Konya SMMM Odası Seçimleri

Konya SMMM ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası  ) Odası seçimleri Mayıs ayının ikinci haftasında seçimli genel kurulu ile yapılacaktır.  2008 yılında yürürlüğe giren kanuna göre Oda başkanlık seçimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Aynı yasanın diğer bir maddesine göre Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. Şimdiden seçimlerin Konya SMMM odasının çok değerli üyelerine, iş âlemine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Serbest Muhasebeci ve malî müşavirlik mesleğinin konusu; Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;  genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.  Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.  Yukarıda yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Mezkûr işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci ve malî müşavir denir.

Konya SMMM odası 1989 yılında Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğinin yürürlüğe girmesi ve kurumsallaşma çalışmaları sonucunda meslek odası olarak faaliyetlerine başlamıştır.  Bu tarihten itibaren de oda üyeleri kendi aralarında oluşturmuş oldukları ‘Meslekte Birlik Grubu ‘ olarak oda başkanlık seçimlerine girmektedir.  Oda başkanlık seçimlerinde birlik haricinde başka adaylar çıkmasına rağmen birliğin gücü ile seçim sonuçlarında bir değişiklik olmamıştır. Meslekte Birlik Grubu başkanlık yarışında bu başarıyı sürekli olarak tekrarlamıştır. Bu yıl Mayıs ayında yapılacak olan oda başkanlık seçimi için ‘ Meslekte Birlik Grubu’nun adayı olarak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Seyit Faruk Özselek beyi aday göstermişlerdir.

Seyit Faruk Özselek; Meslek hayatına, 1988 yılında kendisi de Mali Müşavir olan ağabeyi Ali İhsan Özselek’in yanında başladı. 1991 yılından beri Serbest olarak Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Mesleki birlik ve beraberlik hedefleri doğrultusunda daha iyi hizmet amacıyla 1990 yılında kurulan ve ilkelerinden bugüne kadar taviz vermeyen Konya Meslekte Birlik Grubu ve bu büyük ailenin bir üyesidir. Muhasebe Gençler Spor Kulübü yönetiminde aldığı çeşitli görevler, Odanın Tesmer Yönetim Kurulunda Sekreterlik, Disiplin Kurulu Üyeliği ve Disiplin Kurulu Başkanlığı ve son olarak da 2010 yılından beri Oda Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Geleceği yönetmek geçmişin sağlam temelleri üzerine olur ilkesiyle 28 yıllık meslek hayatında sürekli öğrenmeyi, araştırmayı ve tecrübe edinmeyi kendime görev edindi. Hem mesleki hayatında hem de bulunduğu bütün görevlerde değerli meslektaşlarının duayenlerinden yeni bilgiler öğrenme ve uygulama odaklı oldu.

Konya SMMM Odası seçimlerinin şimdiden, şehrimize, iş dünyasına, değerli oda üyelerine, Konya Meslekte Birlik Grubunun çok değerli yöneticilerine ve üyelerine, birlik grubunun adayı olan Seyit Faruk Özselek beye hayırlı olmasını dilerim.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.