Güçlü bir Yürütme Sistemi!

Anadolu, Dünyanın merkezidir. Anadolu, Dünyanın kavşak noktasıdır. Anadolu, tüm medeniyetlerin de merkezidir. Anadolu, aynı zamanda medeniyetler çöplüğüdür. Yüzlerce medeniyet ve devlet bu topraklarda kurulmuş ve tarih olmuştur. Acaba neden?  Tarihin tozlu sayfalarında hiçbir bölgede bu kadar devlet ne kurulmuş ne de yıkılmıştır. Bu toprakların, bu kara parçasının böyle bir özelliği de vardır.  Bölge insanları olarak kurmuş olduğumuz bu devletleri uzun soluklu olarak günümüze kadar neden devam ettiremedik?  Bu güne yönelik olarak almamız gereken dersler var mıdır? Tarihin tozlu raflarındaki bu devletler bizlere bu gün adına bir şeyler söylemekte midir? Anadolu medeniyetler tarihinden, dersler alamadığımız takdirde, bizlerin de ‘Yok’ olabileceğini ve tarihin tozlu sayfalarında yerimizi alabileceğimizi bizlere işaret etmekte midir?  Bu devletler ve milletler bir olamadığı ve dirlikleri koruyamadıkları için mi yıkılmıştır?

anasolmturkiyeyi1.jpg

Türkiye, 16 Nisan tarihinde yeni bir Yürütme sistemi için referandumda sandığa gidecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihine kabaca bir baktığımızda, 90 yıllık tarihimizde neredeyse 1,5 yılı bir hükmet, yani yürütme sistemi karşımıza çıkmaktadır. 90 yıllık bir yürütme sisteminde 65. Hükümet ile yönetilmekteyiz. Bakiyesi olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu ise 600 yıllık tarihinde 36 padişah ile yönetilmiştir. Dünyadaki diğer örnekleri anlatmaya hiç gerek yoktur. Burada da bizlere mesajlar var mıdır?  Türkiye olarak 90 yıllık tarihimizde sürekli olarak yürütme krizleri neden çıkmıştır?  Bu topraklarda sürekli olarak kaos ve kriz üretmek zorundalar.  Anadolu toprakları üzerinde hesabı olanlar, dışarıdan saldırıya geçemedikleri dönemlerde sürekli olarak içeride bizi birbirimize kırdırmak için her türlü yolları denemişlerdir. Aksi halde Küresel sistem varlığını sürdürmez. Türkiye de siyasi istikrar demek bölgenin emperyalist güçlere tamamen kapılarını kapatması ve kalkınması olduğunu tüm küresel sistem farkındadır.  Bu kaos ve krizler,  bazen ekonomik, bazen dini, bazen mezhebi, bazen de ırk üzerinden olmuştur.  İçeride buna her daim işbirlikçiler ve taşeronlar da bulmuşlardır. Bu toprakların böyle de bir özelliği vardır; Hainleri de çoktur; Vatanperver evlatları da.

7798_825711-001.jpg

Vatandaşlar olarak Referandumda nelere ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyeceğiz?  Yeni sistemin siyasi hayatımız açısından temel vaatleri nelerdir? Yeni sistemin yürütme açısından faydaları nelerdir? Ülkemize ve bölgemize neler getirecektir? Bu yeni sistemde ülke olarak,  istikrarsızlık ve krizler bir daha yaşamayacak mıyız?  Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar arasındaki krizler Cumhuriyet kurulduğu tarihten bugüne Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar hiç anlaşamadı. İlk kriz 1937’de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü arasında yaşandı. Atılım yapması gereken günlerde ülkemiz yerinde saydı; İçerdeki erk kavgaları yüzünden. Günümüze kadar da Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar ülkeyi kaosa ve istikrarsızlığa sevk etti. Bu durumda kazanan ise hep vesayet sistemi oldu. Koasun ardından darbeler gerçekleşti ve bunların maliyetini yine bu asil millet ödedi.  Ecevit- Sezer anlaşmazlığında ülke bir gecede % 25 fakirleşti.  Sezer’in Başbakan Ecevit’e MGK toplantısı devam ederken Anayasa kitapçığını fırlatması, piyasaları altüst etmiş ve ülkede büyük bir ekonomik kriz gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar arasında ki yukarıda zikretmeye çalıştığımız krizler Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle son bulacaktır. Yürütmedeki çift başlılık ortadan kalkacak ve güçlü bir yürütme sistemi ile Türkiye atağa geçecektir.  Anadolu kara parçasında sürekli olarak tarih olan devletlerimiz bir daha bu durum ile karşı karşıya kalamayacaktır. Ülkede vatandaşlar olarak yapmamız gereken tek şey birlik ve beraberlik halinde olmaktır. Tüm küresel sitem ve işbirlikçileri içeride kenetlenmiş olan bu birlikteliğe karşı harekete geçemeyecektir. Ne zaman ki birliğimiz ve dirliğimiz bozuldu, işte o zaman saldırıya geçtiler, içerideki işbirlikçileri vasıtasıyla da başarıya ulaştılar. Bu referandum sürecinde, tüm küresel sistem ve işbirlikçileri, ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin test edileceği bir gündür, şeklinde düşünüyorum. Gün ayrılık – gayrilik – farklılık değil sadece BİRLİK olma günüdür. 

Share This:

Kurumsal İletişim; İTİBARI Yönetmektir!

İletişim, meslek ve bilim olarak, diğer meslek dalları gibi bir eğitim sistematiği ve uzmanlık isteyen bir meslek ve bilim dalıdır. Dünyada; Bilim ve meslek olarak tanımlandığı için de Lisans eğitim kurumları açılmıştır. İnsanlar lisans eğitimleri akabinde bu bilim dalında uzmanlaşmak ve derinleşmek için de yüksek lisans ve doktora yaparlar. Her mesleğin kendine göre incelikleri olduğu gibi İletişim mesleğinin de kendine göre incelikleri ve uzmanlık alanları, daha fazladır. Her birey her işi yapabilir; eski Türkiye’de her işi yaparım, ne iş olsa yaparım abi formatındaki bireylerin olduğu gibi… Herkes her işi yapamaz; Hele bir de uzmanlık isteyen bir konu ise hiç yapamaz ve yapmamalıdır; Meslek ve bilim onuru, saygınlığı adına.

Sağlıkla ilgili bir sorunumuz ve sıkıntımız olduğunda nasıl işin uzmanını arıyorsak… Kalp ile ilgili bir sıkıntımızda, fizik tedavi doktoru aramadığımız gibi… Kurumlarımız, İletişim sorunları ve krizlerinde uzmana gitmediğimiz ve uzmanı ile çalışmadığımız takdirde sonuçlarına da katlanmak gerekir. Hayatın her anında krizler vardır. İletişim krizleri de bunlardan bir tanesi ve en önemlisidir. Çözüm yolları da iletişim çerçevesinde olmalı ve kalmalıdır. Aksi halde kurumsal algı, kurumsal itibarımız, kurumsal markamız ve kurumsal makamımız zarar görebilir. Kurumlarımız için kurumsal itibarı yönetmek çok önemlidir. Kurumsal iletişim birimlerinin ve kurum yöneticilerinin kurumsal itibarlarını yönetmekten başkaca, acil ve önemli ne gibi işleri olabilir. Kurumsal itibar kurumlarımız için vazgeçilemez bir fonksiyondur.

