Bitki Koruma ve Zirai İlaç Takip Sistemi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Konya İL müdürlüğü uhdesindeki Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı Eğitim ve Sektör Bilgilendirme Toplantısına,  Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı    Dr. Yunus Bayram,   Ziraat Mühendisleri ve Ziraat  Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İl müdürlük personeli,  bitki koruma ürünleri konusunda şehrimizde faaliyet gösteren beş yüze yakın firma temsilcisinin katılımlarının olduğu bir program düzenlenmiştir. Toplantıya emeği geçen, başta Konya Gıda Tarım İL Müdürü olmak üzere, Bitki Koruma şube müdürlüğü tüm personeli ve değerli katılımcılara da teşekkürlerimi sunar,  bilgilendirme toplantısının hedeflerine ulaşma noktasında büyük bir katkısının ve faydasının olacağına inancımı buradan tekrar etmeyi bir borç bilir ve başarılar dilerim.

Şehrimize yapılan bu toplantıdaki katılımcı tüm sektör temsilcilerine, Bakanlık tarafından bu yıl yürürlüğe giren, Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı hakkında;   Ruhsatlandırma, etiketleme, ambalajlama, satış, ithalat, kontrol gibi konularda yaşanan problemler!  Uygulamaya konulan mevzuat ile birlikte gelen yenilikler ve değişiklikler!  Bitki koruma ürünlerinin üretici ve ithalatçıdan başlamak üzere toptancı – bayi ve üreticiye kadar olan süreçte takibinin sağlanması amacıyla hazırlanmış ve bu programın tanıtılması, uygulanması, programa veri girişlerinin nasıl yapılacağı!  Kare kod siteminin oluşturulması için tüm gereklilikler gibi konuları da kapsamaktadır.

Ülkemizde, zirai mücadele amacıyla kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, kontrolü, imali, ithali ve satışı ile ilgili iş ve işlemler, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan Mevzuat hükümlerine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca yürütülmektedir.  Türkiye genelinde Bakanlığa kayıtlı sekiz bin adet firma bulunmaktadır. Bu firmalardan Bin adedine konu ile daha önceden eğitim ve bilgilendirme programları da düzenlenmiştir.  Şehrimizde Gıda Tarım İl müdürlüğü sistemine kayıtlı 320 firma bayi olup, 288 adet perakende, 32’si toptancı bayi ve iki adet de üretici firma bulunmaktadır.

Gıda Tarım Bakanlığı, Gıda Güvenliğinin sağlanması, bitki ve bitkisel ürünlerde kalıntı probleminin önlenmesi için bitki koruma ürünlerinin üretim aşamasından piyasaya arzına ve son kullanıcıya kadar geçen tüm süreçlerin izlenebilmesi, bitki koruma ürünü satışının kontrol edilebilmesi ve böylece bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımının önlenmesi önem arz etmektedir.   Bu hedefler doğrultusunda, “Bitki Koruma Ürünleri Takip Programını” hazırlamıştır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca hazırlanan, Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı nedir,  neleri kapsamaktadır, sektöre ve halk sağlığına faydaları noktasında kabaca incelemeye çalıştığımızda!  Uygulamaya geçilmesi planlanan bu sistem ile sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin üretimini, satışını engelleyerek, halkımızın güvenli gıdaya ulaşmasını amaçlanmaktadır. Etiket üzerinde iki adet numara bulunacak; Birincisi açıkta görülebilen, diğeri ise etiket üzerinde başlangıçta kapalı olarak bulunan numaradır. Kapalı olan numara tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini sorgulamaları için kullanılmaktadır. Bakanlık tarafından yönetilen ve kapsam dahilindeki ürünlerin sahteciliğinin önüne geçilmesini sağlayacak olan Ürün Takip ve Doğrulama Sistemi  etiketleri, üretim ve ambalajlama hatlarını da uygulanmaya başlanacaktır.

Bakanlık tarafından hazırlanan, Gıda Kontrol genel müdürlüğü ve şube müdürlüklerince denetim ve takibi sağlanacak olan, Ürün Takip ve Doğrulama Sisteminin; Öncelikli faydalarının başında, Tüketici ve Hasta güvenliği gelmektedir. Piyasaya giren tüm ürünlerin kontrolü ve denetimi ile kaçak, kalitesiz ve güvenilir olmayan ürünlerin tedavülden kaldırılması için çok önemli rol oynamaktadır. Hatalı, sahte veya bozulmuş ürünün tüketici veya hastaya ulaşmadan önce dolaşımdan kaldırılması hedeflenmektedir. Etkin bir denetim sonucunda yapılan kontroller sayesinde tüketicinin ve hastanın güvenliği sağlanacaktır. ÜTS sayesinde ürünün nereden temin edildiği ve ürün hakkında temel bilgilere erişim sağlanabilecektir. Tüketici veya hasta tarafından gelecek geri bildirimler ile sorunlar anlık olarak tespit edilebilecek ve sistem sayesinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar kısa ve uzun vadeli planlamaları kolaylıkla yapılabilecektir. Bu proje sağlık politikalarının belirlenmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.  Ürünlerin ülke ekonomisine katkısı da ayrı ayrı ölçülebilmektedir.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.