Devlet Aklı ve Ankara Vizyonu!.

ABD Dış İşleri Bakanlığının iki numarası Wendy Sherman, geçtiğimiz günlerde, Ankara’da bir dizi ziyaret ve görüşmeden sonra yaptığı açıklamada; Türkiye ile ilişkilerimiz, ABD için kritik önemdedir! Türkiye, bir NATO ortağımız, stratejik müttefikimiz ve bir dünya gücüdür!  Türkiye, aynı zamanda çok önemli bir iş ve ticaret ortağımız! S-400’leri almak, NATO ittifakında sorun yaratıyor! Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor! Bu adımların nasıl atılacağını da görüştük ve  bu Türkiye’nin kararı olacak, diyormuş!

ABD Dış İşleri bakan yardımcısının mezkûr ifadeleri, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin; Bize göre, S-400 konusunda başkalarının servis ettiği formüller değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır, vurgusunu hatırlattı!

Kadim Türk Devlet Aklı denetiminde ki Türk Devleti,  Corona sonrası kurulacak olan Yeni Dünya düzenine matuf, Ankara vizyonu ve Ankara kriterleri çerçevesindeki beka yolculuğuna, salimen devam etmektedir! Peki, Ankara kriterleri nelerdir? Ankara vizyonu nedir? Ankara kriterleri ve vizyonunun arkasındaki akıl nedir, diye bir soruya şöyle cevap verebiliriz!

Devlet Aklı; ulusun sevk ve idaresinin temel ilkesi, devletin ilk hareket yasası olarak tanımlanır!  Bazı ülkelerde halen kullanıldığı şekli ile kırmızı kapaklı kitap olarak da ifade edebiliriz! Beş bin yıllık Türk Devletinin bir Kırmızı kitabı yok mudur? Ya da olmalı mıdır?

Devlet Aklı, bir zihniyet, bir yaklaşım ve bir ruh olarak devletin tarihsel kökeni kadar kadimdir! Tarihi bir iki asır olan devletlerde Devlet Aklı olacak fakat beş bin yıllık Türk Devletinde, Devlet Aklı yoktur diyenlere duyurulur!

Devlet Aklı, devletin genel ve değişmeyen ruhu ve özüne sahip, zaman ve mekân bakımından evrensel bir doktrindir!

Devlet Aklı,  devleti, bizatihi amaç ve yüce değer olarak görmekte ve onun selameti ve muhafazasına mutlak öncelik tanımakta ve bu çerçevede siyasal eylem ve yöntemleri belirlemektedir!

Devlet Aklı, devletin bekası,  devletin varlığı ve devletin gücünü korumaya yönelik yapılması gerekenler ve bunun araçlarının bilgisine ilişkindir!

Devlet Aklı, devletin rasyonel yönetim sanatına ilişkili ve bunun araçlarının bilgisini elde etmenin ve geliştirmenin, gerekli ve yeterli derecede elde etmenin arayışına girmektedir!

Devlet Aklı, devletin muhafazası için tehlike arz eden unsurları bertaraf etme araçlarının bilinmesi ve yönetim sanatının doğru işlemesini temin edecek ve devletin bütünlüğü ve gücünü muhafaza edecektir!  

Devlet Aklı, devlet mezkûr araçların bilgisi ile düşman tehditlerinden emin olabilecektir! Bütün bunlar, devlet aklının bir parçası haline getirdiği bilgi ihtiyacı, yönetme sanatının bir tekniği olarak istihbarat sanatının ortaya çıkmasına ve şekillenmesine yol açmıştır!

Devlet Aklının ayrılmaz bir birimi haline gelen istihbarat,  bilgi veya haberden öte, devlet için tehlike ve tehdit unsurları önlemenin araç ve yöntemlerini ortaya çıkarmak ve kaotik bir ortamda yönetim sanatının doğru bir biçimde gerçekleşmesine ilişkindir! İstihbarat önemli bir bilgidir! Günümüz dünyasında BİLGİ çok büyük bir güçtür! Güç olmadan savaşamazsınız! Güç olmadan hiçbir  savaşı da kazanamazsınız!

Türk Devleti, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı), KALE binasını neden yaptı diyen, ahmak, sefih, gafil ya da işbirlikçilere, duyurulur!  Ya da MİT yabancı ülkelerde neden operasyon yapıyor, diyenlere! Küresel ve emperyalist her devlet, istiklal ve bekası adına dünyanın her bir bölgesinde operasyon yapar ve yapmak zorundadır!

Devletin içinde, milli bilinç, milli ruh ve bağımsız politikalar üreten milli bir kanat var mıdır?  Bu damar ya da kanat, kim veya kimlerden oluşmaktadır? Devlet Aklı, Derin Devletin çok ötesinde,  Milli Stratejik bir Üst Akıldır! Türk Devleti ebed müddet devam ülkü ve ilkesi ile hareket eden, devletin varlığı ve bekası,  milletin birliği çerçevesinde hareket etmektedir!

Küresel ve emperyalist güçlerin Afrika ve Avrasya’daki çıkarları çerçevesinde, engel olarak görülen hedef Türk Devletidir!  Afrika, Avrasya ve Orta Doğu bölgesinde, kadim devlet geleneği, tüm gönül coğrafyasındaki bağları ile karşılarına çıkma potansiyeli geliştirebilecek Türk Devletinden başka bir güç yoktur! Türk Devleti, Devlet Aklı nezaretinde ki beka ve istiklal yolculuğuna, Ankara kriterleri ve Ankara vizyonu çerçevesinde devam edecektir!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.