İletişim; Ortak simgeler yoluyla sosyal paydaşlar asarında bir anlam yayma ve oluşturma etkinliğidir. İletişim tüm varlıklar arasında mevcuttur. Her şey iletişim halindedir. Yalnız her varlığın kendince bir iletişimi vardır. Dolayısıyla herkes başkasının iletişimini kendince anlar. İletişim kurulabilmesi için, karşı tarafın kullandığı simgeler bilinmelidir. Karşıdaki kişinin zihninde doğru imgeyi canlandırmak için karşıdakinin simgelerini bilmelisiniz. Biz ortaklığımız ölçüsünde karşımızdakini anlayabiliriz. Bu minvalde hayatın her yerinde anlam verme çabaları olduğunu ve bununla uzlaşmamız ölçüsünde algılayabileceğimizi söyleyebiliriz.

itibar11.jpg

Kurumsal İletişim;  Kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin bütünleşmiş bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanabilir.  Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, bugün artık pazarlama iletişimi, itibar yönetimi, algı yönetimi, kriz iletişimi,  halkla ilişkiler ve iç iletişim gibi iletişimin çeşitli alanları arasındaki sınırların kaybolması sebebiyet vermiştir.  Kurumsal iletişim, bir yönetim destek fonksiyonu olmaktan çıkarak, iş stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol oynayan stratejik bir kurumsal fonksiyon haline dönüşmektedir. Kurumsal İletişim başlığı altında görülebilen diğer İletişim fonksiyonları;  Kurumsal İtibar Yönetimi,  Lider / CEO İletişimi,  Kriz yönetimi,  Gündem Yönetimi,  İç İletişim,  Kurumsal Sponsorluklar,  Etkinlik Yönetimi,  Medya İlişkileri,  KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk), Kurumsal Algı Yönetimi,  Kurumsal Kimlik,  Pazarlama İletişimi, Spor-Sanat Faaliyetleri Yönetimi vb.

Kurumsal itibar; Bir kurumun görünen yüzü ile ilgili tüm materyallerin,  sosyal paydaşlar üzerinde bıraktığı izlenimlerin toplamına denir. Kurumsal itibar; bir kurumun muhatap olduğu kişi ve kurumların gözünde sahip olduğu değerdir. Diğer bir ifade ile sosyal paydaşlar arasındaki güvendir.  Kurumsal itibar; bir kurumun, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, sosyal kurumlar, yazılı ve sözlü medya ile halkın beynindeki algılamalarının, güvenin toplamıdır.  Kurumsal itibar; bir kurumun en önemli varlıklarındandır. İyi bir kurumsal itibarın birçok faydaları vardır; 1- Müşterilerini daha kolay etkiler, 2-  Marka sadakatini artırır, 3-  Kolay ve ucuz kredi bulur, 4-  Rekabet avantajları sağlar, 5-  Tedarikçiler daha kolay elde tutulur,  6-  Kurumsal yapı daha etkin hale gelir, 7-  Satış avantaları sağlar, 8-  Kaliteli eleman bulmaları kolaylaşır. 9- Sosyal paydaşlar üzerinde tam bir GÜVEN tesis eder.

itibar111.jpg

Üniversite yönetimleri, eğitim verdikleri fakültelerdeki bölümlere ve mesleklere saygılı olmalıdır. Üniversite yönetimleri, mezun verdikleri ve yetiştirdikleri bireylere saygılı olmadıkları takdirde, dolaylı olarak kime mesaj vermektedir. Fakülte yönetimleri ve koca koca profesörlere yetiştirmekte olduğunuz ve uzman olarak mezun ettiğiniz kişilere güvenmiyorum, beğenmiyorum demektedir. Üniversite yönetimleri beğenmediği bölüm ve fakülteleri kapatmalıdır; Ülkeye maliyet ve külfet noktasında sıkıntı verilmemelidir. Gençlerimiz de zamanlarını boşa harcamamalıdır. Sanayide bir meslekte çalışıp vatanına, milletine ve ailesine ekonomik olarak katkı sağlaması daha verimli olacaktır.

Share This:

AK PARTİDEKİ AKP’liler; Yine Sahnede!

16 Nisan tarihinde, Anayasa değişiklik maddeleri için referandumda sandığı gideceğiz. Anayasa değişiklik maddeleri ile referandumda bu ülkede bir rejim değişikliği olacağını iddia edenlere de rastlıyoruz.  AK Parti kendi içindeki teşkilat üyelerine de değişikliğin detaylarını anlatmakta zorluklar mı yaşanmaktadır?  Yoksa taşra teşkilat üyeleri merkezin talimatlarına kulak mı asmıyor? Bütünlük sağlanamıyor mu? Anlamakta gerçekten zorlandığım anlar oluştur. Anayasa değişiklik maddelerine kabaca bir baktığımızda, karşımıza sadece güçlü bir yürütme ve Cumhur Başkanlığı sistemi çıkmaktadır.  Zaten bu ülke 100 yıllardır güçlü bir yürütme yokluğunun sıkıntılarını da yaşamaktadır.  90 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, 65. hükümet iş başındadır. Mirasçısı olduğumuz, Osmanlı 600 yıllık imparatorluk tarihinde sadece 36 padişah ile yönetilmiştir. Günümüzde 300 yıllık tarihi olan ABD 45. Başkanını daha yeni seçmiştir.  Anayasa değişiklik referandum süreci ile ülkemizde bir rejim değil,  bir sistem değişikliği, daha güçlü bir yürütme için sistem değişikliği olduğunu anlatmakta, algılamakta, AK Parti teşkilat mensupları dâhil, zorluklar mı yaşanmaktadır? Bilemiyorum…

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti Manisa teşkilat başkan yardımcısının açıklamaları hepimiz hatırlıyoruz. Daha bu açıklamaları hazmetmeden birkaç gün sonra, Anamur Gençlik Kolları başkanının açıklamalarına ne dersiniz? Bu arkadaşlar sizce ne yapmaya çalışmaktadır? Akıllarınca Anayasa değişiklik referandum sürecinde AK Partiye ve teşkilatlarına destek olduklarını mı zannediyorlar? Yoksa köstek olduklarının farkında değiller mi? Bu vb. açıklamalar, konuşmalar gafletten ve farkında olmaksızın yapılıyorsa, telafi edilebilir ve hatta affedilebilir. Peki, bilinçli olarak yapılmakta ise ne demelidir? Referandum sürecinde, kripto açıklamalar ve kripto bireylerin sayının artacağı kanaatindeyim.

