Siyaset, Etik ve Siyasal Etik!

Son günlerde yaşadığımız tüm olaylar, açıklamalar ve gelişmeler,  toplumdaki kurumlarda etik kuralların düzenlenmesi gerektiğini yeniden hatırlatmaktadır! Etik kurallar olmadığı durumlarda, toplum ile muhatap olan tüm kurumlara karmaşa ve kaos hakim olacaktır!  Doğa boşluğu kabul etmeyeceğine göre! Kaos hakim olduğu zamanlarda, insanlık adına yeni bir medeniyet kuramazsınız!

Etik kuralları olmayan bir sosyal kurum düşünülemez!  Etik kuralların en fazla dikkat edildiği yer siyaset kurumudur! Siyaset kurumu, toplumun vitrini konumundadır! Siyaset, vatandaş ile yapılır! Siyaset, vatandaşa rağmen yapılamayacaktır!  Siyaset, makam, mevki, kadın,  para ve güç demektir!  Dikkat edilmediği durumlarda, makam, mevki, para ve güç her türlü pisliği üzerine çekecektir!

Ahlak, etik, toplumsal normlar, siyaset, siyasi ahlak ve siyasal etik nedir, kalem ve kelam izin verdiği kadar izah etmeye çalışalım!

Ahlak;  Belli insan toplulukları tarafından belli bir dönem içerisinde benimsenmiş ve insanlara yol gösteren temel kurallar kümesi olarak tanımlanabilir!

Etik; İnsanların tutum ve davranışların iyi – doğru veya kötü – yanlış yönden değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir!

Toplumsal normlar; Kişi ve grupların tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen ve yaptırımlarla destekleyen ortak toplumsal kurallar bütünüdür!

İnsanın asıl görevi,  yaşamda karşılaşılan ve yadırganan, istenmeyen, sıkıntısı çekilen sorunların değişim ve çözümüne yardımcı olmaktır! Toplum dinamikleri ve milletin birliği adına, olan bitenlere seyirci kalmamak ve çözüm yollarını gösterip aydınlatmaktan geçmektedir!

Etik olmadan ahlâkîlikle ilgili değerlendirme yapmak temelsiz bir bina inşa etmek ya da köksüz bir ağaç dikmek anlamına gelecektir! Ahlâk olmadan yapılan etik tartışmalar meyvesiz bir ağaç veya yaşamak için elverişli olmayan bir binadan farkı kalmayacaktır!

Etik, insan ve topluma ilişkin bir kavram olduğundan, tüm sosyal kurumlarla yakın ilişki veya iletişim kurmak durumundadır. Gelişmiş toplumdaki en belirgin özelliklerinden biri etik uygulamalar ve bu alanda sergiledikleri çabalar, gelişmişlik ölçütü olarak kabul edilmektedir.

Etik ve ahlâk, hem bilgi birikimi gerektirmekte, hem de bilginin yaşama geçirilmesini istemektedir. Etik ve ahlâka ilişkin sorunları salt bir bilgi sorunu olarak görmek eksik bir değerlendirme olacaktır.

Siyaset kurumu, sivil toplum çalışmalarının en aktif ve etkin olanıdır! Devlet sistematiğinde, çoğu girişim ve çalışmalar sivil toplum mahareti ile yürütülmektedir! Devletin müdahil olamadığı durumlarda sivil toplum örgütleri devreye girmektedir! Siyaset kurumu, sivil toplumun ayrılmaz bir parçasıdır!

Siyasal ahlak, bir toplumdaki siyasal yapılar, kurumlar, roller, düşünceler ve eylemlerin ahenk ve düzen içerisinde bulunmasını sağlayan normlar bütününden meydana gelmektedir! 

Siyasal ahlak, toplum yönetiminde var olması ve uyulması gerekli kuralları ve kurumları ifade eder. Politikacılar dâhil olmak üzere toplumda ki tüm bireylerin, siyasi ahlakı oluşturan normlara göre davranmaları gerekmektedir.

Politikacı, meslek olarak siyaseti seçmesinden dolayı siyasal etiğe dayalı nitelik ve özellikleri üzerinde taşımalıdır!

Politikacı, politikayla uğraşması nedeniyle, hem ruhsal doyum sağlamalı ve hem de meslekten sağladığı kazançla geçimini yerine getirmelidir!

Weber; Politikacı, politikayı sadece iktisadi gayelerle üstlenmemelidir! Politikacı, ya politika için yaşamalı ya da politikanın sırtından yaşamalıdır, diyor! 

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; Kirli bir denizin çevresinde sağlıklı bir hayat kurulamayacaktır! Günümüz dünyasında çevre sorunları ile insan sorunlarını birbirinden ayırmak neredeyse hayaldir! Çevre demek aynı zamanda vatan demektir!  Çevreye hürmet çağın şifrelerini çözmenin, huzurlu ve mutlu bir hayatın ilk şartıdır! Çevre etiği ne kadar önemliyse, siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir ve ihlali düşünülemeyecektir! Siyasi etik yasasının daha fazla gecikmeden sür’atle ve mutabakatla çıkarılmalıdır! Siyaset kör bir cendereye sıkıştırmadan centilmenlik içinde yapılmalıdır! Dimyata pirince giden evdeki bulguru da hesaba katmalıdır! İşte bu siyasetin görevidir!  Söylenenin aksine su testisi su yolunda kırılmadan adresine ulaşabilmelidir! Siyaset bunun için vardır! Siyaset bunu öngörmekle mükelleftir! Siyaset bu akıl tutulmasının sebep olduğu düğümü çözmekle yükümlüdür, ifade ve vurgularının, yenidünya sistematiği çerçevesinde, 2023 – 2053 ve 2071 hedeflerindeki Büyük ve Güçlü Türk Devlet adına, devlet yönetimindeki tüm kurumların etik kurallar ile mücehhez,  devletin tüm memuru ve siyasetçilerin etik kurallar ile donanımlı olması, acil ve ivedi olarak siyasal etik yasasının çıkması gerektiği zaviyesinden, çok manidar ve dikkate değer olduğunu düşünüyorum!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.