Türk, Adalet ve Hakikat Ehlidir!..

TÜRK Kime denir?…

11 Eylül 2001 tarihini dikkate aldığımızda,  2. Dünya savaşından sonra oluşan iki kutuplu dünya ve 1990 yılında Sovyetler Birliğinin dağılma sürecine girmesi ile birlikte, ABD’nin tek kutuplu bir dünya hayalinin devamlılığı, sürdürülebilirliği  ve akabinde dünya sistematiğini de  tek kutuplu hegemonyal düzene yönelik olarak yeniden dizayn etme sürecine şahit  olduk!.  Bu plan dahilinde bölgemizde işgal  ve talan edilen devlet ve milletler olayın vahametini göstermektedir!. ABD’nin tek kutuplu bir dünya hayali ve bu bölgedeki  sinsi plan  ve kirli hesaba yönelik olarak, iki kutuplu dünyanın diğer aktörü Rusya ve Türk devletinden başkası engel teşkil etmiyordu!. Rusya, imparatorluk kalıntıları, asker  ve teknolojisi ile tabii ki boy gösteriyordu!. Pek, Türk devleti?! Türk Devleti, tarihi, kültürü, coğrafya, medeniyet ve Türk devlet aklı ile  elbette ki varlığını göstermeye başlamıştır!. Çünkü, 15 Temmuz hain karanlık işgal girişimden sonraki süreçte, devletin içindeki işbirlikçi  sızmalar bir bir Devlet Aklı ile temizlenmiştir!. Yenidünya düzeni ve sistematiği bölgemizde kurulacağına göre! Bölgenin iki güçlü ülkesi,  Rusya ve özellikle de dünyanın sıklet merkezi  ve denge ülkesi konumundaki Türk Devleti olmadan kesinlikle kurulamayacaktır!. Peki, Türk devleti içerideki siyasi, sosyal ve ekonomik kaos neyin işaretidir?! Türk Devleti ve yöneticilerine yönelik olarak derin ABD tarafından yapılmakta olan  doğrudan ve dolaylı saldırılar nelerin  göstergesidir!.

Türk Dünyası denilince; Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!  Çin içindeki Özerk Uygur Bölgesi Doğu Türkistan! Afganistan’ın Kuzeyini oluşturan Güney Türkistan!, İran’daki Azerbaycan, Horasan ve Kaş kay Türkleri! Irak Türkmenleri, Suriye’deki Türkmenler ve Kırım Tatarları denilen Türkler! Moldova, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya’daki Türkler! Rusya Federasyonu başta Moskova olmak üzere çeşitli şehir ve bölgelerde yaşayan Türkler! Avrupa ve Amerika, Afrika ve Avustralya’ya yayılan Türkler ve Türk olduğunu öğrenmeye başlayan Amerika yerlileri ile Türk Dünyası Kavramını,   yakalamış oluruz.

Peki, dünya insanlığında Türk demenin karşılığı, Adalet ve Hakkaniyet temsilcisi, mazlum milletlerin de hamisi olduğuna göre! Adalet nedir? Hakkaniyet nedir? Adl kökünden gelen adalet kavramı sözlükte, insaflı ve doğru olmak, doğru davranmak, zulüm etmemek, eşit olmak, her şeye hakkını vermek, düzeltmek, mutedil olmak, her şeyi yerli yerinde yapmak, istikamet ve hakkaniyet, anlamlarına gelir. Hz. Mevlana; Adalet, bir şeyi layık olduğu yere koymaktır!. Zulüm ise; Layık olmadığı yere koymak, diyor!. Adalet kavramının en temel ilkelerinden Hakkaniyet, insanoğlunu yaşadığı hayat içerisinde dengede tutan bir kavramdır. Adil olmak öncelikle kendimize karşı hakkaniyetli olmak, kendi içimizde taşıdığımız adaletsizliğe karşı direnmek gerektiği, yaşantımız, düşüncelerimiz ve çevremiz ile olan ilişkilerimizde tutarlı olmak ile ilişkilidir.  Başkalarından beklediğimiz doğru davranış ve hareketi önce, kendimiz gerçekleştirmektir. Önce kendimiz, adalet ve hakkaniyete riayet etmeliyiz!   Hakikat ve hakkaniyet; ehliyet ve liyakatin kaynağı ve dayanağıdır. Bunlara uyulmadan ne toplumda, ne de iş hayatında düzenli bir sistem kurulamaz! Tarihteki Türk Devlet yönetiminde yaşayan yetmiş iki millet aynı çatı altında, barış ve huzur içinde bu değerler öncülüğünde  yaşamıştır!. Dünya insanlığı tarihteki barış ve huzur dolu  günleri özlemle beklemektedir!.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’daki Türk İş Konseyi toplantısında; Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir. Türk dünyası olarak hem birbirimize, hem dünyanın farklı bölgelerine göç veriyoruz. Geleceklerini kendi ülkelerinde değil başka ülkelerde görmeye başladılar. Türkiye olarak bulundukları yerde Türk diasporasını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca doğrudan iş kurmak ve yatırım yapmak için yurt dışına giden girişimcilerin sayısı artıyor. Her türlü imkansızlığa rağmen ulaştıklarını konumdan mutlu oluyoruz. Yine DEİK bünyesinde Türk İş Konseyini kurduk. Ekonomik bakımdan kalkınmış bir Türk toplumunun ana vatana daha çok katkıda bulunacağı açıktır. Yurt dışında yaşayan Türkler için bu çatı bir referanstır. Buradan yurt dışında yaşayan tüm müteşebbislerimizi Dünya Türk İş Konseyi’ne üye olmaya çağırıyorum. Bir millet iki devlet şiarı ile aşamayacakları engel yoktur. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü olursa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizde o kadar güçlü olur. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeye karar verdi, ifade ve vurgularının dünya insanlık tarihine  barış ve huzurun tesisi, yeniden Türklerin  Adalet ve  Hakkaniyet  temsilcisi ve mazlum milletlerin de hamisi olmak yolundaki kararlılığı, dik duruşu ve Türk  mührünü  de Türk Devlet Aklı ile vurmanın tarihinin yakın olduğu gerçeğini bizlere hatırlatmaktadır!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.