Türk Devlet Aklı ve Kontrol Dışı Dünya -1-

25 Aralık 1991 tarihinde, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un istifa etmesinin ardından, Sovyetler Birliğini teşkil eden Cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmaları ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Danışmanı Zbignew Brzezinsky, bundan sonra ki aşamada, dünyanın artık kontrol altına alınmasının imkansızlığını, Kontrol Dışı Dünya kitabında, gündeme getirmiştir! Yazar mezkur  kitabında, Dünyanın denetim ve kontrollerinden nasıl ve neden çıkmakta olduğunun  kaygılarını ve gerekçelerini konu edinmektedir!.  Neden acaba?!.

Yazar, Soğuk Savaş sonrası; yıllarca komünizm baskısı altında yaşamak zorunda kalan dünya ülkelerinin, özgür bir ortam arayışı içine girerken, dünyanın kontrol edilmesinin mümkün olamayacağını!. Soğuk savaş sonrası yeni dönemde geçmişte tarihin tozlu raflarında ki sıcak çatışma konuları, yeniden insanlığın önüne büyük bir şekilde  geleceğini vurguluyor!. Soğuk savaşın sona erdirilmesi ile sıcak olaylarla geçecek yeni bir döneme sürüklendiğini de ifade ediyor! 2001 tarihinde ki İkiz Kule saldırıları ve akabinde bölgemizde başlayan işgal girişimleri, Arap Baharı ile başlayan ve sınırlarımızda ki asimetrik ve vekalet orduları üzerinden kukla devletçik kurma operasyonlarına,  sıcak gelişmeler olarak,   kabaca bakmak kafi olacaktır!.

Sosyalist bloğun çöküşünden sonra geçen çeyrek yüzyıllık sürede, dünya kontrol edilemez bir duruma gelmiştir!. Neden?! Soğuk Savaş sonrası, Sovyetler Birliğinin dağılması ve iki Almanya’nın birleşmesi akabinde, ABD ve Rusya merkezi kutuplar olmadığı için kutup içindeki her devlet dünya haritası üzerinde yerini bağımsız şekilde belirleyerek, sahip olduğu jeopolitik konumundan kaynaklı, normal bir şekilde,  ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlaşmıştır!. Bu durum elbette ki birilerinin canını sıkmaktadır!.

Burada Türk Devletini özellikle zikretmek ve dikkate almak gerekir!. Yirmi dört milyon kilometrekarelik, devlet, tarih, sosyal, kültür aklı ve gönül coğrafyasında, mazlum  milletler adına, barış, huzur ve istikrar için çalışmalara başlamıştır!. Her seçiş bir vazgeçiş olduğuna göre!. Türk Devleti, Türk Devlet Aklı ve Kadim Devlet geleneği çerçevesinde, yerli, milli ve bağımsız politikalar seçmeye ve sergilemeye başlamıştır!. Aksi halde neyi seçeceğimiz veya içerideki işbirlikçi ekol temsilcileri  tarafından nelerin seçilmesi gerektiği de  karşımızda ayan beyan durmaktadır!.

Soğuk Savaş döneminde, devletlerin üzerinde ki kutup baskısı kalkınca, en küçüğünden  en büyüklerine kadar, bütün devletler geleceğe dönük olarak kendi bağımsız geleceklerini aramaya başlamıştır!. Soğuk Savaş benzeri yeni bir dünya düzeni ve denge de kurulamadığı için eski kutup başı ülkeler tabii ki bu gelişme ve durumdan çok rahatsız olmaktadır!. Türk Devletinin, Kadim Türk Devlet Aklı nezaretinde ki; Turan Birliği ve Kızıl Elma Ülküsü, Türk Keneşi ve Türk Konseyi girişimleri ve Türkiye Eksenini bir kenara not edelim!.

İnsanlık tarihi, korku ve baskı düzenlerinin geçiciliğini, insanlık ve devletlerin de  bağımsızlık yönünde zincirleri kırma doğrultusunda özgürlükçü arayışlara girmiştir!. Soğuk Savaş döneminde ki kutup devletler ve yardakçı  devletçikler, böyle bir durumdan tabii ki çok sıkıntı çekmekte ve rahatsızlık duymaktadır!.  Varlıkları ve yaşamaları da böyle duruma bağlı olduğu için olabilir mi?! Bugün, Akdeniz, Libya, Suriye, Kafkaslar ve Balkanlar konusunda, Türk Devletine yönelik, küresel ve emperyalist güçler ve yardakçılarından akla ziyan hezeyan açıklamalara kabaca bakmak, kontrol dışı dünya veya Türkiye çerçevesinde, olayları anlamak ve yorumlamak zaviyesinden kafi olacaktır!.  

İki kutuplu dünya düzeni, sosyalist sistemin çöküşü üzerine, Amerika Birleşik Devletlerinin tek hegemonya güç olarak yoluna devam etmeye çalıştığına ve iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünya düzenine geçişin dünya devletlerine dayatıldığı bir dönemi yaşadık! Bugün için de yeni bir dünya düzen, yeni bir  sistem ve yeni bir denge de kurulamadığı için sorunlar ve kaos  her gün büyümektedir!.  

ABD küresel bir güç haline geldikten sonra, her alanda güçlü kontrol mekanizmalarını oluşturmaya yönelmiştir!. Büyük devletler arasındaki geçmişten gelen çekişme ve çatışmaların öne çıkmaları, ABD’nin istediği küresel hegemonya düzenini oluşturmak ve kontrol mekanizmalarını sürdürebilmekte zorluk çekmektedir! Bugün için yenidünya sistematiği ve düzeni, çok kutuplu olmak zorundadır!. Tek veya iki kutuplu bir dünya sürdürülemez!. Çok kutuplu yeni dünya sistematiğinin de, sıklet ve denge ülkesi Türkiyedir!. Türk Devleti olmadan yeni dünya düzeni, yeni dünya dengesi ve sistematiği kurulamaz ve devam ettirilemez!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.