Sağlık Bakanlığı, SGK, Maliye ve Polis teşkilatı vb. kurumların vatandaşlara ve iş adamlarına yönelik olan tutum ve davranışlarına ne demeli, bilemiyorum. Hem de bir referandum sürecinin arifesinde… Konya merkezinde, Sağlık Bakanlığı personeli, ülkemiz ve bölgemiz için kritik bir referandum öncesi, cafe vb. mekânları gecenin bir saatinde 6 kişilik ekipler halinde, hem de farklı 6 ekip olarak,  dolaşmalarına ve sigara içilmesinden kaynaklı olan yüklü miktarda kesmiş oldukları cezalara ne dersiniz… Kanunlara aykırı bir hata varsa elbette ki görevini yaparsınız. Vatandaşı devletine düşman edecek formatta değil tabii ki. Ülkemiz ve bölgemiz adına çok kritik bir referandum süreci öncesi bu yapılanları insan anlamakta gerçekten zorlanıyor.

ak-parti11.jpg

Anayasa değişiklik referandum süreci ile ilgili olarak sürekli anket ve piyasa araştırmaları yapılmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde,  Hayır oyları biraz geriden gelmekle birlikte, Evet oylarını takip etmektedir.  Yine bir başka anket araştırma sonuçlarına göre 1 Kasım seçimlerinde AK Partiye oy veren kitlenin büyük bir oranının da Hayır için çalışmakta olduğunu duymaktayız.  Bu kripto kişilerden halen ne kadarı teşkilatlarda ve devlet yönetim kademelerinde, etkili ve yetkili yerlerde bulunmaktadır?  AK Parti merkez teşkilatı acilen ve ivedilikle bu kripto yöneticileri tespit etmeli ve gerekeni yapmalıdır.  Aksi halde referandum sürecinde de içeriden vurmaya devam edecekler;  7 Haziran seçim sürecinde yaşanan rehavet gibi. Bu ülke hiçbir zaman dışarıdan gelen bir saldırı ile yıkılamadı; 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız bunun en bariz göstergelerinden birisi…  İçeriden, içimizden sürekli olarak destekçiler ve işbirlikçilerini çok kolay bir şekilde buldular ve bu ülkenin bir güç olmasını ve kalkınmasını hep engellediler.

ak-parti22.jpg

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde bir açılışta yapmış olduğu; ‘AK Parti’ye, CHP’ye, MHP’ye gönül veren, hatta ve hatta HDP’ye gönül veren kardeşlerim sizlere sesleniyorum; Birlik ve beraberlikte gelin birleşelim. Biz millet olarak Türk, Kürt, Laz, Zaza, Roman, Boşnak, Arnavut’uyla tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak kalmaya devam edeceğiz.  Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometre karesiyle bu vatanda; kimse operasyon yapamaz ve bu birlik ve beraberliğimizle operasyon yapmalarına da asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nden başka bir devlet da tanımıyorum’ ifadelerindeki birleştirici, kucaklayıcı ve toplayıcı vurguyu,  tüm AK Parti teşkilat mensuplarına, Güçlü yürütme ve Cumhur Başkanlığı sistemi için yapılacak olan, Anayasa değişiklik referandum sürecinde bir ilke ve düstur olmasını dilerim. 

Share This:

Denge Ülke; Türkiye!

Dünyanın 200 yıllık; Siyasi, Ekonomik ve Ticari Güç dengesine kabaca bir baktığımızda, Avrupa – Atlantik bölgesi en başta gelmektedir. Dünyanın Güç dengesi de artık Atlantik’ten, Avrasya –  Asya bölgesine kaymaktadır.   2. Dünya Savaşının akabinde, Savaşın galipleri olan Güçler, emperyalist sürecin devamı adına kurmuş oldukları Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası ve NATO vb. örgütlerle de güçlerine güç katmışlardır. Avrupa ülkeleri de artık Dünyayı istedikleri gibi sömüremeyeceklerini anladılar. Dünya artık eski Dünya değil. Avrupa da artık eski Avrupa değil.  Afrika bölgesi artık uyandı.  Asya bölgesi ise daha önceden uyanmıştı. Asya bölgesi, Dünyanın ekonomik, siyasi, güç ve enerji üs merkezi olduğunun idrakine daha önceden vardı. Avrupa – Atlantik güçleri de bu uyanışın önüne geçebilmek, karşılarında bir Güç olmasının engelleyebilmek adına değişik atraksiyonlar ve girişimlerde bulunmaktadır.

Dünyanın güç merkezinin Atlantik’ten Avrasya bölgesine kaydığı ve adı konmamış bir küresel, asimetrik bir savaşın yaşandığı zaman diliminde,  ateş çemberiyle örülen Avrasya ve Ortadoğu’nun gözde ve lider adayı ülkesi Türkiye’ye Batılı liderlerin biri geliyor, biri gidiyor.  Acaba neden? İngiliz Başbakan Teresa May, Alman Başbakan Merkel, CIA Başkanı Pompeo, BM Genel Sekreteri Guterres, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ankara’nın kapısını neden aşındırıyor? Artık, küresel nabız Avrupa’da değil, Ankara’da atıyor.  Osmanlı bakiyesi Türkiye olarak, 200 yıllık parantezi kapatıyoruz. Bu defa çok kolay bir şekilde parçaladıkları Osmanlı bakiyesi, Türkiye yok karşılarında.  Kafasını kaldıran, Dünya 5’ten büyüktür diyen, Dünya’da kaynak sorunu olmadığını, sadece bölüşüm, paylaşım ve adaletsizlik olduğunu vurgulayan, yeni yüzyılda yeni kurulacak dengenin mimarı olarak temayüz eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yeni bir Türkiye var.  Bölgesinde ve Dünyada Büyük bir Güç olmaya karar vermiş, 80 milyonluk büyük bir Türkiye var.  500 milyonluk nüfusu ile Türk medeniyetini ve 1,5 milyarlık İslam âlemini canlandırmaya, uyandırmaya ve birlik olmaya karar vermiş, bir Türkiye ve lideri var.  Gelenler, Türkiye ve bölge hakkında, sadece Türkiye’den ve Liderinden bilgi almaya değil, her şeyi bizden daha iyi biliyorlar. Yeni Dünya düzeni kurulurken, haritalar yeniden çizilirken;  İngiltere, ABD, Fransa, Rusya ve diğerleri  “paylaşım ve bölüşüm savaşlarında, Müslüman ve mazlum halklar üzerinde eskisi gibi devam ettiremeyeceklerini’’  anladıkları için gelmekteler.

