Dünya Tedarik Zinciri Kırılabilir!.

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah, dünya kara parçası üzerinde, insanlar birbirleri ile tanışsın ve bilişsinler diye, her bir bölgeye farklı tarımsal ürünler ve yer altı madenleri ile donatmıştır! Dünya her alanda bir denge üzerindedir! Ne kadar şükretsek azdır!

Örneklem olarak, ülkemiz Akdeniz sahillerinde, muz ve diğer tropikal ürünler üretilmektedir! Ege bölgesinde başkaca ürünler! İç Anadolu’da ise tahıl ürünleri! Bu ürünler diğer bölgelerde ki insanların faydası için tedarik zincirleri mahareti ile sevk edilmektedir!

Karadeniz bölgesinde ki çay ve fındık hakeza aynıdır! Dünya ölçeğinde baktığımızda, bir bölgede kuraklık veya başkaca bir afet ile tarımsal ürünler yetişmediği ya da az üretilmediği durumlarda, diğer bölgelerde ki fazla üretim, ihtiyacı olan bölgelere tedarik zinciri mahareti ile sevk ve idare dilmektedir! Aksi halde, sevk edilmeyen fazla üretim çöp olacaktır! Sanayi ürünlerinde de aynı durum geçerlidir!

Geçtiğimiz aylarda, Süveyş Kanalını ticari bir geminin kapatması,  dünyada ekonomik değil,  aynı zamanda jeopolitik bir krize neden olmuştur! Üç yüz yirmi gemi Kanal’dan geçiş için bekletilirken, zarar on milyarlarca dolar olarak hesaplanmıştır! Peki, bu zarar kim veya kimlerindir?

Kapanma ile birlikte firmaların zararı yanında insanlar, çok pahalı bir şekilde ürünleri tedarik noktasına gelmiştir! Kanalın kapanması, yeni tedarik kanal, koridor ve yollarını gündeme getirmiştir! Küresel ticarette büyük bir savaşın yeni cephesi aşikâr olmuştur!

Tedarik zinciri, malzeme tedariki işlemlerini yerine getiren, bunları yarı mamul ve mamullere dönüştüren ve daha sonra dağıtım kanalıyla müşterilere ulaştıran hizmet ve dağıtım seçeneklerinden oluşan bir ağdır! Bu ağ, malzemelerin sağlanması, bu malzemelerin ara ve tamamlanmış ürünlere dönüşümü ve tamamlanmış ürünlerin müşterilere dağıtım fonksiyonlarını yerine getirir!

Tedarik zinciri, son tüketiciye farklı süreç ve faaliyetler sonucunda ürün ve hizmet olarak değer yaratan, yukarı ve aşağı yönlü akıştaki bağlantılar aracılığıyla bir araya gelmiş organizasyon şebekesidir!

Tedarik zincirini, tedarikçileri, lojistik hizmet sağlayıcıları, üreticileri, dağıtıcıları ve perakendecileri içine alan ve bunlar arasında malzeme, ürün ve bilgi akışı olan bir elemanlar kümesi olarak tanımlanmaktadır!

Tedarik zinciri, malzeme ve ürünlerin, temel hammadde arzından nihai ürün aşamasına kadar, firmaların tedarikçilerinin proseslerinden, rekabet avantajlarını destekleyecek teknoloji ve yeteneklerinden nasıl yararlanacağı üzerine odaklanan ve geleneksel işletme içi faaliyetleri ve etkinlik ortak gayesi ile ticari ortaklıklar kurarak yayan bir yönetim felsefesidir!

Tedarik Zinciri,  hammadde temininden üretime ve dağıtımla son müşteriye kadar bir malın ulaşabilmesi için bir değer zincirinde yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşteriler arasında malzeme/ürün, para ve bilginin yönetimidir.

Yenidünya düzeni; kara, hava, deniz ve demir tedarik zinciri yollarının kontrolü ile şekil alacaktır! Yeni küresel kavga ya da savaş buralarda zuhur edecektir!. Türkiye, tüm bu ağ ve yolların merkez üssüdür!

Süveyş Kanalının bir yük gemisi tarafından kapanması; Tedarik yolları, deniz ve kara ticaret koridorlarını yenidünya düzeninde kim veya kimler kontrol edecektir? 21. yüzyılın güç haritası ve koridor savaşlarının küresel lojistik ve tedarik zinciri üzerinde başladığına şahit olmaktayız! Türkiye, tedarik ve transfer koridorun ana merkezindedir! Türkiye, küresel tedarik zinciri meydan muharebesinin tam merkezindedir! 

Peki, mezkur tüm tedarik yolları kapanır ya da durdurulursa neler olur? Ya da ürünlerin insanlara ne kadar maliyeti olur? Örneklem olarak, bir bölgedeki makarna ya da buğdayın ihtiyacı olan bir başka bölgeye sevk edilemediğini sadece düşünelim! Gelmekte olan yenidünya krizi ya da savaşı, tedarik zinciri üzerine kurgulanmış olabilir mi? Neden olmasın?!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.