Seçim ve Değişim Çok Yakındır!

Son günlerde, siyaset kurumunun ısınmaya başladığına şahit olmaktayız! Peki, neden? Ya da birileri siyasetin ısınmasını mı talep ediyor?  

Yoksa kontrol ve denetimleri dışında, bir şeyler vuku bulduğu için engelleme, öteleme veya ön alma girişimlerinde mi bulunmaktalar? Başaramayacaklar!

Türk Devlet Aklı nezaretinde bir hareket ve operasyon olabilir mi? Türk Devleti, MUZ Cumhuriyeti olmadığını göre!

Hem beş bin yıllık kadim devlet geleneğinden dem vuracaksınız! Hem de tüm olay – olgu ve gelişmeler sıradan olacak,  öyle mi?

Türk Devletinin bekası ve devleti-ebed-müddet-devam ülküsü çerçevesinde, Anadolu kara parçası üzerinde; içeride ve dışarıda Türk Üçgeninin tesis edilmekte olduğunu, vurgulamaya çalışıyorum!

İçeride ve dışarıdaki;  ‘Pençe- Kilit’  ve diğer tüm operasyonları okumayan ve anlamayanlara duyurulur!

Tüm illegal yapı ve küresel kapılar kilitlenmiştir! Adım atamazlar! Kafalarını dahi çıkaramazlar! Devlet; her konum ve her duruma hâkimdir!

Anadolu coğrafyası; Anadolu kültürü ve Anadolu irfanı, Anadolu medeniyet temsilcileri, Horasan direniş ve diriliş erleri tarafından yönetilecektir! Başkaca bir tercihimiz kalmamıştır!

Anadolu – Selçuklu – Horasan geleneğinden gelen temsilciler maharetiyle yeniden bir kalkınma ve refah yolculuğu başlamak üzeredir! Küresel ekol temsilcilerinin tüm çırpınış ve engelleme girişimleri boşunadır!

Anadolu’nun idaresi ve devlet kademesinde,  küresel işbirlikçi sızıntı ve emperyalist ekol temsilcilerine hiçbir şart ve şekilde artık yer olmayacaktır! Eski devir kapanmış ve yeni bir TÜRK ASRI başlamak üzeredir!

Aksi halde bir yüz yılı daha kaybederiz! Peki, böyle bir vebali kim taşıyabilir? Ya da böyle bir lüksümüz var mıdır? Olmadığına göre!

Türk Devletinin beş bin yıllık kadim devlet yolculuğu, öylesine sıradan ve öylesine spontane midir? Olamayacağına göre!

Tüm dünya insanlığı; Türk Devleti ve Türk Milletini; Adalet Ehli ve adalet dağıtan,  Hakikat ehli ve hakikat dağıtan,  mazlum milletlerin de hamisi ve hadimi konumunu özlem ve hasretle bekleşmektedir! Türk; bir ırk, bir din ve bir mezhebi yaklaşım değildir! Türk, asla zulüm yapmaz!

Anadolu irfanı ve Anadolu kültürü, Anadolu medeniyeti ve tüm kadim Türk Devlet kodları ve değerlerini içselleştirmiş, 2023 – 2053 ve 2071 ülkü ve hedefleri çerçevesinde,  Kurucu İrade temsilcileri ile yeniden bir şahlanış hamlesi başlamak üzeredir!

Kadim Türk Devlet Aklının denetim ve kontrolünde,  Anadolu – Selçuklu ve Horasan geleneğinden gelen TÜRK bir lider ve kadrosuna;  Büyük ve Güçlü Türkiye hedefleri çerçevesinde;  ‘an garib zamanda’ sağ ve salimen bir genel seçim olacağını ve devlet yönetiminin de devir – tesliminin ufukta görülmekte olduğunu düşünüyorum!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.