20170119_2_21380638_18107958.jpg

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm İslam âlemine,  tüm Türk dünyasına ve tüm mazlum milletlere hitaben;  “Bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Bu topraklarda mazimiz de istikbalimiz de müşterektir. Bugün Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın, oralarda yaşayan kardeşlerimizin başına gelenlerin, yarın bizlerin de başına gelmeyeceğinin de garantisi yoktur. Bu sebeple, daha sonra değil,  hemen acilen harekete geçmemiz ve birlik olmamız gerekiyor’’ vurgusu çok önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kurulduğu tarihten itibaren, yönetim kademesindeki tüm erkler arasındaki çatışmalardan kurtulmak zorundadır. Yapılması planlanan tüm siyasi, tüm idari ve tüm kanuni düzenlemeler ve değişiklikler, yeni oluşmakta olan yeni Dünya düzenine, güçlü ve kararlı bir yürütme için devletimizin yeniden bir yapılanmasıdır. Nisan ayında yapılması kararlaştırılan Anayasa Referandum süreci ile Güçlü bir Yürütme ve Cumhur Başkanlığı sistemine geçiş vatandaşlarımızın onayına sunulacaktır. Dünyada ve bölgemizde ki paylaşım ve bölüşüm savaşlarına daha Güçlü bir Yürütmesi olan Türkiye ancak karşılık verilebilir. Bölge halkları ve tüm Türkiye olarak birlik, beraberlik halinde olmaktan başkaca seçimimiz ve çaremiz de yoktur.  Atlantik güçleri aslında Türkiye öncülüğündeki bölgemizde meydana gelmekte olan bu birlik ve berberlik ruhunu anlamaya ve çözmeye geliyorlar. Atlantik bölgesi, devlet liderleri ve diğer yetkililerin Türkiye ziyaretlerini,  bu çerçevede değerlendirdiğimiz takdirde, ülkemiz ve bölgemiz adına daha sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz. Aksi halde, Türkiye ve bölge olarak, kaybederiz. Aksi halde, Türkiye ve bölge olarak, Varlık ve beka sorunu ile karşı karşıya kalırız.

Share This:

Eşek Arısı Stratejisi!

Dünya üzerinde, Küresel sistem, emperyalist varlığını devam ettirilebilmek adına sürekli olarak terör örgütlerini kurmuş ve kurulmasına, gelişmesine vesile olmuştur.  Kendi orduları üzerinden savaşmayı, soğuk savaş olarak bildiğimiz tarihin başlangıcı olan,  2. Dünya savaşı sonrasında terk etmişlerdir. 1. Dünya Savaşının akabinde, ülkemizde 30 yıldan fazladır PKK olarak bildiğimiz terör örgütünün temelleri ‘ Hoy bun çetesi veya Hoy bun dernekleri’ olarak kurulmak suretiyle, ülkemizdeki kaosun, fitnenin temelleri atılmıştır. Sosyal bilimciler ve toplum mühendisleri, başka bölgelerde kurulan, geliştirilen ve yetiştirilip, yerleştirildikleri bölgelerde fitne, fesat ve karışıklık meydana getirmesi hedeflenen bu örgütlere ise ‘eşek arısı stratejisi’ olarak isimlendirmişler. Bu gün siz değerli okuyucu dostlarla,  bal arısı nedir, ne iş yapar, eşek arısı nedir, ne gibi işler yapar, toplumları kaosa sürüklemek için neden eşek arısı stratejisinden faydalanırlar, toplumların hayatında eşek arılarının ne gibi etkileri vardır gibi konularda birkaç kelam etmek istiyorum. 

İşçi balarısı hayatlarının son dönemlerindeki görevleri besin toplamaktır. Arılar kışın besin bulamayacakları için kovanlarına bal depo ederler. Kış için ayrıca polen depo edilmez, yalnız yağmurlu havalarda kullanılmak üzere yavru arılara yetecek kadar polen biriktirilir. Arılar çiçeklerden topladıkları poleni doğrudan doğruya kullanmaz, “arı poleni” veya “arı ekmeği” adı verilen bir maddeye dönüştürürler. Bu dönüşüm çiçeklerden toplanan polenlere nektarla birlikte bazı enzimlerin eklenmesiyle sağlanır. Elde edilen bu madde sadece beslenme için kullanılır.   Polen ve nektar toplama görevi 21 günlük işçi arılara düşmektedir. Aynı zamanda arılar, kovan ve yiyecek kaynağı arasında sürekli uçuş halinde oldukları için de bu görev oldukça yorucudur. Uçuş kasları yıpranan arılar kısa bir süre sonra ölürler.  Arıların vücutları polen ve nektar toplamak için tasarlanmış özel sistemlerle donatılmıştır.

bal-arisi.jpg

Eşek arıları ağızlarındaki dişleriyle ısırır. Ancak zorda kaldığı vakit iğnesini batırır. Bu iğne zehirlidir. Sokması çok ağrı veren eşek arısının zehir insanda ağır alerji tepkilerine yol açabilir. Eşek arıları bal yapmazlar. Etçil canlılardır. Yağma için bir kovana saldıran 30 eşek arısı, üç saat içinde tam 30.000 balarısını öldürebilir. Bir eşek arısı, yeni bir arı kolonisi keşfettiğinde, bunu hemcinslerine duyurmak için özel bir koku salgılar. Kokuyu balarıları da algıladığından, kovanı savunmak üzere hemen girişe toplanmaya başlarlar. Bir eşek arısı yaklaştığında 500 balarısı havalanıp hemen eşek arısının etrafını sararlar. Bedenlerini hızla titreştirmeye başlarlar. Bu hareket arıların vücut ısılarının artmasına neden olur. Bu esnada eşek arısı adeta bir fırında pişiriliyormuşçasına ısınır ve sonunda kavrularak ölür. Bu türden bir saldırının, ısıya duyarlı filmle çekilmiş fotoğrafında, görünen beyaz bölgelerdeki sıcaklık 50 oC’ye kadar çıkmaktadır. Balarılarının dayanabildiği bu sıcaklık eşek arıları için ölüm demektir.

esek-arisi.png

Dünya üzerindeki terör örgütlerini kabaca incelediğimizde eşek arılarından ne farkları vardır? Küresel sistem; Eşek arılarını neden kullanır? Eşek arıları olarak adlandırdığımız terör örgütleri yerleştirdikleri bölgelerde toplumun huzuru bozmakla görevlendirilmişlerdir. Eşek arıları yerleştirildikleri bölgeleri dış müdahaleye müsait hale getirmeye çalışmaktadır. Eşek arılarının yerleştirildikleri bölgelerde toplumlar, öncü olarak gelen gruba bal arılarında olduğu gibi erken müdahale sistemi geliştiremezlerse eşek arıları başarıya ulaşırlar. 30 adet eşek arısının, 30 bin bal arısını yok etmeyi başardığı bir dünyada, yerleştirildikleri bölgelerde toplumların nasıl parça parça olduğunu, günümüzde çok net olarak görebilmekteyiz. Libya, Irak, Somali, Mısır vb. ülkeler eşek arıları kullanılmak suretiyle parçalama ve müdahale operasyonlarının canlı örnekleridir. Eşek arılarının başarılı olmaması için toplumların daha fazla uyanık olması gerekir. Toplumlar sadece birlik ve beraberlik halinde ancak eşek arıları ile baş edebilirler; Başkaca bir formülü yoktur, Var olabilmek için başkaca seçimleri de yoktur.  Ülkemizdeki terör olaylarının sadece terör olmadığına, sınırlarımızdaki terör örgütlerine, kaybettiğimiz ciğerparelerimize, her gün meydana gelen saldırılara ve patlamalara eşek arısı stratejisi zaviyesinden bakabilmeyi ve parçalanmış toplumlar, ülkeler adına da dersler alabilmeyi ve sadece BİR, BEBAER ve hep birlikte TÜRKİYE olabilmek dileklerimle.

teror-orgutu.jpeg

Share This:

Önce Üniversite Yönetimleri Saygı Göstermeli!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, özellikle de kurumlarımızın başındaki yöneticilerin,  özellikle de personel istihdam edilmesi ve çalıştırılması noktasında, eski usul ve yöntemlerle,   yönetim şeklinden kurtulmak zorundadır.  Yeni Türkiye’yi kurmak için sanayisi ve ekonomisi gelişmiş, Dünya devletleri içinde de güçlü bir yerimizin olabilmesi adına, bireylerin mesleki uzmanlıklarına daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Dünya’da güçlü bir devlet olabilmek için bireylerin mesleki uzmanlıklarına verilen önem ve bu konuda lisans eğitimlerini almış, emek harcamış, derinlemesine bulunduğu alandaki mesleki tecrübesini kazanmış insanların önlerini mutlaka açmalıdır. Aksi halde Dünya ile rekabet edemeyiz. Aksi halde gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olamayız. Aksi halde sanayisi gelişmiş, bireyleri ve toplumu, mutlu ve huzurlu bir toplum, kesinlikle olamayız.

