siber ve bio-güvenlik ise hem birey, hem toplum ve hem de ülkelerin sosyal düzeni, dünya ile rekabeti  ve gelişmesi  için çok mühimdir!.  Aksi halde, dünyada ki örneklerinde olduğu gibi ülkeler hem gelişmelerini ve hem de sosyal düzenlerini sağlayamaz!. Tam da birilerinin bekleştiği ortam, kaos düzene hakim olur!. Kontrol ve yönlendirme adına, arkası zaten kendiliğinden gelecektir!. Virüs günlerinde güvenlik konularının ne kadar önem ve acil olduğuna bir kez daha şahit olduk!. 

Tüm dünya insanlığı açısından, halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeni ile gıda güvenliği günümüzde önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkması sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan toplumları etkilemektedir. Günümüzde gıda işleme, üretim, dağıtım ve tüketim sürecinde meydana gelen köklü değişimler, dünyanın her bölgesinde ki tüketicilerin, tükettikleri gıda ürünlerinin güvenliği hakkında emin olmamakta ve gıdadan kaynaklanan sorunlar daha dikkatle izlenmektedir!

Gıda kaynaklı sorunlar, aynı zamanda sadece insan sağlığını etkilemekle kalmıyor, bunun ötesinde kişi, aile, toplum ve ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarını etkiliyor!. Küresel ölçekte gıda ticareti, gıda ihraç eden ülkelere, döviz sağlaması yanında, sektöre katma değer getirmekte ve milli gelire önemli katkılar sağlamaktadır!.

Şehirleşme ile birlikte gıda üretim ve tüketim sürecinde ki köklü değişiklik ve gıda kaynaklarında ki değişimler, gıda zincirinin uzaması, yeni tehlikelerin ortaya çıkması veya  artmasına yol açmaktadır!. Bu nedenle, hem sağlık ve hem de ekonomik açıdan gıda güvenliği, her ülkede uygulanması gereken ulusal ve uluslar arası sistemlerden bir tanesidir!.

Sağlıklı olmak, yaratılan her bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Hiç kimse bu konuda bir engel, saldırı veya başkaca bir işlemde bulunamaz!. Sonsuz kudret sahibi Allah’ın yeryüzünde halife olarak yaratmış olduğu insanın en temel ihtiyaçlarının; Can, mal, sağlık ve namus güvenliği olduğunu da bizlere ihtar etmektedir!. Aksi halde nesiller devam ettirilemez!.

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etkenlerin başında gelir.  Gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalar bu işin sorumlusudur. Beslenme, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olup sağlıklı yaşam sürecinin en temel kriterlerinden biridir. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenmenin en önemli esaslarından biri tarladan sofraya,  gıda güvenliğinin temin edilmesidir!. 

Gıda güvenliği üretimden tüketicinin sofrasına kadar gıdalarda ki fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve her türlü zararın öngörülmesi ve uzaklaştırılmasını temel alan tedbirlerin tamamını ifade eder!. Gıda güvenliği, üretim aşamasında ki bitkisel üretim, hasat, bakım, sulama, hayvan sağlığı, hayvanların aşılanması, tükettikleri yemlerin kontrolü ve nakliyatı,  tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamaları kapsar.

Gıda güvenliği, gıdalardan kaynaklı,  tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin bulunmaması anlamına gelmektedir!. Tarımsal üretimden hasat, işleme, depolama, dağıtım, hazırlık ve tüketime kadar her aşamada güvenli kalmasını sağlamada kritik bir rolü vardır!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenliğinin sağlanmasını stratejik amaç olarak belirlemiştir! Türkiye’de gıda güvenliğine yönelik; tüketim ve satış alışkanlıklarının değiştirilmesinde ki zorluklar, kayıt dışı üretim, üretici ve tüketicinin bilgi eksikliği, işletmelerin küçük ölçekli olması, gıda güvenliği konusunda bilgi kirliliği ve üretim aşamasında hijyen koşullarına uyulması gibi eksiklikler, 15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışmasından sonraki süreçte, devletin en kılcalında ki sızıntı işbirlikçi ekol temsilcilerinin ayıklanması ile birlikte, her alanda olduğu gibi,  Kadim Türk Devlet Aklının nezaretinde, Türk Devleti ebed müddet devam ülküsü ve 2023 – 2053 ve 2071 vizyon hedefleri çerçevesinde, dünyada belirli bir iddiası olan ülkeler için stratejik  öneme sahip konumdaki tarım, tarım ürünleri ve gıda güvenliği alanında,  yerli, milli hamle, yatırım ve politikalar ile hem kendisine yeten, hem de başka ülkelere de tarım ürünleri ihraç eden  güçlü ve büyük bir Türk Devleti   karşımıza çıkmaktadır!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.