Kurucu İrade Temsilcileri Geliyor!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti;  büyümesi ve kalkınması, beka ve milli birlik sorununa karşı, bölgemizde ve içerideki tüm sorun, sıkıntı ve küresel kumpasların çözüm kaynağı, millet olarak; milli birlik, milli bilinç ve milli mutabakat halinde olmaktır! Aksi halde millet olamazsınız! Zaten Milletin olmadığı durumda DEVLET de kalmaz! Bölgemizde ki örneklerde olduğu gibi!

Anadolu kara parçasında yaşayan tüm vatandaşlar,  vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bağımsızlığı ve birliği, demokrasi kültürünü içselleştirme ve içerideki tüm farklılıklara karşı da hoşgörü göstermekle mükelleftir!  Aksi halde sosyal barış  ve huzur temin edilemez!

Devlet,  başka bir şey! Devlet adamı başkaca bir şey! Siyaset ve siyasetçi başka bir şeydir! Siyasetçi, asla devlet değildir! Demokratik ülkelerde, siyaset adamı seçimle gelir, parti ve devlet politikaları çerçevesinde yapacaklarını yapar ve daha sonra da seçimle gider!

Siyasetçiye, devlet asla baki değildir!  Siyasal partiler ve siyasetçiler asla kutsanamaz! Asıl olan ve baki kalacak ancak devlettir! Devlet düzeni kaybolan bölgemizdeki örneklere bakmak yeterli olacaktır! Kadim Devlet Aklı denetiminde ki Türk Devletinde,  2023 – 2053 ve 2071 Büyük Türkiye hedefleri doğrultsrundaki devletin stratejik yatırım ve politikaları,  siyasetçi veya partilere göre artık değişmez ve değiştirilemez!

Beş bin yıllık kadim bir devlet geleneği olan Türk Devletinin her gün 18 yaşında olduğunu da unutmayalım! Mademki,  devlet ve millet olarak, bugün yaşadıklarımız bir Kurtuluş Savaşı;  84 milyon tüm vatandaşlar, Devletin bekası ve Milletin birliği mutabakatı ile düşman, ancak püskürtülebilir! Tarihte olduğu gibi tüm savaşlar, ancak bu şekilde kazanılabilir!

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması akabinde ki tek partili sistem, 1946 yılında çok partili süreç ve sonrasında yaşadığımız darbe, inkıta, muhtıra, post-modern darbe ve e-muhtıradan devlet ve millet olarak dersler çıkarmış olmalıyız!  Yoksa ders almayı mı unuttuk!

15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışması ile birlikte, devlet ve siyasi partiler,  yeni bir sürece evirildik! 17 Nisan Anayasa değişiklik referandumu ile başlayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi,  iki partili bir siyaset sistemini dolaylı dayatmaktadır! Sistem; kurucu iradeyi temsilen iki ana damar partinin yanında, bunlara destek küçük yandaş partiler!

1946 yılında Cumhuriyet Halk partisi ekolünden gelen Demokrat Patinin çıkarılması ve iktidara taşınması ile başlayan,  kadim devlet aklı devlet yönetim ve siyaset süreci, 2001 yılında Refah partinin içinden aynı ekol olarak AK Partinin çıkarılması ve iktidar yapılması! Normal ve sıradan gelişmeler midir? Yoksa arkasında bir akıl var mıdır? Hepsi sıradan ve hepsi spontane, öyle mi?

Hem dünya insanlık tarihinden TÜRKLERİ çıkarırsanız tarih diye bir şey kalmaz diyeceksiniz! Hem de bu topraklarda vuku bulun her şey sıradan ve kendiliğinden meydana gelecek; öyle mi?

Devletin bekası ve milletin birliği; Devleti-ebed-müddet devam ilkesi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile  Türk Devlet yönetiminde, Türk asarının başlatılabilmesi adına, başka bir akıl, başka bir strateji, başkaca taktik ve yönteme ihtiyaç duyulmuştur! Prangalardan kurtulmadan yürüyemez ve koşamazsınız!

Sistemden beslenen asalakların bekleştiği ve ümit ettiği şekilde, devlet yönetim sistemi ve siyaset geleneğinin, siyasal parti ve iktidar olma süreci,  yeni dönem ve yeni yönetim sistemi,  malum parti içinden çıkması muhtemel bir parti veya LİDER ile, yani aynı ekol temsilcisi bir HALEF, siyaset yolculuğuna devam edemeyeceğini de hatırlatmak isterim! Asalak ve çapsızlar, ehliyet ve liyakatleri olmadığı için beslendikleri sistemin devamını tabii ki talep edecekler!

Hem Kadim Türk Devleti, Fatih Sultan Mehmet Han’ın kahvaltıda neler yediğini dahi kayıt altına alır diyeceksiniz! Hem de bu asalak ve çapsızların, tüm hata ve ihanetlerini de kayıt altına almayacak, öyle mi?  

Türk Devlet Aklı, Tarihi Türk Devlet Kodları ve Kadim Türk Devlet geleneğinin denetim ve kontrolündeki Türkiye’de, yeni siyaset ve yeni devlet yönetim modeli; Kuvay-i Milliye ruhu ve Kurucu İrade gelenek ve kültürüne sahip parti ve temsilcisi ile 2023 – 2053 ve 2071 Büyük ve Güçlü Türkiye hedef ve yolculuğuna başlayacaktır! Başkaca bir çıkış yolu kalmamıştır! Aksi halde krizler ve kaostan başımızı kaldıramayız! Aksi halde içeride birbirimizle uğraşmaya devam ederiz! Yüz yıl dışarıya bakamadığımız ve kafamızı da kaldıramadığımız gibi!

Hem dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım, diyeceksiniz!  Hem de bugüne dair söyleyecek tüm söz ve argümanlarınız tükenmiş olacak! Sözün bittiği yerdeyiz, aslında! Bugünün sorunları ve vatandaşların talepleri, ülkenin geleceğine yönelik; çözüm önerileri, sözü, programı ve argümanı olanlar tabii ki gelecektir! Demokrasinin güzelliği de buradan kaynaklanmaktadır!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.