Payitahtta Entrika Bitmez!

Geçtiğimiz günlerde, Ak Saçlı ihtiyar bir dost ile sohbet ederken, konu Konya’da dönmekte olan dolaplar, siyasi entrikalar ve ayak oyunlarına geldi dayandı! Konya’daki ayak oyunları ve siyasi entrikalar neden hiç bitmiyordu? Nasıl ve neden olabilir? Siyasi entrikalar her daim artarak devam ediyordu; hem de her seçim öncesi dönemde! Huzur ve sükûn şehri olarak tanımladığımız Konya’da yaşamakta olduğumuz siyasi entrikaları anlamakta, algılamakta ve yorumlamakta zorlandığımız anlar sürekli oluyor! Fakat seçim öncesi ve seçim dönemlerinde ise daha bir başka oluyor, entrikaların şiddeti ve boyutu! Peki, neden? Ak saçlı ihtiyar, bilgi ve tecrübesini konuşturmakta mahir olduğu üzere, cevabı da hemen eklemişti! Yaşadığımız şehir bir Payitaht olduğuna göre; Payitahtta yaşamanın tabii ki bir bedeli olacaktır! Entrika zaviyesinden Payitaht ile diğer şehirleri kıyas dahi edemezsiniz! Payitahtta kavga, ayak oyunları, saray kavgaları ve entrika hiç bitmez! Payitahttaki saray entrikaları da bitmez! Sürekli olarak neden sızlanıyor ve şikâyet ediyorsunuz, deyiverdi!

Peki, Entrika ne demektir? Entrika, kelime ve kavram olarak, bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise ve hile olarak ifade edebiliriz! Tabii burada ifade edilmeye çalışılan entrika, herhangi bir işi bozmak veya sağlamak için girilen her türlü hile, dolap, oyun ve dalavere! Peki, bir de işin içine siyaset, rant, güç, iktidar, makam, mevki, çıkar, paylaşım, para ve kadın girerse, entrikanın boyutunu, şiddetini ve artçılarını da tarif etmekte zorlanabiliriz! Tam da bugün kadim şehrimizde yaşamakta olduğumuz siyasi entrika ve ayak oyunları gibi! Ne diyorsunuz?

31 Mart mahalli seçimlerine doğru yol alırken, aday adayları meydanlarda boy göstermeye başladı! Bazı büyük şehir ve il adayları netleşiyor ve akabinde de kamuoyuna açıklanıyor! Şehrimizde de Büyük Şehir Belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı! İsmi açıklanan adaylara şimdiden, başarı dileklerimizi sunar ve hayırlı, mübarek olsun! Allah, bu asil millete ve aziz devlete hayırlı hizmetler ve çalışmalar yapmayı nasip eylesin! Şehrimizdeki merkez ve taşra ilçe adaylarının da en kısa zamanda açıklanması kamuoyu tarafından heyecanla bekleniyor! Şehirdeki, güç, çıkar, denge ve paylaşım grupları bu süreçte adaylarını, pardon piyonlarını, bir bir siyasi arenaya sürdüler! Peki neden? Çünkü kimse bulunduğu güç, iktidar ve rantı kaybetmek istemiyor? İktidar, güç ve paradan destek ve kuvvet alanlar tabii ki bu durum, bu konum ve makamlara tapınacaktır! Varlıkları ve yaşamaları için ancak ve ancak iktidar olmaları ve gücün de ellerinde olması kaçınılmazdır! Aksi halde bir hiç olduklarının kendileri de farkındalar! Vatandaşa, hizmet ve çalışma dediğinizi de duyar gibiyim! Ne hizmeti! Ne çalışması! Kendilerini bu yüce makama taşıyan ağabeylerine hizmet etmek varken, vatandaş ne oluyormuş, vatandaş da kim oluyormuş! Onun için şehrimizdeki çıkar, denge, güç ve paylaşım grupları son bir hareketle var güçleri ile ilçe belediyeler için saldırıyorlar! Dışarıdan kontrol ve denetimleri dışındaki bir Vezir oyuna dâhil olmasın diye her türlü ayak oyunu ve siyasi entrikalara şahit olmaktayız! Kimse şehirdeki konum, iktidar, mevzi ve gücünü kaybetmek istemiyor! Çünkü, Güç ve İktidar VAR olmak demektir! Aksi halde bir HİÇ ve YOKLAR!

Tarihi kaynakları kabaca incelediğimizde, tarihte bu şehirdeki yani payitahttaki entrika ve ayak oyunlarına karşı, bir şekilde dur diyebilmek ve önlem alabilmek için dönemin sultanı tarafından, Hz. Mevlana ve ailesi Belh’den bu şehre neden davet edilmiştir? Hz. Mevlana, herhalde turistik bir seyahat ve gezi için kadim şehir payitahtta gelmemiştir! Tabii ki bir misyon ve vazife tamamlamak için Sultan tarafından payitahtta özel olarak davet edilmiştir! Peki, bu kadim şehir payitahtta yıllarca yaşamış, bu günlerde de İrtihali ve Yüce Yaratıcıya kavuşması Şeb-i Arus’un 745. yıl dönümünde, yüzlerce beyit ve kitaplar yazmış Hz Mevlana; Konya, şehir olarak altın bir kâse, fakat içinde akrepler dolaşır, tespit ve ifadeleri öylesine ve gelişi güzel mi söylenmiştir! Konya, bir Altın kâse ne demektir? Akrepler neyi ifade etmektedir?! Arka planı ve yaşanmışlıkları da var mıdır? Bugün için bizim almamız gereken tecrübe ve dersler var mıdır? Tabii ki olmalıdır! Tarihten ibret ve ders alınmadığı için tekerrür etmiyor mu?! Allah, biz kullarına, öncelikle akıl, basiret ve feraset vesin! Daha sonra da şuurumuzu, idrakimizi, muhakeme yetimizi ve fehimimizi artırsın! Âmin!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.