Bireyler, orta öğretim ve lise eğitimlerinden sonra, kendi tercihleri doğrultusunda, toplumdaki saygınlığı, kariyeri ve geliri iyi olan bir meslek sahibi olabilmek için lisans eğitimlerini tamamlar. Birey ancak almış olduğu eğitim ve uzmanlık alanında çalışmakla mutlu olabilir. Bireyler; almış oldukları lisans eğitimleri ve mesleki uzmanlık alanlarında çalışmayacaklarsa, üniversite yönetimleri fakültelerde yeni yeni bölümleri neden açarlar? Devletimizi bu şekilde külfete ve zarara sokmanın kimlere faydası vardır? Gençlerimizin orta öğretim veya lise eğitiminden sonra sanayide meslek edinmesi devletimiz ve milletimiz için daha faydalı değil midir?  Üniversite yönetimleri, fakültelerinden mezun öğrencilerinin mesleklerine ve diplomalarına saygı duymayacaksa, piyasa neden saygı duysun ki? Her birey uzmanlık alanında çalışmakla, bu ülke ancak kalkınmış ve gelişmiş bir ülke seviyesine gelebilir. Her birey uzmanlık alanında çalışmak ve derinleşmekle ancak mutlu bir birey olabilir.

ehline.jpg

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışma ve tecrübeyi de gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır. Genellikle her meslek, her bir diğer mesleğin değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar açısından tanınmasını, itibar görmesini ve saygı duyulmasını sağlayan kuruluşlara sahiptir. Yeryüzünde binlerce meslek bulunmaktadır. Türkiye’de resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek vardır.  Her bir meslek için bir mesleki tanım, mesleki görev alanları, genel olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellikler, eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, lisans eğitimin süresi ve içeriği, meslekte ilerleyebilme, meslekte derinleşebilme imkânları, destekleyici meslek kuruluşları, farklı özellikleri vardır.

Mesleki olarak; Tıp alanında eğitimini tamamlamış, tıbbi olarak bir dalda uzmanlaşmış bireyler dururken, mahalle aralarındaki kulaktan dolma bilgilerle kendini yetiştirdiğini iddia eden bir kişiye, kendinizi teslim edebilir misiniz?  Bazen filmlerde görürüz; Ameliyat yapmasını bilir misin; İnternetten çok ameliyat izledim, tabii ki yapabilirim, diyenleri… Her bir mesleğin kendine göre eğitim ve incelikleri vardır, bunlara da saygı duymak gerekir. Yarın biri dese ki çok hukuk kitapları okudum, artık avukatlık yapabilirim… Ne kadar inandırıcı olabilir?  İletişimci olmak için de mesleki eğitim şarttır.  Hele bir de kurumsal iletişimci olmak için daha fazla mesleki eğitim ve daha fazla mesleki tecrübe elzemdir. Bir meslek alanında uzman olabilmek için; Bence mesleki eğitimini almış olmak ve Outliers yazarı Malcolm Gladwell’in dediği gibi en az 10.000 bin saat, eğitim aldığı alanda çalışmış, tecrübe edinmiş olmak gerekir,  diye düşünüyorum.

Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde, biz inananlara hitaben,  işlerin ehli olana, yani layık olduğu, ehliyet ve liyakat sahiplerine – kimselere verilmesi emrediliyor. Görev yerlerinin emanet olduğu, bu emanetlere riayet edilmesi, uyulması emredilmektedir. Allah size, mutlaka emanetleri – işlerinizi ehli ve liyakati olanlara vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle davranmanızı emreder.  Bir Hadis-i şerifte: İş ehli olmayana – layık olmayana,  tevdi edildiği – verildiği, zaman, kıyameti bekleyiniz, buyurmaktadır.  Emanet zayi edildiğinde kıyametin kopmasını bekleyin. Ya Resul Allah, emanetin zayi edilmesi nasıl olur? Denince, Görev – İşler, ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin buyurmuştur.

ehline1.jpg

Share This:

Güçlü Türkiye için Kararlı Adımlar!

Dünya ölçeğinde, Devletlerin büyüklük sıralamasında ki değerlemelere baktığımızda  ‘ekonomik, askeri, teknoloji ve kültür’ çok önemli bir yere sahiptir. Küresel Devlet ve küresel güç olabilmenin ilk şartlarından bir tanesi de ekonomik güç ve ekonomik büyüklük çok önemlidir.  Son yıllarda ülkemizde; askeri, kültürel ve teknolojik alanda çok önemli yatırımlar ve projeler desteklenmektedir. Özellikle Bilişim Bakanlığı, bilişim yazılımı ve ticaretine, çok büyük bir miktar ve oranda bütçeler tahsis edilmektedir. Dünyadaki devletlere kabaca bir baktığımızda, özellikle yer altı ve yerüstü kaynaklarının idaresi, Devlet Varlık Fon yönetimi sistemi ile yönetilmektedir. Özellikle de ‘ Enerji, Petrol ve Gaz’ yatırımları, ihracı ve satışı bu fon yönetimleri tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde de son yıllarda bu konuda çok önemli adımlar atılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu tarihten itibaren, Lozan antlaşmaları veya kamuoyu tarafından çok detaylarına vukuf olamadığımız sözleşmeler çerçevesinde, iktidara gelen siyasilerce, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı çıkarmak ve satışımız noktasında sorunlar, sıkıntılar olabileceği sürekli olarak ifade edilmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu devletin ve milletin 90 yıllık parlamenter yönetim tarihinde, ilk defa 2023, 2053 ve 2071 gibi hedeflerden bahsetmektedir. Peki, nedir bu hedefler? Bu hedeflerin içeriği nedir? Bu hedefler doğrultusunda, devlet ve millet olarak atılması gereken, siyasi, idari ve ekonomik adımlar nelerdir?  Küresel sistem ile olan kavgalarımızın yegâne sebebi de bu atılması planlanan adımlar değil midir?100 yıllardır, tarihi ve kültürü unutturulan, uyuşturulan bu asil millet;  tarihi, kültürü ve medeniyet bağlarını hatırlamak ve bu bölgelerle siyasi, ticari ve kültürel yatırımlar yapmakla ilk adımlarını atmış oldu. Siyasi adımlar çerçevesinde, Güçlü bir Yürütme ve Cumhur Başkanlığı sistemi için Anayasa değişiklik teklifi TBMM’den geçti ve Nisan ayının son günlerinde vatandaşlarımızın destekleri için referanduma gidilecektir.

Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için 26 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ. Kuruldu. Peki, nedir bu Varlık fon yönetimi? Devletimiz neden böyle bir Varlık fonuna ihtiyaç duydu? Devlet, bu Varlık yönetim Fonu ile bir şeyleri mi saklıyor? Bu Fon yönetim şekli ile Ekonomide Denetimsiz bir dönemi mi giriyoruz? Bu kurumlar da daha önceki milli değerlerimiz gibi özelleştirilecek mi? Kamuoyunda, Varlık Fon yönetimi hakkında, Daha nice sorular, sorular ve cevaplar… Türkiye Varlık Fonu A.Ş. kuruluş yasası çerçevesinde;  Stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerle likidite, yatırım, kıymetli madenler, kira ve gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirecek.

varlik-fonu.jpg

Cari artısı olan tüm devletler, Dünya üzerindeki güvenli fonlarda, fazla miktarı yatırım olarak değerlendirirler. Özellikle; Japonya, Güney Kore, Çin ve Arap sermayesi, ABD ve Avrupa’daki fonlara bu cari fazlalarını yatırırlar. Güçlü bir Türkiye ancak Arap sermayesindeki cari fazlasını sağlam ve güvenli fonlarda değerlendirebilir; Ancak bu fonlarla, Yeni dev yatırımlar yapabilir, Yeni dev projeleri destekleyebilir.  Dünyanın birçok ülkesinde Fon yönetim sistemi vardır.  Dünyanın en büyük 15 varlık fonu toplamda 12 trilyon dolar değerinde bir büyüklük bulunmaktadır. Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin en kısa zamanda 300 – 400 milyar dolar bir büyüklüğe ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin bu rakam ile Dünyadaki Devlet fonları büyüklüğünde ilk 20’ye girmesi de hedeflenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünya klasmanında ve bölgesinde güçlü bir Devlet olmak zorundadır. Başkaca bir tercihi olamaz; Dünya, tüm birlikler ve bölgemiz yeniden şekillenirken, haritalar yeniden çizilirken… Bölgemiz ve ülkemiz, küresel oyuncuların kurmuş oldukları terör örgütleri üzerinden vekâlet ve vesayet savaşlarına sürekli olarak sahne olmaktadır. Terör üzerinden hizaya getiremedikleri, 15 Temmuz tarihinde teslim alamadıkları ülkemizi de son yıllarda ekonomik kriz çıkarmak için ve döviz kurları üzerinden neden gelmekteler acaba? Siyaseten ve ekonomik olarak güçlü bir Türkiye bölgesindeki bu vb. sorunların üstesinden ancak gelebilir. Zayıf, kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir Türkiye hayal eden tüm küresel oyuncular ve işbirlikçileri, elbette ki Güçlü bir Türkiye’den rahatsız olacaktır. Devletimiz, güçlü bir yürütme ve güçlü Cumhur Başkanlığı sistemi için siyasi ve idari adımlar atmıştır. Yine Devletimiz Dünya ölçeğinde ve bölgesinde önemli yatırımlara finans desteği, projelerin hayata geçirilmesi noktasında yaşanan kaynak ve finans sorunları bertaraf edebilmek adına Varlık Fon yönetimini kurmuştur.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2015 ve 2016 yıllarında 750 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllık GSMH rakamlarını dikkate aldığımızda, yeni kurulan ve Başbakanlığa bağlı kuruluşların devri ve en kısa zamanda ulaşmayı hedeflediği 300 -400 milyar dolar büyüklüğü de buradan kıyaslamayı tavsiye ederim. Neredeyse tüm Türkiye’nin GSMH’ne eşdeğer bir büyüklük… Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için atılan tüm siyasi, idari ve ekonomik adımların hayırlara vesile olmasını dilerim.

varlik-fonu1.jpg

Share This:

Referandumda Neden Evet?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu tarihten itibaren, dünya ölçeğinde ve bölgesinde güçlü bir devlet olmaması,  gelişmesi ve kalkınmasının önüne geçilebilmesi adına, ülke yönetimindeki tüm erklerin birbiri ile çatışma ve kavga etmesi öngörülmüştü. Kuvvetler ayrılığı olarak tanımlanan sistem aslında, tüm erkler ve kuvvetlerin birbirleri ile bu milletin kalkınmaması ve bir daha dünya ölçeğinde küresel sisteme rakip olamaması için sürekli engellemeler olarak da tanımlanmıştı. Bir İmparatorluk bakiyesi olarak kurulan bu devlete, 1. Dünya Savaşının galip devletleri tarafından bakiyesi olduğu İmparatorluğun tüm borçlarını ödemesi dayatılırken,  sosyal – kültürel – tarihi ve dini bağlarının olduğu, kendi vatandaşları bulunduğu devlet ve milletlerle irtibat kurması, ticaret dahi yapmasına küresel sistem izin vermemişti. Ne zaman ki tarihi ve kültürel bağlarımızı hatırlayama başladık, kültürel miraslarımızı gün yüzüne çıkarmak için girişimlerde bulunduk; Küresel güçler hemen bağırmaya ve kendi kurmuş oldukları terör örgütleri üzerinden bizlere mesajlar vermeye başladılar. Adama sormazlar mı? 10 bin km. ötelerden senin ne işin var buralarda diye?

Bu ülkede iktidar olduğunu zanneden ve seçimle işbaşına gelen hiçbir siyasi iktidar muktedir olamadı. Bakiyesi olduğu İmparatorluk 600 yıllık iktidarında 36 padişah ile yönetilirken, 90 yıllık bir Devlet, Parlamenter sistemde 65. Başbakan ile yönetilmektedir.  Bu şekilde mi kalıcı yatırımlar yapacaksınız? Bu yönetim şekli ile mi dünya ile rekabet edebileceksiniz? Sadece, 12 Mart 1971 – 12 Eylül 1980 tarihleri arasında 9 Hükümet görmüş bir millet ve devletiz. Her on yılda bir meydana gelen darbeler, muhtıralar, e-muhtıralar ve post-modern darbeler de bu işlerin cabasıdır.  Bir ülkede, ekonomik istikrar ve kalkınmanın olabilmesi için mutlaka siyasi istikrarın olması gerekir. 1960 – 1983 ve 1993 – 2002 yılları arasındaki siyasi istikrarsızlığı hatırlayanlarımız vardır. Ekonomik olarak çekilen sıkıntıları, her gece yatarken sabah nasıl bir siyasi ve ekonomik gündeme uyanacağımız noktasındaki hafakanlarımızı tekrar etmek suretiyle canımızın sıkılmasını istemem. Bu ülkede Siyaset; Muktedir olmak için girişimlerde bulunduğu dönemlerde ise askeri vesayet önünü kesmek için her türlü girişimlerde bulunmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Seçimle işbaşına gelen, iktidar olup fakat muktedir olamayan siyaset, bürokratik oligarşinin de engellemelerinin yıllarca önüne geçememiştir. Devlet ve Millet olarak, dünya ile rekabet edebilmek ve gelişmiş ülkeler sınıfında olabilmek, Bölgesel ve Küresel GÜÇ adına, yönetim sistemimizden kaynaklı olan; Zincirlerimizden, yüklerimizden, engellerimizden kurtulmanın şimdi tam zamanıdır, diye düşünüyorum.

yeni-yazi.jpg

AK Parti Genel Merkez Teşkilatı, Referandumda, Güçlü bir Yürütme ve Cumhur Başkanlığı sistemi için yapılacak olan Anayasa değişikliğinde ‘Neden Evet’ demeliyiz sorularına 7 ana başlık altında cevaplar verdi.  Bu başlıklara, zikretmeye çalıştığımız, ülkemizdeki askeri vesayet ve bürokratik oligarşi engellemeleri, ülkemizin zincirlerinden kurtulması, devlete bir gücün sahip olması kavgalarının bittiği, gelişmiş – kalkınmış bir dünya ülkesi olabilmesi adına atılacak adımlar ve yapılması planlanan güçlü yürütme değişiklikleri çerçevesinde kabaca incelemeye çalışacağım.

