Dünyadaki Büyük Oyun, Yeniden, Sahne Alırken!

Dünya Emperyalistleri ve küresel sermaye,  200 yıl önce,  Dünya yer altı ve yerüstü kaynaklarının sömürülmesi, kendi ülke halklarının refahı ve gelişmesi,  zenginliklerine de zenginlik katmak adına, çok büyük bir plan ve oyun hazırladır.  Sahnelenen büyük oyunda, dünya üzerindeki imparatorlukların yıkılması, yok edilmesi ve ulus devletçiklerin ortaya çıkması hedeflenmişti. Küresel sermaye ve onların her bir ülkedeki işbirlikçilerinin, taşeronlarının maharetleri ile öncelikle ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya üzerindeki diğer imparatorlukların parçalanması için büyük oyun planlanmış ve sahnelenmiştir. Dünya üzerinde güç olabilecek ve dünya siyasetinde söz sahibi olması muhtemel bir devlet kalmaması planlanmıştı.  Küresel emperyalistler, küresel sermayenin finansman gücü ve destekleri ile bu hedeflerine de adım adım 100 yıl önce ulaştılar. Dünya üzerinde sahnelenen Büyük oyunun birinci perdesi 2.Dünya savaşı dönemine kadar devam etmiştir. Artık Büyük oyunun 2. Perde zamanı çoktan gelmişti.

Dünya Emperyalistleri ve küresel sermaye, dünya üzerindeki sömürülerinin devam etmesi için sahnelemekte oldukları büyük oyunun ikinci perdesini,  ikinci dünya savaşının hemen akabinde perdeye koymaya başladılar. Dünya halklarını, özellikle de enerji ve petrol bölgelerinde,  yaklaşmakta olan ve çok büyük bir Komünizm tehlikesinden kurtarmak, insanlığa çok büyük bir hizmet ettikleri algı yönetimine başladılar. Dünya ulus devletçikleri,  kendi ulusal ve küresel güvenliklerini sağlamak için bir Blokta yer almak zorunluluğu hissetmeye başladı. Dünya ulus devletçikleri,  NATO ve VARŞOVA paktı etrafında kümelenmelerini sürdürdüler. Aslında bu sahnelenen de Büyük oyunun ikinci perdesi olduğunu, dünya halkları olarak bizler hiçbir zaman algılayamadık. Küresel güçler ve küresel sermayenin, dünya üzerindeki büyük plan ve oyunları çerçevesinde, farkında olmadan, bilinçsiz bir şekilde,  sadece izlemekle ve sahnelenen oyunda belki de bir figüran olmaya devam ediyorduk. Sadece oyunda sahne almaya devam ediyorduk.

Dünya Emperyalistleri ve onların finansörü konumundaki küresel sermayenin, dünya halklarının geleceğini karartmak ve sömürülerinin devamı noktasında, emperyalist hegemonyalarının inkıtaa uğramaksızın sürdürülmesi gerekmektedir.  Bu plan çerçevesinde, dünyanın her bir bölgesinde,  özellikle de Ortadoğu ve Asya kıtasında, vesayet ve vekâlet savaşları ile 200 yıllık bir planın devamı olan büyük oyunun son perdesi olan ‘büyük oyun 3’ sergilenmekte ve sahneye konulmaktadır. Dünya kara parçasının en büyüğü,  dünya nüfus oranının 3/1’nin yaşadığı, dünya enerji, petrol ve ticaretinin çok büyük bir oranının gerçekleşmekte olduğu ‘ Avrasya ‘ bölgesinde büyük oyunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dünya emperyalistleri ve onların finansörü olan küresel sermayenin, hayatiyetlerinin sürekliliği için ihtiyaç duydukları enerji ve petrol bu bölgede bulunmaktadır. 100 yıl önce,  Ortadoğu ve Afrika kıtasını sömüren, kontrol ve denetimleri altında bulunduran küresel güçler ve onların finansörleri olan küresel sermaye,  Avrasya bölgesini de denetim ve hegemonyaları altına almaya çalışmaktalar. Bölgemizdeki savaşlar ve kan bunun için akmaktadır. Bölgemizde devam eden vekâlet ve vesayet savaşları bu hegemonyaya hizmet etmektedir. Sovyetler Birliğinin dağılması bahane edilerek, Yugoslavya’nın parçalanması,  Afganistan’ın işgali, Irak’ın işgali ve parçalanması ve diğer bölgemizdeki işgaller ve savaşlar,  Avrasya enerji havzasının kontrolü, denetimi ve hegemonyası çerçevesindeki büyük plan ve oyunun ayak sesleri miydi?

Türkiye devleti ve milletine, büyük plan 3 ve oyun çerçevesinde, çizilmek istenen rol bellidir. Türk devleti ve milleti, küresel emperyalistler ve onların finansörleri olan küresel sermayenin,  kendisine biçilen rol ve elbiseyi artık kabul etmemektedir. Türkiye devleti ve milleti artık bölgesinde ve ülkesinde tarihinden, kültüründen, sosyolojisinden ve inancından gelen sorumlulukların bilincinde ve farkındadır.  Küresel güçler ve onların destekçileri küresel sermaye, Türkiye liderinin ve milletinin bu duruşundan çok rahatsızlık duymaktadır. Kontrol edilebilir, yönetilebilir bir Türkiye karşılarında beklemekteler. Dünya tarihi yeniden bizim bölgemizde yazılmaktadır. Türkiye devleti ve milleti bu yazılmakta olan yeni tarihte çok ciddi bir denge unsurudur. Türkiye’nin olmadığı bir plan ve oyun, artık bölgemizde ve dünyada, yok hükmündedir. Tarih, yeniden bizim bölgemizde ve bizler olmadan yazılamayacaktır. Bizim olmadığımız bir plan ve büyük oyun ülkemiz, bölgemiz ve dünyanın enerji deposu konumundaki Avrasya kıtasında artık sahnelenemeyecektir.  Dolar kurunu,  kimler ve neden yükselmektedir?  Dolar kuru ile bizim gibi ülkelerde hangi savaş türü denenmektedir? Dünya, büyük devlet yönetici ve liderlerinin pedofili kasetleri ile çalkalandığı bir dönemde, TBMM’de görüşülen tecavüz yasası bahane edilerek, çıkarılmakta olan gürültü ve yaygara,  kimler ve nelerin üzeri örtülmeye çalışılmaktadır? Dünyada, kimler ve hangi güçler bizden yana dertli? Kimler ve neden, BÜYÜYEN, güçlenen ve Dünya’da Denge unsuru olan bir Türkiye’yi istemiyor?  İçimizde,  kimler ve neden aynı konumdalar?  Dünyada hangi örgütler ve devletler, kimler, kimlerle,  neden ve nasıl yan yana gelip Türkiye’yi durdurmak, yanlarına çekmek için ittifak yapıyorlar? 

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.