İnsan, Beyin ve PARANIN GÖÇÜ!

İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları yerden başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştır! Yaşanılan coğrafyada şartların kötü olması, kuraklık veya savaş gibi nedenlerle başka yerlere göç yaşanmıştır! Bu göçler sonrasında bir yerin nüfusu azalırken başka bir yerin nüfusu da artmıştır!  Sosyal yapısı ve ekonomisi de değişime uğramaktadır!

Peki, göçler sonucunda ülkelerde neler olmaktadır? Göç veren ülke veya toplumların sosyal ve ekonomik durumunda neler olmuştur? Gidilen ülke veya toplumda, sosyal, siyasi ve ekonomik ne gibi değişim ya da gelişmeler olmaktadır?

Asya Hun Devletinin yıkılmasından sonra, Hunlar dağılmış ve Balkaş gölü ile Aral gölü arasındaki topraklarda yaşamaya devam etmiştir! Aral gölü civarında iki yüz sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusu artmış ve toprakları da yetersiz kalmaya başlamıştır! Batı Hun Türkleri, Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi ve toplumları etkileyen, tarihteki bu gelişmeye, Kavimler Göçü denir!

Kavimler göçü sonunda;  Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır! Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında Germen kavimleri tarafından yıkılmış ve Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir! Bu göçler sonunda Tuna nehri boylarına kadar gelen Türkler, Avrupa’da Batı Hun Devleti’ni kurmuş ve İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerin temeli atılmıştır! Avrupa’da Feodalite rejimi ortaya çıkmış ve İlk çağ kapanarak, Ortaçağ başlamıştır!

15 ve 16. yüzyılda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının keşfi amacıyla başlatılan, yeni okyanus ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşiflere, Coğrafi Keşifler denir!  Keşfedilen yerlere, özellikle de Amerika’ya Avrupa’dan çok insan göç etmiştir!  Bu keşifler sonunda yaklaşık 60 milyon insan yer değiştirmiştir!

Avrupalılar keşifler sonucunda yeni kıtalara yayılma ve oraların zenginlik kaynaklarını ele geçirme olanağı elde etmiştir! Avrupalılar, yerli halkları ve yerel yaşamı dağıtmış ve hatta yok etmiş, Avrupa kültürünü egemen kılma sürecini başlatmıştır! Klasik Sömürgecilik bu dönemle başlamış; özellikle İngiliz ve Fransızlar, Kuzey Amerika’da, İspanyollar ise Güney Amerika’da koloniler kurmuştur!  

Bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikteki elemanlar, çalışmak üzere başka ülkelere göç olayına Beyin Göçü denir! İyi yetişmiş ve eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşur!  II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan;   Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Beştepe’de düzenlenen bir törende;  İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman ona Alman sahip çıkar!  Alman sahip çıkınca da bu eserler Almanca olarak bu dünyada yerini bulur,  diyor!

II. Dünya Savaşından sonra yıkılan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak için 1952 – 1954 yılları arasında Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler kalkınma hamlesi başlatmış, bu hamle sonucu yetersiz olan işgücünü karşılamak için dış ülkelerden işçi talebinde bulunmak zorunda kalmış ve bunu da İş Gücü olarak ifade ediyoruz!

Deprem, heyelan, kuraklık ve çölleşme, taşkın, sel, çığ, volkanik püskürmeler gibi doğal yıkımlar birçok sosyal ve ekonomik sorunlar da göçlere de neden olmaktadır! Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç etmektedir!

Geçmişte konuşulan;  kavimler göçü, iş gücü göçü ve beyin göçü yerine, günümüzde artık para ve finans göçü,  dünya ve ülkemiz gündemini meşgul edecek gibi duruyor!  Türkiye İstatistik Kurumu göç istatistik verilerine göre ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle Türkiye’den göç edenlerin sayısı 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 42,5 artmıştır! Peki, neden?  TÜİK hesaplamalarına göre Türkiye’deki Beyin Göçünün ülkemize yıllık maliyetinin 2,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir!

Türkiye, son yıllarda,  tarihinin en yoğun beyin ve milyoner göçünü vermektedir! Neden acaba? New World Wealth Milyoner Göçü 2018 Raporuna göre, 2017 yılında Türkiye, ülkesini terk eden milyoner sayısı sıralamasında dünyada 3.  olduğu ve son 3 yılda 13 bin milyonerin yurt dışına yerleştiği! 2016 ve 2017 yıllarında Türklerin başka ülkelerde yatırım için ülkemizden çıkardıkları döviz toplamının da 20 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir!

Peki, ülke içinde kazanılan, vergisi dahi verilmeyen para ve finansa sahip olamadığımız ve denetim altına alamadığımız zaman neler olur? Kripto para üzerinden ülkemizden çıkan ya da göç eden paranın miktarı bilinmemekte ve takip edilememektedir! Neden acaba? Yetkili ve etkili makamlarda oturan kim veya kimler, bu topraklarda kazanılan paraların başka ülkelere göç etmesine aracılık etmektedir? Peki, neden?

Kadim Türk Devlet Aklı nezaretinde, Türk Devletleri Teşkilatının kurulması akabinde, dünya üzerinde ki iş gücü, beyin, para ve başkaca göçler, dünyanın ekonomik, sosyal, enerji, finans, askeri, siyasi ve teknolojik olarak parlayan yıldızı konumunda ki Türk Markası ve Türk Dünyası, özellikle de üretim ve finans merkezi konumunda ki Türkiye’ye doğru kaymakta ya da GÖÇ etmektedir, şeklinde ifade edebiliriz!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.