İSTİKRAR için; Yeni sistemle kalıcı istikrara kurumsal garanti verilecek. Son 15 yılda ülkede istikrar sağlandı ama bu kalıcı değil, bu partiye ve kişiye bağlı bir istikrardı. Yeni sistemle İstikrar bunu garanti altına alınıyor. ETKİLİ İDARE için; Vatandaş hızlı işleyen bir idareye, bürokrasiye ‘evet’ diyecek. Daha az bürokrasi, daha hızlı büyümeye ‘evet’ diyecek. Kararnamelerle, yatırımlar vb. yönetimsel sorunlar hızlı düzenleme imkânı olacak. VESAYETE SON VERMEK için; Vesayet mantığının tasfiye süreci tamamlanacak. Meclis’in doğrudan belirlenmesi ile milli irade güç kazanacak. Cumhur Başkanlığı milletin makamı olarak tescillenmiş olacak. Güçlü yasama, güçlü icraat devreye girecek. Askeri ve bürokratik vesayete son vermek hedeflenmektedir. REFAH için; Ekonomide olduğu gibi güvenlik politikalarına da hız katacak. Terörle mücadele, huzura güç verecek. Kurumsal yenilenmeyle bu sürece katkıda bulunacak. Refah seviyesi yükselecek. GÜÇLÜ MECLİS için; Meclisimizin ve milletvekillerimizin güç kazandığı bir sistem olacak. Yasama yetkisi artık TBMM’de olacak. Hükümet tasarı gönderemeyecek. Kanunlarla ilgili her şey Meclisin kontrolünde olacak. Meclis ilk defa HSKY’ya üye seçecek. Hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis’e seçimleri yenileme imkânı verilecek.  BİRLİK ve HUZUR için; Birlik ve huzur pekişecek. Seçimi kazanmak için yüzde 50’nin oyu gerekiyor. Merkez siyaset güçlenecek. Devlet değil milletin merkezi güçlenecek. Siyasetçiler kendilerini farklı kesimlere açılmak zorunda hissedecek. Siyasette uzlaşma, diyalog kültürü gelişecek.  GÜÇLÜ TÜRKİYE için; Sadece içerde değil, dışarıda da TÜRKİYE’YE GÜÇ KATACAK. Devlet ve millet olarak Fırtınalı bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde sınırların yeniden masaya koyulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu fırtınalı dönemden en az hasarla çıkmamız için güçlü bir devlet ve Yürütmeye sahip olmamız gerekiyor.

Nisan ayında yapılması muhtemel olarak görünen, Güçlü bir Yürütme ve Cumhur Başkanlığı sistemi için yapılacak olan, Anayasa değişikliği referandum sürecinin ve referandum sonuçlarının şimdiden, bölgemize, ülkemize ve milletimize Hayırlı olmasını dilerim.

yeni-yazi1.jpg

Share This:

Gülmesini Bilmeyen ‘Başkan’ Olmasın!

Toplumumuzda geçmişten ve gelenekten gelen, asık ve poker suratlı olmanın, hala bir güç ve otorite olarak kabul edilmektedir. Nasıl bir güç ve otorite ise? Nasıl bir yönetim ve yöneticilikse? Anlamakta hep zorlanmışımdır.  Günümüzde kamuya açık toplantılarda sürekli olarak şahit olduğumuz, yönetici veya başkan olarak tanımladığımız, topluma mal olmuş bireylerin, kişilerin gülmekle, gülümsemekle çok şey kaybedeceklerine olan inançlarına da müşahit olmaktayız. Gülmekle veya gülümsemekle, bulunduğu makamdan, başkanlığından, yöneticiliğinden kaynaklı olan bazı güçleri, otoritelerini ve değerlerinin gideceğine dair bir vehimle de karşı karşıya bulunuyoruz. Gülmesini bilen, Yumuşak huylu yöneticileri bazen yüksek makamlara yakıştıramadığımız dönemlerde olmuştur.

gulmek1.jpg

Dünyamızdaki teknolojik, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik vb. gelişmeler yönetim şeklini ve biçimlerini de değişmeye zorlamıştır.  Geleneksel Yönetici, başkan veya müdür olarak tanımladığımız yönetim şeklinin;  Çevresini güden bir mantaliteye sahip, onlara karşı otoriter davrandığını.. Çalışanlarına daima bir korku aşıladığını ve sürekli olarak sadece de ben dediğini görürüz.  Suç  ve hataların  zuhur ettiği zamanlarda çevresini suçladığını ve başarılardan kaynaklı ödüllendirmelerin de kendilerine ait olduğunu..  Emredici bir dil ve üslubu tercih ettiğine de şahit olmaktayız. Modern yönetici, başkan, müdür, liderlik tipi yöneticilikte ise, Çevresine karşı yol gösterici bir zihniyete sahip,  iyi kalpli olduğunu, onları iş yapma noktasında şevk uyandırdığına şahit oluyoruz. Sürekli olarak biz dilini kullandığına, hatalar konusunda ise nasıl çözülebileceğine, çözüm yolu ve yöntemi aradığına, çevresindeki insanların da gelişmesine ve yetişmesine yardımcı olduğunu… Birlikte çalıştığı insanlarında övgüye layık olduğu inancını ve davranışlarını görmekteyiz.

gulmek2.jpg

Hz. Peygamber, yumuşak huylu, gülmesini ve tebessüm etmesini bilmeyen bir kişi olsa idi çevresinde kimler kalabilirdi? Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah, Hz. Peygamber efendimize hitaben, onun şahsında ise biz kullarına; ‘Eğer sen katı kalpli, huysuz, asık suratlı, gülmesini, tebessüm etmesini bilmeyen ve yumuşak kalpli olmasaydın, muhakkak ki senin etrafında kimseleri bulamazdın, çevrende kimseler kalmazdı.’  Bu ikaz ve uyarılar çerçevesinde,  bazı makamlarda bulunan; adı ister başkan, ister yönetici, ister lider olarak isimlendirelim, neden gülmediğimiz, gülemediğimiz noktasında, gülmenin, gülümsemenin ve tebessüm etmenin kendimize, işimize, topluma, çevremize ve ülkemize verimlilik artışı noktasındaki faydaları hakkında, yaşanmış tecrübeler ışığında vücut bulmuş bazı sözleri paylaşmak istiyorum.

