Sınırsız ve Kontrolsüz GÜÇ, Güç değildir!.

18. Yüzyılda yaşamış İngiliz devlet adamı Willliam Pitt;  Sınırsız güç yozlaşmaya mahkum, diyor!.

Bir asır sonra, İngiliz özgürlük tarihini yazan filozof Lord Acton; Güç yozlaşma doğurur ve mutlak güç, mutlak yozlaşma doğurur, diyor!.

Sınırsız güç ve otoritenin insan elinde daima kötüye kullanılabileceğini söylemek mümkündür!.  İrlandalı oyun ve roman yazarı Oscar Wilde;  Sınırsız güç, ürkütücü derecede insanı ahlaksızlaştırır ve kurumları yozlaştırır, diyor!.

Tarih boyunca insanların baskı ve zulüm altında kalmaları ve  sıkıntı çekmelerinin özünde sınırsız güç yatmaktadır!. Sınırsız güç ise despotizm ve tiranlık! İnsanlık tarihi buların örnekleri ile doludur!.

Gücün kötüye kullanıldığı devlet yönetimi ve tarih, sınırsız gücü elinde tutmak isteyen kral, sultan, tiran, imparator ve kabaca despotlar ile ezilen halk arasındaki mücadelenin örmek ve hikayeleri ile doludur!.

Günümüzde, kapitalizmin acımasızlığı insanları güçsüzlüğe, dolayısıyla çaresizliğe itmiştir!. Eski feodalite dönemdeki senyör – köle ilişkisi, kapitalizmde patron – işçi ilişkisine dönüşmüştür! Güç Odaklarını da şöylece sıralayabiliriz!.

Siyasal güç odağı!  Hükümet ve siyasal iktidarın emrinde olan,  bilgi ve teknokrasi gücünü elinde tutan bürokrasi!. Büyük ve sınırsız güç tehlikelidir! Sınırsız devlet gücünü elinde tutan siyasal iktidar, güçlerini her zaman kötüye kullanabilir!   Devletin dini Adalet dedikleri boşuna değildir!.

Parasal güç odağı!  Büyük parasal güce sahip zenginler de güç odağıdır!. Güçlerini her zaman kötüye kullanma eğilimleri olabilir!. Devletin görevi, zenginliğin önüne geçmek değil, aksine meşru yollardan hak edilmiş zenginliği teşvik etmek ve önünü açmaktır!.

Silahlı güç odağı!  Bir Millet ve Devletin ordusu, kendi vatandaşı ve dostlarına güven ve düşmanlarına ise korku salmakla görevlidir!. Devlet ve milleti; karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli  askeri kuvvet!.  

Enformatik güç odağı!  İletişim ve kamuoyunu etkileme gücünü elinde bulunduran medya, özellikle, gazete,   televizyon ve sosyal ağlar!. Medyanın  bir güç odağı olarak, hatta başkaca güçler tarafından kullanılabileceği zaviyesinden,  devletin ve milletin huzur ve istikrarı adına, tehlikeli olabileceğini unutmamak  gerekir!.

Emeğin gücünü temsil eden sendikalar!. İşçi ya da işverenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak için yasalar uyarınca kurulan  birlik olarak tanımlanır!. Çalışanların ortak hak ve çıkarlar için bir araya gelmeleri ile birlikte yürüttükleri ekonomik ve demokratik örgütler!.

Yasadışı terör ve güç odakları!. Devlet ve milletin aleyhine; siyasal amaçlı, planlı, hesaplı ve sistematik şiddet kullanımıdır!. Terör ile terörizm ayrı kavramlardır! Terörizm, siyasal amaçlar için örgütlü, sistemli ve sürekli terör kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir stratejik söylemdir.

Sözün özü;  Her türlü sınırsız ve kontrolsüz  Güç;  insan, toplum, millet  ve devletin nizam, intizam, düzen, istikrar, gelişmesi ve kalkınması adına çok tehlikelidir!. Devlet dediğimiz kurum, devlet sistematiği ve milletin de huzuruna kasteden, mezkur   güç odakları veya yapıları,  Beka ve İstikrar adına bir bir temizleyecektir!.

Yeni Dönem; Devlete hortum dayamış;  LEGAL ve İLLEGAL ne kadar yapı ve kurum var ise devlet sistematiğinden TASFİYE olmak zorundadır!.

Yeni Dönem; EHLİYETSİZ, LİYAKATSİZ ve KİFAYETSİZ Muhteris kişileri DEVLET Kademesi ve diğer Kurumlarda GÖRMEYECEĞİZ!..

Yeni Dönem; Ehliyet, Liyakat, Kifayet ve DEVLET olmanın gereği ADALET ve HAKKİNYET  temeli üzerine BİNA edilecektir!.

Yeni  Döneme  Matuf, tüm Olay ve gelişmelerin  Perde arkasında ki büyük proje, plan ve Kadim Türk Devlet Aklını  okuyamayan ve göremeyenler; sadece  MAGAZİN ve TELE-VOLE boyutu ile ilgilenir, vakit  harcar ve eğlenir!..  Siyasette hiçbir şey tesadüfi değildir! Bir şey vuku buluyorsa, o şeyin önceden planlandığından emin olabilirsiniz!..

Kaynak; https://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/sinirsiz-guc/aktan-kontrolsuz.htm

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.