* Gülmek, hayatı karşına alabilmektir. Durum ne olursa olsun, dudaklarından gülümseme eksik olmasın. *  Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. * Gülmek, tebessüm etmek kana en hızlı karışan ilaçtır. İnsan mutluluktan gülmezmiş; güldüğü için Mutlu olurmuş! * Gülmek, yan etkileri olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır. * Hayat bir ayna gibidir. Gülümserseniz o da size gülümser. * Gülmek, iki insan arasındaki en kısa mesafedir. İnsanlar için en güzel hediye, hiçbir masrafa ihtiyaç göstermeyen tatlı bir gülümseyiştir. * Gülümsemek;  sizin logonuz,  sizin karakteriniz, sizin kartvizitiniz, hayatınızdaki insanlara nasıl bir duygu yaşattığınız ise sizin MARKANIZDIR.  * Gülümsemenin, parasal değeri yoktur. Satın alınmaz, ödünç verilmez, dilenilmez, çalınmaz ama verilmedikçe de hiç alınmaz.   * Gülmek için Mutlu olmayı beklemeyiniz, belki gülmeden ölebilirsiniz.Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz. * Gülmesini bilen insanlar; Dünya meselelerine karşı sağduyulu, sakin kafalı, sağlam düşünceli ve kültürlü bir gözle bakabilmelerine imkân veren sihirli anahtarı ellerine geçirmiş olurlar.

Bir Çin atasözü der ki: Gülmesini bilmeyen, dükkân açmasın. İki komşu olan, biri balcı ile diğeri turşucu olan dükkân sahibinin hikâyesini herkes bilir. Balcı da çeşit çeşit ballar var ama müşterisi yoktur. Turşucu ise basit bir turşu satar ama müşteriye malı zor yetişir. Balcı bu işe şaşar ve bilge bir adama gider, durumunu anlatır. Adam gerçekten bilgedir ve der ki: Sen dükkânında bal satıyorsun ama yüzün sirke satıyor. Komşun turşu satıyor ama gülümsemesini biliyor, yüzü bal satıyor. Gülümsemek ve tebessüm etmenin hayatımızda sürekli olabilmesi dileklerimle… 

Share This:

Durun! Ne yapıyoruz?

Anadolu, dünyanın kavşak noktasıdır. Anadolu, Avrasya ve Hazar enerji havzalarına ulaşabilmenin merkezidir. Anadolu, Ortadoğu petrol ve enerji hatlarının tam merkezindedir. Anadolu Mezopotamya’nın merkezi ve anavatanıdır. Anadolu tarihi İpekyolu güzergâhının da merkezidir. Anadolu tüm kadim medeniyetlerin ve kültürlerin de neşv-ü nema bulduğu yerdir. Anadolu kara parçasının özellikleri saymakla bitmez. Anadolu kara parçasına da tüm küresel güçler ve taşeronları da sahip olmak için her türlü girişimlerde bulunurlar.   Küresel sistem, dünyanın enerji ve petrol merkezlerinin vanası konumunda bulunan Anadolu topraklarını denetim ve kontrollerine alabilmek için her türlü vesayet ve vekâlet odaklarını kullanmaktan da vazgeçmezler. Küresel sistem yüz yıllardır devam ettirdiği emperyalist sömürü düzenini ve ülkelerindeki refahın aynen sürmesi için yine bu bölgede olmak, yine bu bölgeleri karıştırmak ve yine buralarda kaos çıkarmak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten siyasi kadrolar, küresel sistem ve taşeronlarının yönetim, kontrol ve denetimleri dışına çıkmaya başladığı dönemlerde sürekli olarak askeri darbeler ve muhtıralarla bu ülkenin ilerlemesi, kalkınması engellenmiştir. Ülkemizde sosyal patlamalar ve ekonomik krizler üreterek de hedeflerine kolayca ulaşmışlardır.  12 Eylül 1980 tarihinde; Her gün meydana gelen patlamalar ve ölümler karşısındaki bir soruya, askeri müdahale komutanı, darbe ortamının olgunlaşmasını bekledik, ifadelerinde olduğu gibi…  15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde de aynı hedefi görmekteyiz. Güzel Anadolu diyarı ülkemizde milletimizin arasında iç savaş ve fitne çıkarmayı hedeflemişler;  Planları tutmamıştır. Plan yapanların en büyüğü olan Sonsuz Kudret sahibi Yüce Allah planlarını bozmuş ve hedeflerine ulaşamamışlardır.

12-eylul.jpg

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimleri, askeri vesayet ve bürokratik oligarşinin olmadığı bir Türkiye ümidiyle,  güçlü bir yürütmenin olduğu Cumhur Başkanlığı sistemi için bir Anayasa değişiklik referandumunu Nisan ayında gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız bu referandumda oylarını Evet veya Hayır olarak kullanmak suretiyle bir sistem değişikliği için tercihlerini yapacaklardır. Vatandaşlarımız arasında şimdiden referandumda kullanacakları oylarının rengini açıklayanları da sosyal medyada görmekteyiz. Demokrasi farklı düşünmek değil midir? Demokrasi biraz da hoşgörü değil midir? Referandumda kullanılacak oylarının rengini açıklayan vatandaşlarımızı vatan haini, terör destekçisi vb. ilan ederek kimin veya kimlerin ekmeğine yağ sürmüş olmaktayız? Biraz sakin olalım. Biraz aklıselim düşünelim. Dün bu ülkede; Sağ – Sol kavgaları ile binlerce gencimizi kırdırdıklarını ne çabuk unutuverdik?  Yakın zamanda ise Türk – Kürt, Sünni – Alevi, Laik – Anti laik vb. kavga çıkartmak isteyenleri ne zaman unuttuk? Bu gün de  ‘Evet – Hayır‘ çizgisinde bu ülkeyi kamplara ayırmak kimlerin işine yarayacaktır? Küresel sistem ve içimizdeki işbirlikçileri, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimde, bu ülkeyi tamamen teslim için ulaşamadıkları hedeflerine.. Ekonomik kriz bahane edilerek vasıl olamadıkları planlarına.. Döviz kurundaki oynamaları vasıtası ile elde edemedikleri sosyal patlama,  iç savaş ve fitneye; Bu asil milleti, Evet – Hayır kamplaşmaları ile farkında olmadan, dolaylı yollardan destek olduğumuzun farkında mıyız? Tüm bu planları yapan güçlere ve kaos çığırtkanlarına, Millet olarak en güzel cevabı Yenikapı’da verdiğimizi ne çabuk unutuverdik?

yenikapi.jpg

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah, biz kullarına sürekli olarak; ‘ Bu giriş nereye…  Çok az düşünüyorsunuz… Hiç akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hala akıl edip düşünmez misiniz?’ vb. ikaz ve uyarıları, aynı hataların tekrar edilmemesi, insan olarak hatalarımızdan dersler almamızı ve basiret- feraset sahibi olabilmemiz için sürekli olarak tembihlerde bulunmaktadır.

Share This: